Jaké novinky, změny a povinnosti přináší Akt o digitálních službách (DSA)?

21. 2. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest a ČTÚ)
Od 17. února 2024 vstoupil v plnou účinnost evropský Akt o digitálních službách (Digital Services Act – DSA). Jde o přímo účinné nařízení použitelné ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru. Všichni poskytovatelé digitálních služeb, kteří zprostředkovávají cizí služby nebo obsah, budou mít nové povinnosti a uživatelé získají vůči zprostředkovatelům nová práva.

DSA tak může být důležitým krokem k bezpečnému, předvídatelnému a důvěryhodnému online prostředí pro spotřebitele.

Jaké služby jsou regulované nařízením DSA?

DSA reguluje online zprostředkovatelské služby, kterými jsou online služby prostého přenosu informací, ukládání informací do mezipaměti a hostingu. „Spotřebitelům se tyto kategorie mohou zdát příliš technické a v podstatě nesrozumitelné,“ uvedla Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a objasnila: „Takové online služby propojují uživatele s obsahem, produkty a službami jiných osob, než je osoba poskytovatele zprostředkovatelské služby. Příkladem mohou být online tržiště nebo nákupní galerie, sociální sítě, platformy pro sdílení obsahu, online platformy pro cestování a ubytování, a internetové vyhledávače.“ Nejsou to tedy všechny online služby, protože ten, kdo poskytuje vlastní služby a vlastní obsah, neposkytuje zprostředkovatelské služby.

Proč budou online zprostředkovatelské služby novým nařízením regulovány?

Požadavky jednotného evropského trhu vyžadují jednotná pravidla pro online zprostředkovatele. „Za všechny informace, které se vyskytují na internetu, by měl někdo nést odpovědnost,“ uvedla Eduarda Hekšová a dodala: „Ani dosud jsme nebyli bez pravidel, ale nařízení DSA jde dále. Pokud zprostředkovatelé nebudou nová pravidla dodržovat, hrozí jim citelné sankce a třeba i odpovědnost za cizí služby a obsah.“

Nové povinnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb:

  • Povinnost zřídit kontaktní místo. Úřady i uživatelé budou mít právo s poskytovatelem komunikovat elektronickými prostředky.
  • Zákaz omezovat služby bez srozumitelného vysvětlení. Jakákoliv omezení, která budou poskytovatelem zprostředkovatelské služby uplatňována v souvislosti s využíváním jejich služby s ohledem na informace poskytnuté uživatelem, budou muset být řádně a srozumitelně vysvětlena. Týká se to i moderování obsahu poskytovatelem.
  • Povinnost zavést mechanismus umožňující oznámení nezákonného obsahu. Mechanismy budou muset být snadno dostupné a uživatelsky přívětivé, aby je uživatel mohl snadno využívat. Související povinností poskytovatelů bude taková oznámení vyhodnocovat, rozhodovat o nich bez zbytečného odkladu a svá rozhodnutí odůvodňovat.
  • Povinnost zavést systém pro vyřizování stížností. Po dobu nejméně šesti měsíců ode dne přijetí rozhodnutí o oznámení bude možné elektronicky a bezplatně podávat stížnosti proti rozhodnutí přijatému poskytovatelem online platformy.
  • Zákaz používat manipulativní vzory (dark patterns).  Poskytovatelé online platforem nebudou smět svá online rozhraní koncipovat, uspořádat ani provozovat způsobem, který by klamal uživatele nebo jím manipuloval.
  • Povinnost označovat reklamu a obchodní sdělení. Poskytovatelé budou muset zajistit, aby každému uživateli bylo jasné, že sleduje reklamu nebo obchodní sdělení, a to včetně informací o osobě, jejímž jménem je reklama prezentována, případně která za reklamu zaplatila.
  • Zákaz reklamy založené na profilování s využitím citlivých informací uživatele nebo tam, kde bude uživatelem dítě.
  • Povinnost transparentnosti u systémů doporučování. Poskytovatelé musí uvést jasným a srozumitelným jazykem hlavní parametry používané v systémech doporučování a budou mít povinnost umožnit uživatelům tyto hlavní parametry upravit nebo ovlivnit.
  • Povinnost sledovat obchodníky. Online galerie budou mít řadu povinností spojených s návrhem své platformy a s řádnou identifikací a sledováním obchodníků na této platformě. DSA jim k tomu ukládá využít maximální úsilí a provádět i namátkové kontroly.

Většiny povinností jsou zproštěny malé a mikro podniky a povinnosti jsou odstupňovány podle velikosti subjektů. Kontrola a vymáhání některých povinností podle DSA bude spadat i pod ÚOOÚ.

Role Českého telekomunikačního úřadu

„Nové kompetence v digitální agendě jsou pro nás velkou výzvou, současně však i příležitostí ukázat, že vedle uživatelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb dokážeme pomoci i uživatelům digitálních služeb, stejně jako být partnerem jejich poskytovatelům,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Digitální služby jsou součástí našeho každodenního života. Využíváme je nejen k zábavě, ale také v podnikání. Naším cílem je, aby bylo on-line prostředí co nejvíce bezpečné, proto jsme připravili zákon o digitální ekonomice, díky kterému uživatele lépe ochráníme a menším firmám pomůžeme zajistit spravedlivější prostředí pro jejich podnikání,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Český telekomunikační úřad, který bude určen koordinátorem digitálních služeb v ČR, se na tuto roli aktivně připravuje. Komunikujeme na mezinárodní úrovni i s dotčenými poskytovateli a zájemci o roli důvěryhodných oznamovatelů a subjektů mimosoudního řešení sporů. Dále plánujeme několik tematických workshopů, na kterých chceme DSA blíže vysvětlit veřejnosti. Připravujeme osvětové materiály k DSA a plánujeme i průvodce pro dotčené subjekty. K činnostem, které ČTÚ může vykonávat i bez účinnosti zákona, patří např. asistence stakeholderům s on-boardingem do Databáze transparentnosti, postupování stížností na zahraniční poskytovatele koordinátorovi příslušného členského státu, mapování trhu či předávání informací EK.

V některých aktivitách, jako je řešení stížností a podnětů veřejnosti, kontrolní činnost a ukládání sankcí či certifikování subjektů pro mimosoudního řešení sporů, důvěryhodných oznamovatelů a prověřených výzkumných pracovníků, musíme vyčkat na účinnost připravované právní úpravy.