Roland Berger: Firmy očekávají prohloubení recese

18. 10. 2012. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: Roland Berger)
Většina evropských firem očekává, že ekonomika bude v roce 2012 stagnovat. Až 62 % z nich vidí riziko recese, především ve třetím čtvrtletí. Za hlavní brzdu růstu je označována především klesající poptávka domácností, nedostatek kvalifikované pracovní síly, problémy eurozóny nebo nedostatečné možnosti financování.

Řada firem v Evropě a Japonsku se připravuje na nejhorší – třetina již má připravené, nebo právě připravuje nutná opatření pro případ pádu eurozóny. Přitom dvě třetiny respondentů sází na snižování nákladů či na programy na zvyšování efektivity, aby měly jistotu, že jsou připraveni na případné omezování financí nebo na snižování počtu zaměstnanců.

Konsekventní prosazování restrukturalizačních opatření je nutné, aby byl zajištěn úspěch společnosti. To jsou výsledky nové mezinárodní studie Roland Berger: Dluhová krize a její dopad na financování a ekonomiku.

„Evropské společnosti očekávají celkovou stagnaci ekonomiky. Na rozdíl od loňského roku, kdy 60 % dotazovaných firem uvedlo, že vnímají svou konkurenceschopnost jako vysokou,“ uvedl Constantin Kinský, ředitel pražské pobočky Roland Berger Strategy Consultants.

Nedostatečný růst a jeho příčiny

V průměru očekávají evropské firmy, které se zúčastnily studie, růst v roce 2012 o pouhých 0,1 %. 62 % respondentů v Evropě očekává ve svých zemích recesi, stejně tak to vnímá většina japonských firem. Klíčovým rizikem je pokles poptávky domácností. Nedostatek kvalifikované pracovní síly je největší překážkou růstu pro evropské (54 %) i japonské (71 %) firmy. Jako překážka ziskového růstu jsou také vnímány nedostatečná možnosti financování. Jen 43 % firem ze západní Evropy plánuje růst, stejně tak je tomu u 42 % firem ve střední a východní Evropě a 37 % v Asii.

„Přesto se 57 % evropských firem cítí být dobře připraveno pro případ ekonomického zpomalení. Jen 10 % uvedlo, že je nedostatečně, nebo není připraveno,“ dodal Constantin Kinský. V Japonsku naopak není připraveno na novou krizi 24 % firem.“ Evropské firmy očekávají vrchol dluhové krize ke konci roku 2012, zatímco japonské firmy až v polovině 2013.

K nejistotě v řadě firem přispívá možný rozpad eurozóny. Kolapsu měnové unie se obávají především firmy z jihozápadní Evropy a Japonska (přes 50 %). 61 % dotazovaných pokládá za pravděpodobné, že Řecko opustí eurozónu. Přes třetinu evropských respondentů již podniklo opatření pro tuto eventualitu, nebo se chystá tak brzy učinit. 29 % japonských firem také zvažují tento scénář – především prověřují výhodné akviziční příležitosti. 

Snižování nákladů, růst a prodejní iniciativy jsou klíčové Evropské firmy spoléhají při přípravě své připravenosti na negativní ekonomické scénáře, především na snižování nákladů a na programy na zvyšování efektivity (74 %), ale také na růstové iniciativy (70 % respondentů). Na posledním místě z pohledu upřednostňovaní růstových iniciativ se nacházejí firmy z jihozápadní Evropy (56 %), kde se 90 % firem zaměřuje na snižování nákladů. Poprvé firmy vnímají riziko cen komodit a kurzová rizika jako stejně významná (60 %).

Klíčovým faktorem úspěchu je závazek managementu

Nejdůležitějším faktorem jakékoli restrukturalizační iniciativy zůstává, stejně jako v předchozích letech, závazek vedení firem, a to jak v Evropě tak v  Japonsku (podle 90 % respondentů). „Změny mohou být úspěšné pouze tehdy, pokud jdou manažeři dobrým příkladem,“ uvedl Kinský. Dalším faktorem je nutnost realizovat konkrétní kroky dostatečně rychle. Rychlost implementace změn je oproti předchozím letům vnímána jako významnější faktor a pro japonské firmy je dokonce tou největší prioritou.

V průměru asi třetina respondentů očekává negativní dopad na jejich financování, především jako důsledek zhoršujícího se pracovního prostředí, který je způsoben evropskou dluhovou krizí a novými požadavky direktiv v rámci Basel III. Nejvíce firem se obává, že nové požadavky na úvěry nebudou schváleny či současné budou kráceny.

Constantin Kinský dodal: „Stejně jako ukázala loňská studie, vlastní zdroje financování jsou klíčové pro téměř všechny evropské firmy. Implementace restrukturalizačních kroků má proto klíčový význam. Je to jediný způsob, jak firmy mohou zlepšit svou likviditu a garantovat finanční nezávislost.“

Štítky: 

Podobné články

Firmy chtějí mezinárodní platební standardy

1. 9. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Roland Berger Strategy Consultants)
Zpracování objednávek a plateb ve většině evropských firem z oblasti spotřebního zboží je stále velice komplikované a pouze v malé míře standardizované. Platební procesy v rámci Evropy komplikují a zdražují nejen lokální právní a daňové povinnosti, ale také různorodé datové systémy. Čtěte více
Foto: SXC.hu

Roland Berger: Většina firem očekává růst

4. 4. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Roland Berger)
Na celém světě očekávají firmy do roku 2013 růst o tři až deset procent. Nicméně vzhledem k pokračující krizi eura a nestabilitě finančních trhů hledají mezinárodní společnosti příležitosti k růstu na svých domácích trzích. Vliv mohou mít možné politické změny, například v USA, či problém se zdroji energie a kvalifikovanou pracovní silou, především v USA a Japonsku. Čtěte více
Foto: Sxc.hu

Telekomunikační operátoři pod tlakem

10. 3. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Roland Berger )
Boj o tržní podíl v telekomunikacích se přiostřuje. Silní poskytovatelé online služeb pro uživatele smartfonů vytlačují tradiční poskytovatele telekomunikačních služeb. To může mít v dlouhodobém měřítku dramatické důsledky. Experti predikují, že prodeje tradičních operátorů v Evropě mohou klesnout až o 20 procent, Ebitda o 40 procent. Čtěte více