Zaměstnanci si ponechávají firemní data

22. 2. 2013. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Symantec)
Podle studie Symantecu si polovina zaměstnanců, kteří opustili nebo ztratili své zaměstnání v posledních 12 měsících, ponechala důvěrné firemní údaje, 40 % je plánuje využít ve svém novém zaměstnání. Výsledky ukazují, že postoje zaměstnanců a jejich přesvědčení o krádežích duševního vlastnictví jsou v rozporu s většinou firemních politik.

Zaměstnanci považují zcizení a používání důvěrných dat nejen za přijatelné, ale také věří, že to jejich společnost nezajímá. Pouze 47 procent tvrdí, že jejich organizace v případě odcizení citlivých informací podniká patřičné akce v souladu s bezpečnostními politikami, 68 procent říká, že jejich organizace žádné kroky k zamezení zaměstnancům používat důvěrná data a informace nepodniká. Organizacím se nedaří vytvořit takové prostředí a firemní kulturu, která by podpořila zodpovědnost a závazek zaměstnanců v oblasti ochrany citlivých dat.

Hlavní zjištění průzkumu

• Zaměstnanci přenáší citlivá data mimo společnost a nikdy je nemažou. Šedesát dvě procenta říkají, že je přijatelné přenášet pracovní dokumenty do vlastních osobních počítačů, tabletů, smartphonů a on-line aplikací pro sdílení souborů. Většina nikdy nemaže údaje, které si přesunuli, protože v tom, že je mají u sebe, nevidí nic špatného.
• Většina zaměstnanců si myslí, že používání dat převedených od předchozího zaměstnavatele, je v pořádku. Padesát šest procent zaměstnanců nevěří, že používání konkurenčních důvěrných informací je trestný čin; tento omyl přináší rizika stávajícím zaměstnavatelům, kteří jsou příjemci zcizených důvěrných dat ohroženi.
• Zaměstnanci připisují vlastnictví důvěrných dat osobě, která je vytvořila. Čtyřicet čtyři procenta zaměstnanců věří, že pracovník, který vyvíjí pro firmu software, má vlastnický podíl na zdrojovém kódu a je to jeho práce a vynález, 42 procent si myslí, že není trestným činem znovu použít zdrojový kód bez souhlasu v projektech pro jiné společnosti.
• Organizacím se nedaří vytvořit kulturu bezpečnosti. Pouze 38 procent zaměstnanců tvrdí, že jejich manažer považuje ochranu dat za obchodní prioritu, 51 procent si myslí, že je přijatelné vzít si firemní data, protože jejich společnost neprosazuje striktní bezpečnostní politiky.

Doporučení

• Vzdělávání zaměstnanců: Organizace musí dát svým zaměstnancům vědět, že vynášení důvěrných informací je trestné. Ochrana duševního vlastnictví by měla být nedílnou součástí školení o bezpečnosti.
• Prosadit podepsání dohody o ochraně důvěrných informací: V téměř polovině případů interních krádeží měla organizace dohodu o duševním vlastnictví se zaměstnancem, která sice naznačuje exitenci bezpečnostní politiky, ale bez pochopení zaměstnanců a účinného vynucení jejího dodržování je neefektivní.  Zahrnutí jasné specifikace ochrany důvěrných informací do pracovních smluv a zajištění jejich dodržení při výstupním pohovoru vede k odpovědnosti zaměstnanců a nedochází tak k úniku firemních informací a tím i majetku firmy. Ujistěte se, že zaměstnanci jsou si vědomi, že porušení zásad bude postihováno a krádež firemních informací bude mít negativní důsledky pro ně i jejich budoucího zaměstnavatele.
• Monitorovat technologie: Implementovat politiku ochrany dat, která sleduje nevhodný přístup a používání citlivých informací a automaticky upozorní zaměstnance na porušování, což zvyšuje povědomí o bezpečnosti a odrazuje od zcizení dat.

Průzkum společnosti Symantec „Co je vaše, je i moje: Jak zaměstnanci přinášejí rizika odnášením vašeho duševního vlastnictví“ byla provedena Institutem Ponemon v říjnu 2012. Výsledky jsou založeny na odpovědích 3 317 respondentů ze šesti zemí, USA, Velké Británie, Francie, Brazílie, Číny a Koreje.

Štítky: 

Podobné články

Symantec představil partnerský program Secure One

3. 11. 2015. (redaktor: František Doupal, zdroj: Symantec)
Symantec připravil rozšířený program na podporu prodejních kanálů, který by měl parterům zaměřeným na bezpečnostní řešení umožnit dosahovat vyšších příjmů. Program Symantec Secure One zjednodušuje požadavky na odbornost a usnadňuje získání příslušných certifikátů. Čtěte více
Z vyhlášení nejlepších partnerů

Symantec Partner Sales Academy 2015

5. 6. 2015. (redaktor: František Doupal, zdroj: Symantec)
Ve dnech 26.–27. května 2015 se konalo setkání partnerů a distributorů společnosti Symantec. I přes nepříznivé dopravní podmínky na dálnici D1 se sešlo více než 60 partnerů z České a Slovenské republiky, aby se setkalo se zástupci firmy Symantec, a to jak části Security, tak Veritas. Čtěte více
Luděk Vyhnalík, obchodník pro oblast Commercial a Michal Kováč, TAR ve společnosti Symantec

Symantec: Luděk Vyhnalík a Michal Kováč

13. 6. 2013. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Symantec)
Symantec jmenoval na obchodní pozici pro oblast Commercial Luďka Vyhnalíka (52 let). Jako TAR (territory account manager) bude mít na starosti klíčové zákazníky z části Prahy, východních Čech a z Moravy. Do divize Consumer na pozici channel sales nastoupil Michal Kováč (35 let). Čtěte více
Internet Security Threat Report 2013

Vzrůstá počet útoků mířících na malé firmy a výrobní sektor

17. 4. 2013. (redaktor: František Doupal, zdroj: Symantec)
Během loňského roku se ztrojnásobil počet útoků na malé firmy. Zároveň také o 30 % vzrostl počet webových útoků. Primárním cílem útoků se po vládních organizacích stávají výrobní podniky. Co dále se můžete dozvědět ze zprávy Internet Security Threat Report 18 společnosti Symantec? Čtěte více