Roland Berger: Většina firem očekává růst

4. 4. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Roland Berger)
Na celém světě očekávají firmy do roku 2013 růst o tři až deset procent. Nicméně vzhledem k pokračující krizi eura a nestabilitě finančních trhů hledají mezinárodní společnosti příležitosti k růstu na svých domácích trzích. Vliv mohou mít možné politické změny, například v USA, či problém se zdroji energie a kvalifikovanou pracovní silou, především v USA a Japonsku.
Foto: SXC.hu

Firmy plánují dosáhnout růstu především díky stávajícím produktům a službám, I když toto rozhodnutí může ohrozit jejich schopnost inovací. Pro zajištění růstu využívají společnosti různé typy financování. Firmy v USA a západní Evropě spoléhají na vyvážený mix vlastního jmění a úvěrů, zatímco ve východní Evropě hraje významnou roli financování ze zdrojů mimo kapitálové trhy. V Japonsku zase dochází často k odprodeji části firmy. Velcí vývozci také pečlivě sledují místní/národní rizika a snaží se před nimi ochránit. Toto jsou hlavní zjištění nové studie s názvem „Výzvy pro firmy ve finančním růstu” od Roland Berger Strategy Consultants. Studie zahrnuje zhruba 2500 společností v jedenácti zemích.

„Mezinárodní společnosti vidí současnou ekonomickou situaci pozitivně a očekávají do roku 2013 růst až deset procent,“ vysvětlil Constantin Kinský, ředitel pražské pobočky Roland Berger Strategy Consultants. „Tato očekávání dalece překonávají inflaci.“

Společnosti plánují růst na domácích trzích a se stávajícími výrobky
Obavy z nestability finančních trhů znamenají, že většina firem plánuje růst především na svých domácích trzích. „Navzdory očekávání jsou tradičně rostoucí regiony jako BRIC a jihovýchodní Asie pro firmy v plánovaném růstu méně významné,“ vysvětlil Kinský. „Problémy se získáváním kvalifikovaných pracovníků v rozvíjejících se zemích a možné politické změny zde hrají klíčovou roli.“ Možné změny ve vládě mohou ovlivnit růst amerických společností (86 procent), zatímco západoevropské firmy se především obávají nedostatku kvalifikované pracovní síly (68 procent).

Při rozhodování o růstu je věnována pozornost i problémům se zdroji energie a růstu jejich cen. „V regionech jako USA a západní Evropa si firmy také všímají veřejných dluhů, které mohou mít velký vliv na jejich investiční plány,“ řekl Kinský.

Plánován je růst především na svých domácích trzích s již existujícími produkty – to platí především v Americe (75 procent) a východní Evropě (68 procent). „To znamená, že firmy pro nejbližší budoucnost neplánují modernizaci svých produktových portfolií. To může oslabit jejich sílu v inovacích a dlouhodobou konkurenceschopnost,“ vysvětlil Kinský. Pouze Japonsko popírá tento trend: vzhledem k omezeným možnostem růstu na domácím trhu hlásí 83 procent japonských firem, že plánují růst v zahraničí a s novými produkty. V rozporu se společnostmi z jiných regionů vidí japonské firmy příležitost k růstu i v akvizicích.

Japonsko a východní Evropa potřebují více financování

Po současné krizi posílily společnosti v západní Evropě a USA své finanční základy a tím došlo k růstu cashflow z operačních aktivit. Díky tomu mohou financovat většinu svého růstu z vlastních zdrojů. V Japonsku a východní Evropě je ale situace naprosto odlišná – zhruba 75 procent společností odpovědělo, že potřebují k růstu kapitál.

„V obou těchto regionech jsou firmy často financovány výhradně z vlastního jmění,“ dodal Kinský. „Nemají zdroje pro další růst. To je důvod, proč financování mimo kapitálové trhy hraje ve východní Evropě klíčovou roli. Japonské firmy naopak často sahají k odprodeji části společnosti, aby zlepšily likviditu.“

Kritéria výběru: nízké náklady, vysoká flexibilita a nízké riziko

Většina společností stále k financování používá tradiční nástroje – kromě vlastních zdrojů je nejdůležitější bankovní úvěr. Při volbě způsobu financování jsou nejdůležitější nízké úrokové sazby, krátká doba splatnosti a flexibilita při čerpání. Vzhledem k nejistotě na trzích chtějí mít firmy možnost pružně přizpůsobovat své financování situaci.

Nízké riziko je také důležité. Od poslední finanční krize jsou společnosti velice citlivé na finanční rizika. Těžko někoho překvapí, že dlouhodobé vztahy jsou vnímány jako klíčové. Spolupráce s finančním partnerem, trvající roky, vytváří důvěru a jistotu. Ale nejen společnosti, které hledají financování, mají obavy z rizika. Potenciální partneři jsou na tom stejně. Firmy se slabým KPI a ratingem musejí čekat velké problémy při získávání čerstvého kapitálu.

Cílené zajišťování proti lokálním rizikům

Společnosti s velkým podílem exportu jsou mnohem vnímavější vůči lokálním rizikům. Regiony jako je Japonsko (76 procent) a USA (78 procent) vnímají tento problém jako velice důležitý a aktivně se jej pokoušejí řešit. Tyto společnosti obvykle používají přirozenou obranu: vytvářejí prodeje a náklady v cizí měně, aby se vyhnuly výraznému kolísání měnových kurzů a s nimi souvisejícími ztrátami.

Zřídka se hledají přímé investice v zahraničí a/nebo v cizí měně. Využívání finančních derivátů ke snižování kurzového rizika je také velice neobvyklé, neboť většina firem vnímá tato řešení jako příliš komplikovaná a nepružná.

Podobné články

Roland Berger: Firmy očekávají prohloubení recese

18. 10. 2012. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: Roland Berger)
Většina evropských firem očekává, že ekonomika bude v roce 2012 stagnovat. Až 62 % z nich vidí riziko recese, především ve třetím čtvrtletí. Za hlavní brzdu růstu je označována především klesající poptávka domácností, nedostatek kvalifikované pracovní síly, problémy eurozóny nebo nedostatečné možnosti financování. Čtěte více

Firmy chtějí mezinárodní platební standardy

1. 9. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Roland Berger Strategy Consultants)
Zpracování objednávek a plateb ve většině evropských firem z oblasti spotřebního zboží je stále velice komplikované a pouze v malé míře standardizované. Platební procesy v rámci Evropy komplikují a zdražují nejen lokální právní a daňové povinnosti, ale také různorodé datové systémy. Čtěte více
Foto: Sxc.hu

Telekomunikační operátoři pod tlakem

10. 3. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Roland Berger )
Boj o tržní podíl v telekomunikacích se přiostřuje. Silní poskytovatelé online služeb pro uživatele smartfonů vytlačují tradiční poskytovatele telekomunikačních služeb. To může mít v dlouhodobém měřítku dramatické důsledky. Experti predikují, že prodeje tradičních operátorů v Evropě mohou klesnout až o 20 procent, Ebitda o 40 procent. Čtěte více