Jak COVID-19 (podle výrobců) ovlivnil ukládání a zálohování dat

7. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Jak se události z posledních měsíců promítly do přístupu k ukládání a zálohování dat jsme zjišťovali přímo u poskytovatelů souvisejícího hardwaru, softwaru a služeb. Některé z nastíněných trendů pravděpodobně vytuší každý, řada z nich vás však možná překvapí.

Svými postřehy do článku přispěli zástupci společností Bakotech (business development manager Roman Slobodník), Dell Technologies (advisory systems engineer Jaroslav Vašek), Fujitsu (presales konzultant pro datacentra Miroslav Hrubý), Hewlett Packard Enterprise (country manager of business units - Servers, storage and presales Tomáš Kubát a storage category manager Pavel Strašlipka), QNAP (country manager Václav Štajner), Veeam (regionální manažer CEE Martin Štětka) a Zebra systems (obchodní ředitel Aleš Hok).

Na následujících řádcích budeme řešit dvě hlavní otázky, které jsme zároveň pokládali našim respondentům:

  • Změnilo podle vašich zkušeností posledních 12 měsíců (s covidem) nějakým způsobem přístup vašich zákazníků k práci s jejich firemními daty?
  • Které trendy, technologie nebo obecně přístupy budou podle vás hrát v následujících měsících v oblasti ukládání a zálohování dat nejdůležitější roli?

Co tedy hrálo nejdůležitější roli a jak se to podepsalo na přístupu k technologiím v segmentu ukládání a zálohování dat?

Přesun zaměstnanců na home office

Zcela dramatickou změnou byl vloni v březnu přesun drtivé většiny zaměstnanců, u kterých to bylo alespoň trochu možné, na práci z domova. O tom, že pro obrovské množství firem, to byl naprostý šok a čas na jakoukoli přípravu byl naprosto minimální, není třeba diskutovat… Ostatně, potvrdil to např. i Aleš Hok ze Zebra systems: „Přístup zákazníků se změnil zásadně. Lidé začali pracovat z domova v dosud nevídané míře. Pocítili jsme zvýšený výskyt kyberútoků a také nedostatek hardwaru na trhu. Úkolem číslo jedna bylo zajistit bezpečný přístup zaměstnanců dovnitř sítě, nebo alespoň zajištění nástrojů pro bezpečnou spolupráci tzv. file sync&share.

Potřeba vybavit zákazníky nově fungující ze vzdáleného pracoviště tak, aby mohli nadále vykonávat svou práci, přinesla v kombinaci s prodlevami ve výrobě a logistice, i jiné problémy. Dalším důležitým úkolem byla nutnost popasovat se s nedostatkem hardwaru. Ve firmách tak narychlo zaváděli do praxe myšlenku BYOD. To bylo pro mnoho z těchto společností až dosud tabu. Řídit přístup, správu, ukládání dat a zabezpečení koncových zařízení, které nejsou pod kontrolou organizace, je noční můra každého IT. Naštěstí jsou možnosti, které lze pro tento účel efektivně využít. Ideálně jde o krátkodobý pronájem softwarového řešení formou služby. Takový postup umožnil organizacím dále fungovat, aniž by musely v tom nejméně vhodném okamžiku sáhnout po velkých investicích,“ doplnil Aleš Hok.

O nutnosti dostat se k firemním datům i ze vzdáleného pracoviště, hovořil také Jaroslav Vašek z Dell Technologies: „Zaznamenali jsme dvě vlny změn zákaznického chování. V první vlně přišel zejména tlak na kolaborativní funkce nad daty, jako jsou systémy sync&share. V zásadě šlo o požadavek, aby bylo možné s daty pracovat stejně nebo podobně bez rozdílu v tom, kde jsou uložena. Důvodem byla nepochybně potřeba nad daty spolupracovat na dálku z domova. Ve druhé vlně se obchodníci potřebovali vrátit ke svým zákazníkům, což akcelerovalo digitalizační projekty. Je to více než jindy spojeno s modernizací aplikací nebo vznikem nových, často na principu kontejnerizace. Zákazníci proto ve větší míře poptávají softwarově definovaná úložiště, případně úložiště objektová. Zde prudce vzrůstá obliba HCI systémů jako předpřipravené infrastruktury vhodné pro tyto účely.“

