Ladislav Orenić (Fujitsu): Partneři i zákazníci jsou pro nás na prvním místě

23. 6. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a Fujitsu)
Rozhovory s Ladislavem Orenićem, head of channel led countries ve Fujitsu, bývají pokaždé velmi inspirativní. Až na výjimky totiž nemluvíme o konkrétních produktech nebo službách, ale o trendech, které vévodí (nebo brzy budou vévodit) napříč IT. Pokud tedy chcete načerpat informace o tom, jak a kam se bude IT vyvíjet a na co byste se měli zaměřit, neváhejte se začíst do následujících řádků.
Ladislav Orenić, head of channel led countries ve Fujitsu

Jak se společnosti Fujitsu aktuálně daří?

Jak již dobře víte, mimo jiné i díky našim předchozím rozhovorům, Fujitsu aktuálně prochází zásadní proměnou, jejímž cílem je stát se společností zaměřenou na digitální transformaci podniků.

Zároveň pokračujeme v rozvoji celé řady interních projektů – jmenovat mohu např. One ERP nebo hybridní cloud uvnitř firmy. S tím samozřejmě velmi úzce souvisí i změny myšlení a přístupu. Pro dosažení výsledků, ke kterým jsme se zavázali, toho děláme skutečně hodně.

Kam by se chtěla společnost Fujitsu ubírat do budoucna? Jaké hlavní cíle či vize nyní máte?

Fujitsu v novém fiskálním roce, který začal 1. dubna, udělalo několik podstatných změn v uspořádání, aby mohlo rychleji a agilněji reagovat na podmínky současného, velmi rychle se měnícího světa. Kvůli tomu to ostatně všechno děláme – umožní nám to lépe se soustředit na to důležité.

Příkladem změn je obnovená obchodní jednotka System Platform Business Unit, která pokrývá dvě klíčové technologické oblasti. Infrastrukturu zastřešuje divize Platform Business a sítě má na starosti jednotka Network Business. Obě dvě skupiny přitom pokrývají své svěřené produkty a služby a s tím související činnosti globálně. Vše probíhá v duchu našeho kréda „One Fujitsu“, tedy skutečně napříč celou společností, abychom ještě těsněji spolupracovali a překonávali výzvy, před kterými stojíme.

O vizích se nejvíce dozvíte z nejnovější verze našeho reportu Fujitsu Technology and Service Vision 2022. Každoroční aktualizace odráží dopad nových technologií a socioekonomických trendů a je důležitým kompasem pro budoucí směřování firmy. Cílem společnosti Fujitsu je využívat technologie k formování podnikání tak, aby bylo dosaženo lepšího pozitivního dopadu na životní prostředí, společnost a ekonomiku. Publikaci rozhodně doporučuji k prostudování, je plná zajímavých informací.

Které trendy budou podle vás klíčové v dalších letech?

Kromě probíhající digitální transformace můžeme vidět ještě jeden jasný trend. Tématem příštích deseti let je (u)řídit transformaci udržitelnosti prostřednictvím digitálních inovací. Transformací udržitelnosti je přitom myšleno dosahování pozitivních změn v našem životním prostředí, společnosti a ekonomice. Společnost Fujitsu se zaměřuje na to, aby umožnila organizacím transformovat své podnikání prostřednictvím digitálních inovací, které zvyšují odolnost podniku vůči nejistotě a zároveň vytvářejí nebo zvyšují environmentální a sociální hodnotu. Digitální technologie mají vzrušující potenciál přinést inovace tolik potřebné k řešení našich nejsložitějších a nejobtížnějších výzev. Pokud se o danou problematiku zajímáte podrobněji, určitě bych vás rád nasměroval na náš nový koncept Uvance, kde získáte obrovské množství kvalitních informací.

Fujitsu je dlouhodobě známé jaké výrobce, který dbá na ekologii a udržitelnost. Vnímáte však podobný zájem také u svých partnerů a zákazníků?

Na ekologii a udržitelnost se skutečně zaměřuje stále více a více podniků. Související požadavky jsou také stále běžnější součástí výběrových řízení. Stále však stojíme teprve na začátku. Jedním z hlavních parametrů je v tomto ohledu spotřeba elektrické energie, jejíž důležitost spolu se zvyšujícími se cenami rychle poroste. Pro Fujitsu to však není nic nového, na životní prostředí dbáme již dlouhá léta a odráží se to např. i na vzhledu a provedení našich produktů. Patrné je to třeba u našich chytře navržených chladicích systémů – ty jsou nejen energeticky efektivní, ale ve srovnání s konkurencí také tiché.

