Zpátky do budoucnosti

11. 4. 2017. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: Dell EMC)
Je paradoxní, že některé pojmy dojdou svého pravého významu až po čase. Teprve po čase se totiž ukáže, jestli je význam daného pojmu vůbec spojený s realitou. Zdá se, že do takového stavu se dostává pojem „cloudové zálohování“. Dlouho jsme si ani nebyli úplně jistí, co si pod jednou z dalších variant oblíbeného buzzwordu konkrétně představit (obecné povědomí samozřejmě existovalo), ale v současnosti konečně víme, které scénáře mohou naši zákazníci reálně uskutečňovat.

Celá problematika je také spojena s postupně se vyvíjejícím vnímáním problematiky zálohování, kde tradiční pojetí zálohy dat není v současné době ani jediný možný, natož pak jediný vhodný způsob řešení širšího tématu, a to ochrany dat. Naopak využití nabídek cloudových poskytovatelů a kombinování lokálních technik se vzdáleným ukládáním se ukazuje jako výhodný a dlouhodobě dobře rozvinutelný koncept. Některé prvky jeho vytváření ale zůstávají stále stejné, zejména klíčové parametry politiky ochrany dat, jako je SLA, SLO, případně RPO a RTO.

Je zajímavé, nakolik jsou diskuse u koncových uživatelů „zálohovacích“ technologií stále ovlivněné myšlením z dob páskových mechanik, bez vnímání kontextu, ve kterém je víceméně libovolná technologie implementována. Přirozenou odpovědí pak bývá konverzace na téma, jak lze v současné době k ochraně dat přistupovatoupit, nicméně už méně na téma, proč je ta která kombinace hardwarue, a softwarue a doplněná o cloudové služby pro konkrétní scénář nejvhodnější.

Orientace v nabídkách všech možných výrobců a poskytovatelů je pro koncového zákazníka víceméně nemožná, nicméně definice požadavků ze strany businessu by měla vznikat právě v jeho prostředí. Odpovědi na otázky „proč“ by měly vždycky přicházet zevnitř. Odpovědi na otázky „jak“ pak přirozeně přicházejí zvenčí – ideálně od partnera, resellera, integrátora, výrobce…

Při vlastním výběru konkrétní technologické platformy už teď hrají, a do budoucna hrát budou, největší roli dva základní parametry: prvním z nich je právě schopnost vynutit a dodržet očekávané parametry služby napříč celým technologickým řešením – od lokálního softwarue až po cloudové úložiště. A výrobci i partneři by tomuto přístupu měli vyjít vstříc – pokud možno ucelenou nabídkou řešení od (ideálně virtuálních) zálohovacích appliancíe, přes software řídící zálohování až po maximálně efektivní přesouvání dat do cloudu nebo alespoň využívání principů interního cloudu v on-premises datových centrech. Druhým parametrem je pak co největší přiblížení zdroji dat, tedy aplikační základně. Stejně jako je třeba si uvědomit, že jedinou funkcí aplikací ve firmě je poskytovat business logiku, jedinou funkcí infrastruktury je zajistit běh aplikací. A ochrana dat je problematikou ochrany dat v aplikacích, proto čím blíže je možné daný nástroj integrovat přímo s v aplikaci vestavěnými mechanismy (SQL Management studio, RMAN), tím lépe pro bezproblémové testování a následné využití v případě reálné potřeby.

Nejlepší šanci budou mít dodavatelé přinášející nejen produkt, ale ucelenou představu, jak danou problematiku řešit – a přinášející odpovědi na otázky „proč?“!

Autor: Luděk Šafář, presales manager, Dell EMC Česká republika

Podobné články

Jak COVID-19 (podle výrobců) ovlivnil ukládání a zálohování dat

7. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Jak se události z posledních měsíců promítly do přístupu k ukládání a zálohování dat jsme zjišťovali přímo u poskytovatelů souvisejícího hardwaru, softwaru a služeb. Některé z nastíněných trendů pravděpodobně vytuší každý, řada z nich vás však možná překvapí. Čtěte více

Trendy v tiskárnách a multifunkcích v polovině roku 2020

29. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Tiskárny a multifunkce jsou nedílnou součástí drtivé většiny firem, úřadů i domácností. Spolu se spotřebním materiálem jsou navíc také velmi důležitým prodejním artiklem. Jak se trh vyvíjí a jaké trendy můžeme v době, kterou stále výrazně ovlivňuje současná koronavirová situace, sledovat nebo již brzy očekávat? Čtěte více

Trendy v segmentu ukládání a zálohování dat – co nás čeká a nemine?

1. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Práce s daty je široká oblast rozprostírající se napříč různými segmenty produktů a služeb. V případě hardwaru se kromě NAS serverů a specializovaných úložišť stále setkáváme také s páskovými řešeními, ale jednoznačným trendem je růst důležitosti cloudu, softwaru a služeb… Čtěte více

Internet věcí v roce 2020: Jaký je a kam se bude ubírat

12. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
IoT lze bez nadsázky označit za jednu z nejrychleji se rozšiřujících a rozvíjejících ICT technologií dneška. Celá oblast internetu věcí v sobě skrývá obrovský potenciál pro všechny zúčastněné, ať již hovoříme o výrobcích a dodavatelích, poskytovatelích služeb, partnerech či implementátorech nebo koncových zákaznících. Na současnost a budoucnost IoT jsme se ptali odborníků z různých oborů české IT scény. Čtěte více