Přesný plán na digitální transformaci má 41 % českých firem

1. 2. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: DXC Technology)
Téměř polovina společností se podle průzkumu společnosti DXC Technology zatím neřídí žádnou strategií pro digitální transformaci. A firmy, které o plánech pro digitální věk uvažují nebo již konkrétní kroky uskutečnily, mají i nadále řadu otázek. Podle účastníků průzkumu jde zejména o bezpečnost (82 %), digitální automatizaci (68 %) a sběr dat (63 %).

Celkem 14 % českých firem uvedlo, že digitální transformace již má na jejich podnikání prokazatelně pozitivní vliv. Navíc dalších 31 % společností sice digitální agendu zavedlo, nicméně zvýšení obratu a zisku teprve očekávají. Žádný konkrétní harmonogram související s digitální transformací přitom nemá 13 % dotázaných organizací.

Digitalizaci táhne IT

Při zkoumání, kdo je hlavním motorem digitalizace, průzkum ukázal, že v 71 % společností jde o IT manažery. Nejvyššímu vedení přisoudil vůdčí pozici v oblasti digitalizace každý druhý dotázaný (46 %) a shodný počet respondentů uvedl, že jde o záležitost odborných skupin, do kterých patří zástupci všech oborů. Provozní oddělení za hnací sílu v oblasti digitální transformace považuje pouze každý třetí dotázaný.

Překážky digitální transformace

V odpovědích na otázku ohledně bariér digitálních projektů se odráží poměrně slabá podpora ze strany nejvyššího vedení. Každý druhý účastník průzkumu je přesvědčený o tom, že nejvyšší vedení nevěnuje digitální transformaci náležitou pozornost. Nedostatečné zkušenosti zaměstnanců se zaváděním digitálních technologií mimo jejich primární oddělení považuje za příčinu zpomalování při zavádění potřebných procesů 42 % respondentů. Mezery v technickém vzdělávání a další odborné přípravě považuje za důležitou překážku digitální transformace 20 % dotázaných.

„Nestačí pouze převést všechna data do digitální podoby. Cílem digitální transformace by mělo být nabídnout takový obchodní model, aby mohly firmy nabízet skutečnou přidanou hodnotu díky digitalizaci. Digitalizace rozšiřuje možnosti, jak kontaktovat zákazníka, mít informace pro rozhodování a zlepšovat tak služby. Pokud si to tradiční společnosti neuvědomí, mohou je převálcovat start-upy se svými novými obchodními modely,“ uvedl Bedřich Luft, generální ředitel české pobočky DXC Technology.

Změnu trhu očekává 91 % firem

Podle 28 % společností se v důsledku digitalizace konkurence změnila ve prospěch nových společností a 35 % společností si myslí, že v důsledku digitalizace posílila konkurence, ale konkurenční prostředí se téměř nezměnilo. Změny v konkurenci v blízké budoucnosti očekává 9 % společností, změny ve vzdálenější budoucnosti (3-5 let) předpokládá 17 % firem.

Digitální transformace vyžaduje nové obchodní modely

Plán své digitální agendy začalo v ČR již naplňovat 45 % dotázaných společností. O tom, že digitální agenda již přináší pozitivní dopad na obrat a zisky je nyní přesvědčeno 45 % dotázaných firem. Žádné konkrétní plány ohledně digitální agendy v tuto chvíli nemá 13 % společností.

Závěr

Z doporučení společnosti DXC Technology vyplývá, že nestačí pouze převést všechna data do digitální podoby. Cílem digitální transformace by mělo být nabídnout takový obchodní model, aby firmy mohly díky digitalizaci nabízet skutečnou přidanou hodnotu.

Digitální transformace musí být chápána jako hlavní priorita u nejvyššího vedení, protože pouze tato úroveň managementu může rozhodnout o investicích do digitalizace a přinést tak přidanou hodnotu do obchodního modelu.

Podobné články

Damian Skendrovic, Executive Vice President, NTT

Pandemie jako příležitost k růstu

2. 4. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: NTT)
Rok od nástupu pandemie prošly organizace na celém světě významnými transformacemi ve snaze zvýšit agilitu a dosáhnout vyšší efektivity. V Evropě 86,7 % manažerů souhlasí s tím, že COVID-19 způsobil významné změny v jejich provozních procesech, přičemž 84,5 % respondentů uvedlo, že urychlil digitální transformaci. Čtěte více

Hewlett Packard Enterprise posiluje svoji pozici v edge computingu

18. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: HPE)
Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) představila novinky pro řešení HPE SimpliVity určené pro zpracování dat na tzv. kraji sítě (edge) v podnikovém ekosystému IT, či pro menší organizace jako je centrální IT infrastruktura. Mezi vylepšeními nechybí pokročilá ochrana dat s možností jednoduchého a přímého zálohování do HPE cloudu. Čtěte více

Kyocera přichází na trh s řadou inteligentních multifunkcí TASKalfa formátu A3

16. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Kyocera)
V současném období pandemie čelí organizace ze všech průmyslových odvětví nečekaným problémům a výzvám. Společnost Kyocera Document Solutions Europe přes všechna úskalí dnešní doby pokračuje ve vývoji nových produktů a představuje barevné A3 multifunkce TASKalfa 3554ci a TASKalfa 2554ci. Čtěte více
Foto: Roberto Nickson, Pexels.com

Digitální propast se zvětšuje – klíčová se stává schopnost měnit se a přizpůsobovat

23. 2. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Globální pandemie potvrdila význam technologií, které se staly záchranným lanem ve většině průmyslových odvětví a prakticky všech oblastech výroby a obchodu. Accenture Technology Vision 2021 se zabývá dopadem technologií a jeho vývojem do budoucna. Čtěte více