Ransomware stále častěji cílí na dodavatelské řetězce

4. 6. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dimension Data)
V roce 2017 došlo podle společnosti Dimension Data k nárůstu ransomwaru i dalších typů kybernetických útoků cílených na dodavatelské řetězce. Zvýšení počtu útoků se týkalo zejména sektoru obchodních a profesionálních služeb, obzvláště pak v regionu Evropy, Středního východu a Afriky, do kterého v těchto odvětvích směřovala celá pětina všech útoků.

Na poskytovatele obchodních a profesionálních služeb cílila v roce 2017 desetina všech útoků ransomwaru a tomuto segmentu tak patří třetí příčka hned za finančními a technologickými odvětvími (v roce 2016 skončily obchodní a profesionální služby na šestém místě). V regionu Evropy, Středního východu a Afriky patří sektoru obchodních a profesionálních služeb první místo s 20 %, v Americe pak třetí s devíti procenty.

Zastoupení ransomwarových útoků vůči finančním institucím pokleslo loni na pět procent (z 22 % v roce 2016). Primárním odvětvím pro krádeže obchodních tajemství nebo duševního vlastnictví – a tedy i pro potenciální zneužití dat zákazníků a partnerů – se tak stávají právě obchodní a profesionální služby z dodavatelského řetězce. Hlavním cílem kybernetických zločinců nicméně i nadále zůstává finanční sektor – počítačoví piráti neustále vyhledávají potenciálně zneužitelné problémy na úrovni infrastruktury i aplikací.

Mark Thomas, technologický ředitel skupiny Dimension Data pro oblast kybernetické bezpečnosti, poznamenal: „Informační architektury v rámci dodavatelských řetězců i u outsourcingových společností bývají velmi komplexní a často se opírají o nesourodé a zastaralé síťové infrastruktury. A díky tomu jsou pro útočníky snadnou kořistí. Mezi primární cíle patří i poskytovatelé služeb a další externí dodavatelé, zejména pak díky jejich duševnímu vlastnictví a obchodním tajemstvím. Je proto nutné, aby firmy pochopily podstatu a míru reálných kybernetických hrozeb a ze všech úhlů pohledu zajistily dostatečnou ochranu všech svých činností.“

Druhé místo s 19 % patřilo v roce 2017 technologickým odvětvím. Zajímavým zjištěním je, že zastoupení útoků na vládní organizace kleslo na pět procent (z 9 procent v roce 2016).

V roce 2017 došlo k masivnímu nárůstu ransomwaru, a to o 350 %. Ransomware tak představuje sedm procent všech celosvětových malwarových útoků (oproti procentu v roce 2016) a díky stále větší popularitě mezi kybernetickými zločinci jeho zastoupení i nadále poroste.

„Ransomware neušetřil ani Českou republiku. Není sice prozatím terčem cílených útoků (jako například „Petya“ na Ukrajině), ale v případě některých plošných epidemií se nachází na předních místech co do procenta napadených stanic,“ řekl Petr Zemánek, solution manager security Dimension Data Czech Republic.

Další důležitá zjištění zprávy NTT Security 2018 Global Threat Intelligence Report:

 • 70 % všech útoků na americkém území cílilo na technologické a finanční organizace. Příčinou takto vysokého zastoupení je jak vedoucí pozice Spojených států amerických v oblasti technologických inovací, tak i fakt, že ve finančním sektoru je shromažďováno a sbíráno obrovské množství osobních údajů, které mohou kybernetičtí zločinci zpeněžit.
 • Nejvíce postiženým sektorem v Austrálii bylo s 26 % vzdělávání, které je cenným cílem zejména díky otevřenému síťovému modelu a prostředí pro podporu spolupráce – tedy díky technologiím, které umožňují vzájemné propojení studentů, středních a vysokých škol i univerzitních kampusů.
 • Útoky na výrobní odvětví v asijsko-tichomořském regionu poklesly z 32 % v roce 2016 na pouhých šest procent v roce 2017, a to díky lepším bezpečnostním politikám a proaktivnímu přístupu ke zvyšování kybernetické ochrany.

Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA)

 • V regionu Evropy, Středního východu a Afriky se ransomware na všech kybernetických útocích podílel takřka 30 %, což je podstatně více než celosvětový průměr (sedm procent). Region byl navíc jediným, ve kterém byl ransomware nejčastějším typem malwaru, a to v důsledku řady různých pirátských kampaní včetně WannaCry nebo NotPetya.

Asijsko-tichomořský region (APAC)

 • Zastoupení útoků proti finančnímu sektoru se snížilo ze 46 % v roce 2016 na loňských 26 %, stále šlo ale o odvětví s největším počtem incidentů v asijsko-pacifickém regionu. Většina útoků se přitom zaměřovala na služby.
 • Podíl útoků na vzdělávací sektor se oproti roku 2016 zdvojnásobil – z 9 na 18 %.
 • Největší počet kybernetických útoků na výrobní odvětví pocházelo z Číny – 67 % nepřátelských aktivit vůči firmám z Evropy, Středního východu a Afriky mělo původ právě v Číně.

Austrálie

 • V australském regionu loni nejvíce útoků cílilo na oblast vzdělávání – 26 %.
 • Austrálie je nejen častým cílem, ale také významným zdrojem kybernetických útoků. V loňském roce pocházelo 57 %útoků směřovaných do asijsko-tichomořského regionu z Austrálie, Spojených států amerických a Číny. A v případě útoků na finanční sektor v regionu APAC patřilo australské stopě dokonce 66 %.

Amerika

 • Do technologického a finančního sektoru směřovalo v Americe 70 % všech útoků.
 • Podíl útoků na americké firmy z finančního odvětví vzrostl na 43 % z 15 % v roce 2016 a za tímto trendem stojí především nežádoucí aktivity namířené na aplikace.

Amerika byla v roce 2017 oblíbeným cílem útoků – obzvláště pak pro kybernetické zločince z Ruska, kteří se o tento region zajímají s ohledem na vzrůstající geopolitické napětí. Obdobně se na americké firmy významně zaměřovali i útočníci z Číny.

Podobné články

Firmy i státní instituce se potýkají s tisícovkami škodlivých emailových zpráv denně

28. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: České Radiokomunikace)
S masivním nárůstem práce z domova je infrastruktura společností vystavena odlišným bezpečnostním rizikům, než kterým čelí obvykle. Útočníci do firemních infrastruktur pronikají prostřednictvím zneužití lidského faktoru. Středně velká společnost přitom podle Českých Radiokomunikací čelí několika tisícům e-mailům se škodlivým obsahem denně. Čtěte více

Evropští IT prodejci generují z řízených služeb již čtvrtinu svého obratu

27. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: SolarWinds MSP)
Podle průzkumu společnosti průzkumu SolarWinds MSP 2019 Trends in Managed Services průměrný IT prodejce v Evropě generuje již čtvrtinu svého obratu z řízených služeb. Průzkum tak potvrdil další nárůst podílu IT služeb s pravidelným příjmem na úkor tradičního obchodního modelu, kdy se jednorázově platí za odstranění problémů s IT infrastrukturou. Čtěte více

Počet kyberútoků na české společnosti je nad celosvětovým průměrem, více než 20 % hrozeb pochází z ČR

26. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Check Point)
Na jednu českou organizaci bylo v předchozích šesti měsících podle Check Pountu vedeno v průměru 530 kyberútoků za týden. Celosvětový průměr přitom činí 491 kyberútoků týdně na jednu společnost. Čtěte více

Kybernetičtí zločinci inovují své mechanismy a stále více využívají automatizaci

25. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: NTT)
Zpráva Global Threat Intelligence Report firmy NTT ukazuje, že navzdory snahám organizací o zvýšení kybernetické bezpečnosti inovují útočníci své metody rychleji než kdy dříve a útoky automatizují. Čtěte více