O přístupu společnosti QNAP k této otázce hovořil její country manager pro Českou republiku Václav Štajner – aktuálně podle jeho názoru stále více než polovina zaměstnanců pracuje z domova skoro neustále. I ti z nejkonzervativnějších zákazníků začali práci na dálku akceptovat jako novou normu vzhledem k problémům způsobených covidem. Pod vzrůstajícím tlakem vleklé pandemie firmy průběžně přizpůsobují svou IT infrastrukturu, aby zamezily výraznému poklesu efektivity práce zajištěním plnohodnotného přístupu k datům. Ve společnosti QNAP dlouhodobě chápeme vzniklou situaci, a ze zmíněných důvodů aktivně pomáháme propagovat našim zákazníkům QNAP SD-WAN řešení, jenž obsahuje Auto Mesh VPN, šifrování IPsec a cloudovou centralizovanou správu, jenž umožňuje malým a středním podnikům efektivně budovat spolehlivou síť za výhodnou cenu a usnadňuje digitální transformaci, expanzi na více pracovišť a práci na dálku.

Vliv přetrvávající nejistoty a model PAYG

Aleš Hok ze Zebra systems upozornil na faktor přetrvávající nejistoty, který může v řadě podniků hrát důležitou roli při zvažování možných investic a také na rostoucí oblibu pořizování potřebných technologií formou služby, kdy se lze vyhnout vysokým vstupním poplatkům na začátku a následně platit jen za to, co zákazník skutečně využije: „Aktuálně si skoro nikdo nemůže být jistý tím, jestli poroste, nebo bude muset propouštět. U srovnatelných technologiích tak bude úspěšnější ta, která nabídne lepší flexibilitu a škálovatelnost. Dozráli jsme do doby, ve které se největší oblibě těší služby a zejména pak model PAYG (Pay As You Go). V ochraně a zálohování dat je jasným trendem nabídnout zákazníkům něco navíc. Zálohy jsou prvním cílem útočníků. Nelze se proto divit, že velké úspěchy sklízí zejména ta zálohovací řešení, která v sobě mají zabudovány principy pokročilé, chcete-li aktivní ochrany. Taková řešení jsou schopná zabránit pokusům o manipulaci se zálohami. Dokáží zastavit samotné šifrování, šíření škodlivého kódu a pokusy o vypínání ostatních ochran.“

Trendem do budoucna bude podle Pavla Strašlipky z HP také možnost nasazovat jednotlivé datové služby během celého životního cyklu dat, a to formou mikro-services, tedy data nejenom ukládat, ale také je následně replikovat, zálohovat, či analyzovat – to vše z jednoho nástroje, který nebude závislý na konkrétním hardwaru, ale bude využívat moderního mikrokódu takových systémů. To vše samozřejmě nejlépe formou služby.

Důraz na bezpečnost

Podle Romana Slobodníka ze společnosti Bakotech sebude zvyšovat poptávka po ochraně dat, která pokrývá pracovní stanice i cloudové aplikace, jako jsou Microsoft 365 a Google Workspace. Kromě toho můžeme očekávat rostoucí potřebu bezpečnostních funkcí a odolnosti v různých síťových podmínkách. Hardwarová zálohovací zařízení pravděpodobně získají hybridnější funkce, jako je bezpečné uložení druhé kopie dat (zálohy) ve veřejném cloudu. Většina malých a středních podniků nyní používá širší sadu nástrojů IT reagujících na problémy, jimž čelila po celý rok 2020 i později. Požadavky na ochranu dat byly umocněny pokračujícím trendem přesunu obchodních aplikací do cloudu a zvýšeným objemem práce z domova.

Důležitým tématem od začátku pandemie a zejména nyní je bezpečnost. V Dell Technologies podle Jaroslava Vaška evidují zvýšenou poptávku po funkcích, jejichž úkolem je identifikovat útoky v sítích přímo na produkčních úložištích nebo po řešeních pro cyber recovery. Nedávné varování NÚKIB tyto potřeby ještě akceleruje. Ukázalo se, že řešení na úrovni procesů nestačí. Naštěstí prý nastává prozření odpovědných lidí, kteří si uvědomují, že je potřeba zapojit do ochrany ve větší míře technologie.

