Respekt k životnímu prostředí je potřeba i v tisku

1. 2. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Xerox)
Udržitelnost není pro tiskový průmysl nic nového. Toto odvětví se často potýká s otázkami a problémy životního prostředí. Snížení dopadu na zdraví planety je proto hlavní výzvou spojenou se správou tiskové infrastruktury.
Peter Halmo, generální ředitel společnosti Xerox pro ČR a SR

Klimatická krize vynesla otázky životního prostředí, sociální a otázky správy a řízení (ESG) na přední místo v podnikatelské agendě. Pod zvýšeným tlakem zaměstnanců, investorů, zákazníků a celkově změnou přístupu k tématům spojeným s životním prostředím se organizace ve všech odvětvích stále více zaměřují na udržitelnost.

Tiskařský průmysl se nachází v jedinečném postavení na pomezí tisku a digitalizace, kdy musí převzít iniciativu při uplatňování nových technologií, aby dosáhl zmíněné udržitelnosti. Napříč celým odvětvím si výrobci tisku stanovují cíle čisté nuly, aby snížili emise uhlíku, snížili množství odpadu, zlepšili sociální odpovědnost a přispěli k oběhovému hospodářství. 

Když jsme v Xeroxu v 80. letech minulého století zavedli koncept oběhového hospodářství, naší vizí bylo přeměnit výrobu, provoz, kanceláře a zařízení tak, aby mohly tvořit pracoviště bez odpadu. Stejnou vizi jsme měli i pro pracoviště našich zákazníků. O více než tři desetiletí později stále dokazujeme, že oběhové hospodářství přináší environmentální, ekonomické a společenské výhody.

Tisk pomáhá a inspiruje

Výrobci tisku hrají klíčovou roli také v pomoci ostatním odvětvím, aby se stala efektivnějšími a udržitelnějšími. Díky inteligentním a udržitelným produktům, řešením a službám - od energeticky účinných zařízení po cloudový tisk a automatizaci digitálních pracovních postupů, které minimalizují spotřebu papíru - má tiskařský průmysl dobré předpoklady k tomu, aby pomohl organizacím snížit jejich dopad na životní prostředí. Věřím, že velké společnosti v tiskařském průmyslu, hrají zásadní roli v ochraně zdraví planety a zároveň vytvářejí mnohem lepší budoucnost pro nás všechny.

Výkonnost v oblasti udržitelnosti je nyní důležitým faktorem při výběru dodavatelů, protože podniky se snaží splnit ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí a snížit dopad generovaný v jejich dodavatelském řetězci. Udržitelnost – jak z hlediska vlastního výkonu dodavatele, tak i služeb, které nabízí – se stává důležitým konkurenčním bojištěm. Jako významný segment technologického průmyslu, který produkuje 2-3 % celosvětových emisí uhlíku, má tiskařský průmysl významnou příležitost ke snížení emisí uhlíku a odpadu. Výrobci tisku, stejně jako ostatní dodavatelé technologií, čelí při dosahování čistých nulových emisí řadě výzev. Nejprve musí minimalizovat dopady napříč svými provozy, dodavatelskými řetězci a obchodními modely. To znamená začlenit udržitelnost do celého hodnotového řetězce od návrhu výrobku přes získávání komponent až po dodávku, používání a opětovné použití. Zadruhé prodejci musí vyvíjet produkty, služby a technologie, které pomohou jejich zákazníkům minimalizovat jejich vlastní dopad na životní prostředí.

Změna začíná u každého z nás

V Xeroxu jsme cíl nulových emisí urychlili o deset let a v letošní zprávě o společenské odpovědnosti firem (CSR) jsme zveřejnili plán, jak tohoto cíle dosáhnout do roku 2040. To znamená, že do roku 2040 budou mít aktivity společnosti Xerox čistý dopad emisí skleníkových plynů na klima. Plán se týká nejen společnosti, ale i celého našeho výrobního a distribučního řetězce, a zaměřuje se na zlepšování procesů a energetické účinnosti, stejně jako na navrhování produktů, které respektují životní prostředí, a na vývoj čistých energií, které přesahují rámec tisku.

Na místní úrovni jsme plně v souladu s globálními snahami korporace. Prvky společenské odpovědnosti jsme začlenili přímo do našich obchodních aktivit - použitá zařízení a tonery odevzdáváme autorizovaným sběrnám za účelem recyklace a likvidace, v našich kancelářských prostorách jsme zavedli selektivní recyklaci (papír, karton, plasty), včetně sběru spotřebního materiálu používaného našimi klienty a partnery.

Zcela bez papíru se v kanceláři zatím neobejdeme, papír tu ještě dlouho zůstane. Z praktického hlediska ale hraje snižování množství papíru a jeho recyklace klíčovou roli ve strategiích udržitelnosti mnoha organizací. Jakékoli snížení spotřeby se odrazí v úspornějším a ekologičtějším způsobu života a práce, který společnost přijme. S pokračující snahou o digitalizaci musí průmysl podporovat snižování množství papíru digitálními pracovními postupy, které zároveň splňují environmentální cíle. Pokles počtu papírových dokumentů bude tak neutralizován nárůstem digitalizace dokumentů a obchodních procesů.

Autor: Peter Halmo, generální ředitel společnosti Xerox pro ČR a SR

Podobné články

HP spustilo kampaň „Doporuč známému“, díky které mohou zákazníci získat tisk zdarma

15. 11. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Nová propagační akce „Doporuč známému“ společnosti HP umožňuje předplatitelům služby Instant Ink a novým zákazníkům, kteří si službu objednají na základě doporučení, získat tři měsíce předplatného zdarma (odměna je pro doporučujícího i pro nového zákazníka). Čtěte více

Epson rozšířil možnosti aplikace Epson Print Admin o nástroje pro pokročilé pracovní postupy

19. 10. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Epson)
Nová verze aplikace Epson Print Admin (EPA) přináší pokročilé pracovní postupy, které mimo jiné umožňují vytvářet a prohledávat soubory PDF ve 29 jazycích pomocí technologie OCR. Partneři tak mohou zvýšit hodnotu multifunkčních firemních inkoustových tiskáren a lépe uspokojit zákazníky. Čtěte více

HP přináší tisk formou služby do segmentu malých firem

7. 10. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Společnost HP představila služby HP Instant Ink pro malé firmy a novou tiskárnu LaserJet Pro se systémem HP+, jejichž cílem je nabídnout majitelům malých firem jednoduší správu tiskových technologií. Jako součást jednoho předplatného služby Instant Ink si nyní malé podniky mohou nechat automaticky zasílat spotřební materiál pro konkrétní zařízení na různých lokalitách. Čtěte více

Y Soft získal dánskou společnost EveryonePrint

12. 7. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Y Soft)
Y Soft oznámil finální dohodu o akvizici firmy EveryonePrint A/S, lídra na trhu cloudové dokumentové infrastruktury. Akvizicí upevňuje Y Soft svou vedoucí poskytovatele integrované platformy správy tisku a digitalizace dokumentů pro cloudové i serverové instalace. Čtěte více