Jak se Fujitsu daří v oblasti partnerského prodeje? Chystáte zde nějaké novinky?

V segmentu partnerského prodeje si vedeme dobře. Zejména v zemích, za které jsem ze své pozice zodpovědný, očekáváme po konsolidaci provedené ve fiskálním roce 2021, opětovný růst.

Při bližším pohledu na naše působení v České republice a na Slovensku jsme zaznamenali meziroční nárůst distribučního obchodu, který nazýváme Value for You (V4Y), a to o 56 %. Ještě vyšší meziroční růst (62 %) jsme zaznamenali v segmentu datových center. Růst v oblasti dodávek pro datová centra, kam míříme primárně s naším portfoliem PRIMEFLEX a kam spadá hardware, software i služby, je v tomto fiskálním roce jednou z oblastí, na kterou upíráme své úsilí. V regionu se nám podařilo získat několik důležitých projektů, převážně zaměřených na SAP infrastrukturu, které, jak jsem přesvědčen, budou výrazně růst. Díky tomu budou samozřejmě růst i naši partneři, kteří si PRIMEFLEX technologie rychle osvojili. V tomto bodě bych znovu rád připomenul, že Fujitsu v České republice i na Slovensku spoléhá výrazně na partnery, přes které je uskutečňováno 100 % dodávek.

Partnerům a zákazníkům jsme schopni pomoci prostřednictvím našeho Customer Experience Lab (CX Lab). Zájemci si zde mohou virtuálně, ale také fyzicky se specialisty, vyměňovat informace a zkušenosti z oblastí jako jsou hybridní cloudy, SAP, transformace pracovišť či transformace založená na datech apod. Partneři se zde mohou rovněž propojit s odborníky na naše klíčové vertikály (opět se vracíme k Uvance), jako jsou udržitelná výroba, zdravé bydlení, uživatelská zkušenosti nebo důvěryhodná společnost.

Které oblasti IT jsou podle vás nyní pro partnery nejatraktivnější? A proč?
Jsempřesvědčený, ženejatraktivnější je v současnosti byznys související s datovými centry. Už proto, že Fujitsu zde partnerům nabízí skvělé produkty, potřebné know-how i atraktivní podmínky. Díky kombinaci našich pokročilých technologií, znalostí a praktických dovedností na straně Fujitsu a zkušeností na straně partnerů, se kterými spolupracujeme, dokážeme svým zákazníkům dodat skutečně prvotřídní řešení přesně odpovídající jejich potřebám a požadavkům.

Díky platformě Fujitsu Ecosystem Platform se mohou naši partneři v případě potřeby propojovat a společnými silami poskytovat řešení, na která by si jinak sami netroufli nebo na ně třeba neměli potřebné personální kapacity. Zákazníkům jsme díky našim schopnostem a kapacitám schopni poskytovat nestranné konzultace. Zákazník se pak může nezávisle na výrobci či prodejci rozhodnout, jaké řešení si vybere. Nabízíme například poradenství System Inspection for SAP, kde analyzujeme situaci a potřeby zákazníka a ukážeme mu možnosti optimalizace – opět nezávisle na dodavateli.

Fujitsu již řadu let hovoří o svých pokrocích v oblasti kvantových počítačů. Jak se daří ve vývoji postupovat? Prozradíte nám nejnovější informace z tohoto segmentu?

Prostřednictvím řešení Digital Annealer nabízíme tzv. kvantově inspirovanou technologii pro speciální účely, které dnešní běžně dostupné výpočetní prostředky nejsou schopny rozumně odbavit. Dále samozřejmě pracujeme i na samotných kvantových výpočtech a na kvantovém simulátoru. Pěkným příkladem prolínání technologií inspirovaných kvantovými výpočty a udržitelností je dodávka optimalizační služby v hamburském přístavu, která úspěšně napomohla snížit objem dopravy i emise CO2.

Pracujete i na dalších technologiích, které mají potenciál zásadně změnit přístup k IT?

