Za neoprávněnou reklamaci nemůžete chtít poplatky

16. 4. 2012. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: dTest a DCD Publishing)
Časopis dTest varoval zákazníky před placením za neoprávněné poplatky. Jako prodejci jste totiž povinni uhradit náklady spojené s vyřízením reklamace a nemůžete je požadovat po zákazních.

To se týká případů neoprávněné reklamace, kdy není zjištěna oznámená vada nebo kdy nejde o vadu spadající do záruky. Vyřízení reklamace zahrnuje určité náklady, například na přepravu, testování a podobně. Ovšem i v tomto případě nemůžete zákazníkovi účtovat žádné poplatky. Takové jednání lze považovat za nezákonné.

„Nesmíme zapomínat, že kupující je při prodeji zboží v obchodě stranou slabší, která nedisponuje profesionálními znalostmi,“ řekl vedoucí spotřebitelské poradny časopisu dTest Lukáš Zelený a dodal: „Prodávající je povinným subjektem, proto je spravedlivé, aby náklady spojené s vyřízením reklamace nesl právě on, neboť u něj zákon předpokládá, že porušil svoji povinnost plnit bez vady.“

Časopis dTest své právní stanovisko o neoprávněnosti poplatku opírá mimo jiné o ustanovení občanského zákoníku, které stanoví, že spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, jež znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Občanský zákoník dále považuje za nepřípustná smluvní ujednání omezující práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu.

Svou argumentaci opírá dTest i o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2006, podle něhož prodávající, který v jím vydaném reklamačním řádu stanovil pro případ nedůvodné reklamace povinnost spotřebitele hradit náklady takové reklamace, tím porušil povinnost uloženou v § 13 zákona o ochraně spotřebitele. V roce 2011 Nejvyšší správní soud dodal, že proti opakovaným neoprávněným reklamacím se prodávající může bránit jejich prostým zamítnutím.

Možné zneužití práv zákazníka, který by prodejci reklamoval bezvadné zboží a způsoboval mu tak zbytečné náklady, odmítají i právníci časopisu dTestu. „Je-li zcela zjevné, že se jedná o šikanu ze strany zákazníka a věc nemá žádné vady nebo je způsobil sám zákazník, prodávající má vždy možnost reklamaci zamítnout, aniž by mu náklady vznikaly,“ uvedl Lukáš Zelený.

Štítky: 

Podobné články

Jaké novinky, změny a povinnosti přináší Akt o digitálních službách (DSA)?

21. 2. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest a ČTÚ)
Od 17. února 2024 vstoupil v plnou účinnost evropský Akt o digitálních službách (Digital Services Act – DSA). Jde o přímo účinné nařízení použitelné ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru. Všichni poskytovatelé digitálních služeb, kteří zprostředkovávají cizí služby nebo obsah, budou mít nové povinnosti a uživatelé získají vůči zprostředkovatelům nová práva. Čtěte více

Spotřebitelská práva (a povinnosti) pro rok 2023

6. 1. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest)
Z pohledu práv spotřebitelů začíná rok 2023 poměrně zostra. Novela občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele přináší řadu novinek v oblasti uzavírání smluv po telefonu, slevových akcí nebo zveřejňování uživatelských recenzí, které se uplatní již od 6. ledna. Podstatně se také mění způsob, kdy a jakým způsobem bude moci spotřebitel zboží reklamovat. Čtěte více

dTest: Není sleva jako sleva

4. 1. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest)
Mezi běžnou praxi používanou k nalákání zákazníků stále častěji patří také využívání permanentních slevových akcí a výprodejů. Lákavě znějící sleva se však při bližším zkoumání nezřídka ukazuje pouze jako nepatrné snížení ceny, případně se cena nijak zásadně neliší od běžné nabídky na trhu. Od 6. ledna 2023 by však již nemělo být využívání takovýchto akcí pro obchodníky zdaleka tak snadné a bezpečné. Čtěte více

dTest: Jak to bude s reklamacemi po novele zákona?

17. 5. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest)
Vláda předložila poslancům novelu, ve které se navrhuje od základu změnit mimo jiné tak podstatnou věc, jakou je zákonná záruka. Podle organizace dTest však může část vládního návrhu být vykládána proti zájmům běžných spotřebitelů. Čtěte více