Jednoduchost a integrace

Miroslav Hrubý z Fujitsu potvrdil, že bezpečnost dat při zachování jednoduchého managementu skutečně zůstává klíčovým bodem pro IT oddělení napříč všemi sektory, k čemuž dodává, že to je důvod, proč většina zákazníků preferuje integrované zálohovací systémy zahrnující software, úložiště i deduplikaci v jednom zařízení: „Taková řešení poskytují všechny funkce potřebné pro obnovu dat, jako jsou katalogizace, indexování a vyhledávání, a řeší potřebu IT organizace pro správu dat nad rámec primárního úložiště. Jako ideální se jeví Eternus CS z portfolia společnosti Fujitsu. Toto zařízení nabízí flexibilní scale-out architekturu od malých poboček až po rozsáhlá heterogenní prostředí. Využívá pay-as-you-grow modelu s malými kapacitními inkrementy pro rozšíření. Dále nabízí výkon až 37TB/h uložených dat a možnost replikace dat pomocí WAN, široké spektrum cloud connectorů nevyjímaje. Samozřejmostí je 256bitové AES šifrování a integrace s dalšími poskytovateli zálohovacího softwaru. Výhodou je také možnost použít na backendu zařízení páskové knihovny, ideálně Eternus LT.

Na jednu stranu vnímáme, že oblast ukládání dat je stále více sofistikovanou inženýrskou disciplínou z důvodů potřeby zajišťování datové propustnosti, bezpečnosti a dostupnosti při rostoucích objemech informací. Na druhou stranu svět stále více „nenávidí“ složitost a náročnost provozování a správy technologií. Proto tu máme trend, kdy se moderní systémy stále větší měrou stávají samořiditelnými a jsou podporovány prediktivní umělou inteligencí, jak je tomu například u našeho produktu HPE Infosight. Dále se systémy stále silněji přizpůsobují potřebě být řízeny a provozovány v režimu jako služba. Takovou službou se mnohdy rozumí byznys služba vyžadující více technických centrálně řízených součástí,“ uvedl za Hewlett Packard Enterprise Tomáš Kubát a zároveň upozornil na důležité, nedávno představené novinky jako HPE Alletra, Cloud Data Services či Data Services Cloud Console.

Trh s cloudovým prostředím v oblasti ukládání a zálohování dat dosahuje každým kvartálem vzrůstajícího se tempa. Udržení dynamiky a maximalizace efektivity při spolupráci pracovních skupin, správě souborů a investicích do IT je a bude podle Václava Štajnera z QNAPu pro podniky a organizace obrovskou prioritou. QuTScloud od QNAPu je pro tento konkrétní případ řešením, které posouvá způsob zavádění a správy podnikových dat pomocí prostředí cloudového zařízení NAS pro aplikace ve veřejných cloudech a virtualizačních prostředích. QuTScloud ale nepředstavuje „pouhý“ cloud, nabízí plnohodnotný virtualizovaný NAS, implementovaný na privátním serveru či ve stávající cloudové platformě. Pro bezpečnou integraci jakéhokoliv zařízení do firemní sítě pak neustále rozšiřujeme multirychlostní produkty (až 100GbE - NASy, switche, routery a příslušenství) pro finančně dostupné nasazení a využití vysokorychlostní sítě, a to souběžně s pořízením QNAP servisu NBD / NBD Onsite.

Dostupnost dat a potřeba extrémně rychlé obnovy

„Stále více byznysu se přesouvá do digitálního prostředí. Roste tak tlak na dostupnost řešení, protože se do IT centralizuje riziko. Většina zákazníků tak již na svých úložištích požaduje aktiv-aktiv Metro replikaci. Ne všichni si ale uvědomují, že mít data přístupná ve více lokalitách není finální vítězství.  Snažíme se tak naše zákazníky nabádat, aby zvyšovali dostupnost i na dalších vrstvách směrem k aplikacím. Nezbytné je také tyto procedury pravidelně testovat,“ uvedl Jaroslav Vašek z Dell Technologies.

Enormní závislost podniků na technologiích způsobuje, že se dramaticky snižuje požadovaná doba obnovy dat. Podle Martina Štětky ze společnosti Veeam to znamená nutnost mít nejen ověřené kopie dat, která lze obnovit během několika minut, ale dokonce i nepřetržitou ochranu dat, přičemž potenciální ztráta dat je omezena na minuty a obnovena během několika sekund u kritických úloh. Rovněž dochází k většímu využívání cloudu, a to jak pro infrastrukturu jako službu (IaaS), tak pro software jako službu (SaaS). V obou případech musí být požadavky a osvědčené postupy pro zálohování a ochranu dat a jejich obnovu v souladu s požadavky na podniková datová centra. Samostatnou otázkou je pak kontejnerizace, která získává stále více na síle. V souvislosti s tím představují Kubernetes stejnou revoluci v IT jako tomu bylo u virtualizace před tuctem let. Navzdory podobnosti s virtualizací však vyžadují zcela odlišný přístup ve strategii zálohování i obnovy dat, který vyžaduje pečlivé zvážení.

