Seminář Invea-Tech FlowMon s vyhlášením nejlepších partnerů

5. 6. 2013. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Společnost Invea-Tech pro své zákazníky a partnery uspořádala seminář zaměřený na technologie monitorování datových toků a bezpečnost sítí. Účastníci semináře se mimo řady dalších informací mohli dozvědět, kdy a proč nasazovat flow monitoring a co jim přinese behaviorální analýza. Program byl doplněn také o praktické ukázky některých řešení a prezentace případových studií z reálného provozu. Součástí semináře, kterého se zúčastnilo více než 200 odborníků, bylo také vyhlášení nejlepšího prodejce.
Jiří Tobola (obchodní ředitel společnosti Invea-Tech)

Uvítání účastníků se ujali pánové Rostislav Vocilka (generální ředitel společnosti Invea-Tech) a Jiří Tobola (obchodní ředitel společnosti Invea-Tech). Rostislav Vocilka přítomným stručně představil společnost Invea-Tech, její akcionářskou strukturu, postavení na trhu i aktuální ekonomickou situaci. Jiří Tobola následně navázal s uplatněním společnosti Invea-Tech na evropském i světovém trhu a stručně představil také technologické partnerství se společnostmi Cisco a VMware.

Petr Špringl (produktový manažer společnosti Invea-Tech) hovořil na téma flow monitorování datových toků, které je schopné poskytnout detailní přehled o dění v síti. Přítomným nastínil architekturu flow monitoringu, způsob jeho fungování a také to, co v praxi přináší.

Technologii NBA (Network Behavior Analysis), která je nadstavbou nad flow monitoringem, představil Zdeněk Vrbka (business development manager Invea-Tech). Na příkladu nasazení této technologie u jednoho ze zákazníků ozřejmil, jak technologii využít pro zvýšení bezpečnosti a proč ji vlastně vůbec nasadit. Dostal se však také k techničtější stránce věci a vysvětlil, na jakých principech tato technologie funguje. K zabezpečení sítí Zdeněk Vrbka uvedl: „V současné situaci není otázkou jak vyloučit napadení sítě, ale jak toto napadení odhalit co nejdříve.“

Představení novinek ve FlowMon 5.x a 6.0 se ujali Petr Špringl a Jan Pazdera (solutions architect ve společnosti Invea-Tech). Ti nejdříve představili systém FlowMon jako celek (včetně sond, kolektorů a ADS) a následně se dostali k novinkám ve verzi 5.x i k novinkám v připravované šesté verzi. Z novinek v páté verzi je možné zmínit např. kompletně nové uživatelské rozhraní, novou hardwarovou platformu, konfigurovatelný dashboard, on-line a e-mailové reporty, analýzu vnořeného (tunelovaného) provozu nebo detekci aktivních zařízení na síti.

Mezi vlastnosti šesté verze FlowMon pak bude patřit monitorování HTTP provozu v síti (který je vůbec nejčastějším provozem v síti a dnes je stále častěji využíván i aplikacemi), možnost snadněji monitorovat i rozsáhlé sítě či schopnost využívání velkého množství zdrojů dat (včetně jejich automatické detekce), podpora detekce aplikací prostřednictvím NBAR2 technologie, podpora geolokace IP adres, se kterými komunikujeme, či vylepšené filtry.

Novinky v šesté verzi systému FlowMon ADS uvedli Pavel Minařík (CTO ve společnosti Invea-Tech) a Michal Vaverka (vedoucí support oddělení ve společnosti Invea-Tech). Ve zkratce můžeme zmínit některé z nových vlastností: unifikované uživatelské prostředí, grafická prezentace priorit událostí, konfigurační průvodce v ADS, detailní nastavení analýzy NetFlow statistik, detekce obecných anomálií v datovém provozu, vylepšení detekčních metod, přepracovaná detekce DDoS útoků či široké možnosti exportu informací. Vše bylo pro názornost doplněno o názorné ukázky.