Technologií, které mají šanci výrazně ovlivnit budoucnost technologií, ve Fujitsu rozvíjíme celou řadu. Jednou z nich je například oblast vysoce výkonných počítačů (HPC), kde patříme mezi absolutní špičku již řadu let a v poslední době sklízíme úspěchy díky počítači Fugaku, který mimo jiné pomáhá s vývojem léků, uplatňuje se při výpočtech z oblasti genomické medicíny a slouží pro nejrůznější simulace atd. V Japonsku jsme právě spustili službu CaaS, jejímž prostřednictvím poskytujeme přístup k HPC prostředkům formou služby. V příštím roce se budeme zabývat dostupností této služby v dalších zemích.

V oblasti prediktivní umělé inteligence již nějakou dobu spolu s našimi partnery pracujeme na podpoře výrobních společností, abychom předešli poruchám dříve, než k nim dojde, nebo abychom co nejrychleji zmírnili zjištěné nedostatky v kvalitě. Nástup covidu-19 také výrazně urychlil vývoj projektu digitálních dvojčat, který podnikům výrazně usnadňuje vzdálenou spolupráci se specialisty, jenž nemohou být z jakéhokoli důvodu fyzicky přítomni ve výrobních prostorách. Digitální dvojčata jsou obecně fascinující technologií, kterou se zabývá celá řada našich výzkumů napříč segmenty.

Umělá inteligence má však i řadu dalších aspektů, které bychom neměli opomíjet – mluvit můžeme o tzv. důvěryhodné technologii umělé inteligence včetně vysvětlitelné umělé inteligence a etické umělé inteligence, objevné umělé inteligenci pro hledání kauzálních závěrů rozsáhlých dat nebo automatizaci strojového učení.

Celou řadu témat nacházíme v oblasti komunikací – trendem jsou otevřené 5G sítě s cloudově nativní virtualizovanou architekturou, 6G sítě či optické sítě. I zde do hry vstupuje AI – pomáhá např. při optimalizaci sítí. Z těch méně obvyklých a známých technologií mohu zmínit výzkum konvergence fotoniky a elektroniky.

V oblasti dat a bezpečnosti se zabýváme ověřováním pomocí vícera biometrických údajů současně, decentralizovanou identifikací (IDYX), využitím blockchainu, technologií transparentního přenosu pro zajištění ověřování dat nebo kybernetickou bezpečností umělé inteligence.

Jak můžete vidět, společnost Fujitsu se zabývá řadou špičkových a přelomových technologií, které by měly organizacím pomoci posunout a proměnit jejich podnikání směrem k udržitelné budoucnosti. Za tímto účelem podporujeme spolupráci s partnery, akademickými pracovníky a výzkumnými institucemi, abychom vždy měli přístup k tomu nejlepšímu a nejmodernějšímu know-how.

Podobné články

David Bečvařík, technology lead pro ČR a SR, Red Hat

Role dodavatele softwaru vs. zranitelné aplikace

22. 6. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
Bezpečnost IT a zejména zabezpečení dodavatelského řetězce softwaru je aktuálně velmi skloňované téma. Jde vlastně o evoluční, přesto však důležitý, krok ve světě, kde už nikdo nezpochybňuje nutnost bezpečných platforem pro běh aplikací… Čtěte více

DataCore přináší řešení Bolt pro kontejnerizovaná prostředí

7. 6. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Bakotech)
Firma DataCore představila storage řešení Bolt s nativní podporou kontejnerů. DataCore Bolt (řešení postavené na nedávné akvizici společnosti MayaData, původním vývojáři OpenEBS) dynamicky přiděluje rychlé, persistentní úložiště pro Kubernetes prostředím využívajícím NVMe-oF v cloudu a on-premise. Čtěte více
Panelová diskuze na konferenci SAP NOW Prague

Trend akcelerační ekonomiky brzy dorazí i do Česka. O co vlastně jde?

1. 6. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: SAP)
Počet firem, které přecházejí z fyzických na cloudová úložiště, v současné době strmě roste. Podle agentury Report Linker se hodnota trhu s cloudovými řešeními do roku 2026 více než zdvojnásobí na téměř bilion dolarů. K tomu by měl přispět i nový trend akcelerační ekonomiky, který propojuje podnikání s cloudovými technologiemi, umělou inteligencí, automatizací nebo vývojem aplikací bez nutnosti programování. Čtěte více

Novinky od Pure Storage slibují zvýšení produktivity vývojářů

26. 5. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Pure Storage)
Společnost Pure Storage představila celou řadu aktualizací svého portfolia Portworx. Novinky v portfoliu Portworx poskytují více datových služeb a zároveň poskytují DevOps týmům větší kontrolu nad jejich pracovními toky. Čtěte více