Neplatná ustanovení e-shopů

30. 10. 2012. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: dTest)
Podívejte se na nejčastější nešvary, které prodejci v ČR – ať již schválně, či z neznalosti – páchají při sepisování obchodních podmínek svých e-shopů.
Foto: SXC.hu

Z průzkumu smluvních podmínek e-shopů, který časopis dTest publikoval, vyplývá, že spotřebiteli jsou upírána jeho práva s odkazem na nezákonná ustanovení obchodních podmínek e-shopů. Posoudit neplatnost takových ustanovení však není snadné a ani kontrolní orgán není všemocný a všudypřítomný (jen pro zajímavost: Česká obchodní inspekce letos při kontrolách e-shopů shledala pochybení v alarmujících 71,8 % případů).

Nejčastější nešvary a nezákonnosti obchodních podmínek českých e-shopů:

  1. Nezákonná výhrada změny kupních cen po uzavření smlouvy: změní se směnný kurz, dodavatelé zvýší ceny či to prodejce prostě jen blbě zadá do systému… A kdo (na) to „doplatí“? Podle mnohých prodejců v rozporu se zákonem nakupující. Avšak pamatujte na to, že po uzavření smlouvy je cenu možné měnit jen se souhlasem nakupujícího.
  2. „Zkontrolujte si to, nebo bude zle!“ aneb nezákonné přehazování odpovědnosti za doručení bezvadné zásilky z prodejce na spotřebitele.
  3. Absence správných informací o právech spotřebitele z tzv. rozporu s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku, který stanoví pro spotřebitele výhodný režim při uplatňování reklamací v prvních šesti měsíců od převzetí zboží.
  4. Syndrom „Důrazně doporučujeme“ aneb víme, že je nezákonné to tam dát „natvrdo“. Jde o situace, kdy prodejce namísto stanovení (nezákonné) povinnosti kýžené jednání pouze výslovně doporučí. Právně na tom není nic špatného, v praxi však často dochází k zamítání nároků zejména z reklamací poškozených zásilek právě pro nedodržení onoho "doporučení". Doporučení navíc za povinnost často zamění sám spotřebitel a z toho důvodu třeba neuplatní své oprávněné nároky.
  5. Nejasné informování o právech nakupujícího formou „je-li kupujícím spotřebitel“ či „je-li smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku“ bez vysvětlení toho, kdo či co vlastně spotřebitelem či oním prostředkem je. Velmi užitečné jsou i informace typu „Na výrobky z obchodu XY se vztahuje záruční doba stanovená platným občanským zákoníkem.“
  6. Nepřehlednost podmínek, které jsou důsledkem pokusu o jakousi kompilaci práv a povinností jak v případě, kdy smlouvu uzavírá spotřebitel, tak v případě, kdy je kupujícím podnikatel v jednom sáhodlouhém dokumentu. Z dokumentu pak většinou není možné dostat relevantní informaci, neboť se hemží výrazy a spojení jako "kupující podnikatel", "kupující spotřebitel", jen "kupující" nebo "předchozí 4 body neplatí, v případě, kdy je kupujícím kupující podnikatel".
  7. „Strašeníčka“, která mají za cíl odradit spotřebitele od uplatnění jeho práv: „Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží." „V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží.“
Štítky: 

Podobné články

Jak budou vypadat reklamace po očekávané novelizaci občanského zákoníku?

31. 1. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest)
Zapracování dvou nových evropských směrnic z oblasti spotřebitelských smluv do českého práva, které právě probíhá, zruší v občanském zákoníku 24měsíční zákonnou záruku. Spotřebitelům však poskytne nová práva, a to nejpozději do dvou let. Čtěte více

Blíží se konec televizního vysílání DVB-T

16. 9. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest)
Vrchol druhé vlny digitalizace televizního vysílání se nezadržitelně blíží. Vypínání vysílačů šířících pozemní signál ve stávajícím formátu DVB-T odstartuje v Praze už 27. listopadu 2019 vypnutím vysílání České televize. Hlavní vlna vypínání vysílačů DVB-T bude probíhat od ledna do června 2020. Pro velkou část obyvatel ČR to představuje změnu a náklady spojené s technickým řešením. Čtěte více

dTest: České mobilní služby stále patří k nejdražším v EU

15. 2. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest)
Průzkumy spotřebitelské organizace dTest opakovaně ukazují, že tarify českých mobilních operátorů patří v evropském srovnání k nejdražším, zejména v oblasti mobilních dat. Jaké mobilní služby a ceny nabízí sousedé ze zemí Evropské unie, kteří nám mohou být v této oblasti inspirací? dTest přichystal přehledné srovnání cen mobilních tarifů. Čtěte více

dTest podává stížnost na Google kvůli porušení GDPR

29. 11. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest)
Na základě výzkumu publikovaného norskou organizací Forbrukerrådet se dTest rozhodl podat stížnost na společnost Google k Úřadu na ochranu osobních údajů. Nový výzkum ukazuje, že Google porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) tím, jakým způsobem sleduje polohu svých uživatelů. Čtěte více