Nedílnou součástí semináře byly také prezentace případových studií ukazující nasazení systémů společnosti Invea-Tech v různých provozech a prostředích. Jako první vystoupil zástupce projektu Computer Incident Response Capability resortu Ministerstva obrany, který přiblížil využití technologií pro flow monitoring v tomto resortu. O nasazení FlowMon ADS (ISP edice) promluvil Tomáš Havlíček ze společnosti ČD Telematika. Případovou studii z prostředí energetického sektoru představil pan Zbyszek Lugsch ze společnosti Dimension Data, která produkty Invea-Tech využívá u zhruba 20 klientů. S uplatněním systému FlowMon ve zdravotnictví přítomné seznámil Martin Gonda z IT oddělení Thomayerovy nemocnice. Na Martina Gondu ihned navázal Jindřich Šavel ze společnosti Novicom, která na FlowMon ADS navazuje integrací svého řešení AddNet a MoNet.

Pavel Minařík dále představil roadmapu společnosti Invea-Tech pro rok 2013. Úkolem společnosti je nadále rozšiřovat schopnosti systému FlowMon. Mimo jiné by se zákazníci měli dočkat viditelnosti do aplikační vrstvy, řízení přístupových práv, zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti poskytovaných údajů, nových typů reportů, podpory IPFIX, antiDDoS řešení (ve spolupráci se společností Radware) či širší podpory virtualizačních platforem.

O trendech pro flow monitoring pohovořil Ivo Němeček ze společnosti Cisco. Zúčastněným přiblížil technologii NetFlow jako takovou, představil její možnosti, uvedl příklady jejího ideálního využití a nastínil také, kam bude v budoucnu směřovat.

Luboš Číž (vedoucí konzultant společnosti DCIT), který mimo jiné celým seminářem provázel, nakonec uvedl přednášku na téma reálné možnosti detekce hackerského/penetračního útoku pomocí NBA. Na příkladu simulovaného útoku na servery společnosti Invea-Tech ukázal, jak takový útok vypadá z pohledu FlowMon ADS.

Na závěr semináře vyhlásila společnost Invea-Tech nejlepšího prodejce a distributora roku. Prodejcem roku se stala společnost Dimension Data Czech Republic a distributorem roku se stala společnost VUMS DataCom.

Mediálním partnerem akce byl Reseller Magazine.

Štítky: 
Fotogalerie: 

Podobné články

BlueStar a Innovative Solutions Show 2019

26. 3. 2019. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing)
V hotelu Holiday Inn na Vyšehradě se uskutečnilo 14. března první tuzemské setkání distributorské společnosti BlueStar určené českým a slovenským resellerům. Na akci se představili nejen zástupci společnosti BlueStar, ale prostor dostali také nejvýznamnější výrobci a současně partneři setkání, jako je Honeywell, Datalogic, ELO, Star a Zebra, jejichž produkty jsou součástí portfolia BlueStaru. Čtěte více

SWS a 37. Čejkovice ve znamení gamingu

23. 10. 2018. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing)
Podzimní distributorské setkání, které SWS pravidelně pořádá v Čejkovicích, se letos konalo 11. října. Až nezvykle slunečné počasí dotvářelo příjemnou atmosféru jedné z nejdůležitějších IT akcí podzimu. Kromě přednášek a workshopů na návštěvníky čekal také zajímavý doprovodný program. Čtěte více

Vítejte na Rio de Jezerka!

19. 10. 2018. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: AT Computers)
Letošní podzimní setkání AT Computers přivítalo na 856 unikátních resellerů, pro které byla přichystána velkolepá letní party! Čtěte více

DNS a chytrá města pod kupolí planetária

9. 10. 2018. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing)
Společnost DNS, jeden z předních VAD na českém trhu, uspořádala podzimní akci IT Infrastructure & Security Conference. Cílem již 20. ročníku konference bylo představení různých konceptů a řešení chytrých měst od klíčových dodavatelů, přičemž jednotícím tématem, které protínalo všechny přednášky, byly bezpečnost a nové hrozby objevující se s rozvíjejícími se technologiemi. Čtěte více