Přesný plán na digitální transformaci má 41 % českých firem

1. 2. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: DXC Technology)
Téměř polovina společností se podle průzkumu společnosti DXC Technology zatím neřídí žádnou strategií pro digitální transformaci. A firmy, které o plánech pro digitální věk uvažují nebo již konkrétní kroky uskutečnily, mají i nadále řadu otázek. Podle účastníků průzkumu jde zejména o bezpečnost (82 %), digitální automatizaci (68 %) a sběr dat (63 %).

Celkem 14 % českých firem uvedlo, že digitální transformace již má na jejich podnikání prokazatelně pozitivní vliv. Navíc dalších 31 % společností sice digitální agendu zavedlo, nicméně zvýšení obratu a zisku teprve očekávají. Žádný konkrétní harmonogram související s digitální transformací přitom nemá 13 % dotázaných organizací.

Digitalizaci táhne IT

Při zkoumání, kdo je hlavním motorem digitalizace, průzkum ukázal, že v 71 % společností jde o IT manažery. Nejvyššímu vedení přisoudil vůdčí pozici v oblasti digitalizace každý druhý dotázaný (46 %) a shodný počet respondentů uvedl, že jde o záležitost odborných skupin, do kterých patří zástupci všech oborů. Provozní oddělení za hnací sílu v oblasti digitální transformace považuje pouze každý třetí dotázaný.

Překážky digitální transformace

V odpovědích na otázku ohledně bariér digitálních projektů se odráží poměrně slabá podpora ze strany nejvyššího vedení. Každý druhý účastník průzkumu je přesvědčený o tom, že nejvyšší vedení nevěnuje digitální transformaci náležitou pozornost. Nedostatečné zkušenosti zaměstnanců se zaváděním digitálních technologií mimo jejich primární oddělení považuje za příčinu zpomalování při zavádění potřebných procesů 42 % respondentů. Mezery v technickém vzdělávání a další odborné přípravě považuje za důležitou překážku digitální transformace 20 % dotázaných.

„Nestačí pouze převést všechna data do digitální podoby. Cílem digitální transformace by mělo být nabídnout takový obchodní model, aby mohly firmy nabízet skutečnou přidanou hodnotu díky digitalizaci. Digitalizace rozšiřuje možnosti, jak kontaktovat zákazníka, mít informace pro rozhodování a zlepšovat tak služby. Pokud si to tradiční společnosti neuvědomí, mohou je převálcovat start-upy se svými novými obchodními modely,“ uvedl Bedřich Luft, generální ředitel české pobočky DXC Technology.

Změnu trhu očekává 91 % firem

Podle 28 % společností se v důsledku digitalizace konkurence změnila ve prospěch nových společností a 35 % společností si myslí, že v důsledku digitalizace posílila konkurence, ale konkurenční prostředí se téměř nezměnilo. Změny v konkurenci v blízké budoucnosti očekává 9 % společností, změny ve vzdálenější budoucnosti (3-5 let) předpokládá 17 % firem.

Digitální transformace vyžaduje nové obchodní modely

Plán své digitální agendy začalo v ČR již naplňovat 45 % dotázaných společností. O tom, že digitální agenda již přináší pozitivní dopad na obrat a zisky je nyní přesvědčeno 45 % dotázaných firem. Žádné konkrétní plány ohledně digitální agendy v tuto chvíli nemá 13 % společností.

Závěr

Z doporučení společnosti DXC Technology vyplývá, že nestačí pouze převést všechna data do digitální podoby. Cílem digitální transformace by mělo být nabídnout takový obchodní model, aby firmy mohly díky digitalizaci nabízet skutečnou přidanou hodnotu.

Digitální transformace musí být chápána jako hlavní priorita u nejvyššího vedení, protože pouze tato úroveň managementu může rozhodnout o investicích do digitalizace a přinést tak přidanou hodnotu do obchodního modelu.

Podobné články

Krize změnila styl práce. Umíte propojit své lidi a zároveň chránit firemní data?

13. 5. 2020. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: Hitachi Vantara)
Současná krize donutila firmy fungovat z domácích kanceláří. Jejich propojení probíhalo v maximální rychlosti a obrovském stresu. A mnohdy se kvůli tomu zapomnělo na to nejdůležitější – bezpečnost firemních dat, která teď kolují po home officech a soukromých zařízeních bez toho, aby byla chráněná. Čtěte více

Chytré digitální pracoviště pomáhá firmám řídit produktivitu

12. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Pandemie covid-19 přinesla celé společnosti humanitární a sociální krizi, která zcela bezprecedentně zasáhla do osobních životů, stejně tak jako do zaměstnání a podnikání. Důsledky budou mít dlouhodobý dopad, kterému bude třeba se přizpůsobit. Pomoci může např. řešení Elastic Digital Workplace společnosti Accenture. Čtěte více
Jiří Hubený, generální ředitel Kyocera Document Solutions Czech

Kyocera: Tradiční značka s moderním pohledem na inteligentní kanceláře

1. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a Kyocera)
S Jiřím Hubeným, generálním ředitelem společnosti Kyocera Document Solutions Czech, jsme hovořili o firemním tisku a zpracování dokumentu v moderních firmách. Vedle aktuálních trendů na následujících řádcích dostaly prostor také produktové novinky, oblast partnerského prodeje nebo ohlédnutí za akvizicí společnosti Janus. Čtěte více

Znalost technologií usnadní rozpoznat hrozby spojené s ekonomickou kriminalitou

2. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ACCA)
Až 80 miliard korun dosahují celosvětové škody způsobené ekonomickou kriminalitou. I přes stále sofistikovanější a bezpečnější informační systémy nabývá ekonomická kriminalita obřích rozměrů a postihnout může jak obří korporace, tak i malé lokální firmy. Čtěte více