Podle Pavla Strašlipky je jednoznačným trendem, který v HPE dlouhodobě vnímají, potřeba uživatelů se svými daty pracovat rychle, bezpečně a kdykoliv zrovna potřebují. To klade nároky na IT takového uživatele, pro něž je tato sofistikovaná disciplína zajištění optimální datové propustnosti, bezpečnosti a dostupnosti při narůstajících datových objemech netriviální. IT k tomu dnes používá – v řadě případů – nástroje, které jsou často složité a fragmentované. Proto vnímáme, že trendem, jenž přichází do IT infrastruktury je využití nástrojů schopných využívat poznatků umělé inteligence nasbírané v dané komunitě, jak to například dělá HPE InfoSight. Tyto informace umožňují rychle identifikovat nedostatky v infrastruktuře zákazníka s jasnými doporučeními, jak je odstranit.

Nové výzvy pro IT

Martin Štětka z Veeamu podotýká, že pandemie zanechala stopy v mnoha oblastech souvisejících s IT. V první řadě zapříčinila výrazné zvýšení využívání nástrojů pro vzdálenou komunikaci, jako jsou Microsoft Teams, které se staly jednou z hlavních platforem pro komunikaci, sdílení informací a přenos dat. Došlo také k diverzitě dat pořizovaných na koncových zařízeních mimo kontrolované IT prostředí společností. Vzrostly navíc hrozby všech typů škodlivých útokům, zejména pak ransomwaru. Organizace také stále více využívají cloudová / hybridní nebo multi-cloudová prostředí.  To vše vytvořilo nové výzvy pro IT oddělení, mezi které patří potřeba rozšířit stávající zabezpečení tak, aby pokrylo vzdálené komunikační platformy a data na koncových bodech i v cloudu. Tato řešení a technologie jsou již k dispozici a jejich implementace není žádná „raketová věda“. Spíše tak u organizací vidíme přehodnocení souvisejících úkonů, které bylo vynuceno novou realitou.

Tomáš Kubát z HPE dodal, že pandemie je faktorem, který nuceně akceleruje skutečnou digitální transformaci firem a institucí, u níž je datová základna alfou a omegou. Poptávka po datových úložištích je tak jen přirozeným důsledkem. Stále silněji je vnímána potřeba mít taková data dostupná na bezpečném místě (což svědčí pro on-premise umístění), ale přitom je vítána flexibilita, jakou zákazníci oceňují v cloudu. Příkladem takové služby je HPE GreenLake, což je zjednodušeně řečeno on-premise cloud, kombinující výhody obou přístupů.

Na další zajímavý posun ve vnímání přístupu k ukládání dat upozorňuje Miroslav Hrubý z Fujitsu. V minulosti byla klíčem k podnikovému hardwaru standardizace. Dnes již není tak důležitá, stále má své místo, ale dnes k ní dochází přímo v souladu s obchodními cíli, a základním obchodním cílem je dnes kontinuita podnikání. Nový normál přináší dramatický objem nových, často nestrukturovaných dat. Současně roste potřeba na snížení zátěže spojené se správou a řízením toku těchto dat. Vidíme také tlak na zvyšující se podíl využití AI a analytiky. K těmto výzvám se Fujitsu staví čelem. Fujitsu v této oblasti nabízí nejen tradiční blokové storage Eternus (AF/DX/AB/HB zaměřené na výkon a latenci), ale také HCI řešení pro dynamické infrastruktury a rychle se měnící požadavky zákazníků.

Důležitá je i zdravá konkurence

V takto vysoce konkurenční oblasti, jakou ukládání a zálohování dat bezesporu je, existuje i mnoho dalších pozitivních trendů, které stojí za zmínku. Na jeden z nich upozornil např. i Roman Slobodník z Bakotechu: „Stále více prodejců začíná nabízet balíčky, které zahrnují doplňující se IT řešení (například monitorování, zabezpečení nebo síťové připojení) spolu s jejich základními produkty ochrany dat. Někteří další začali poskytovat levná cloudová úložiště pro zálohovaná data. Nejdůležitějším faktorem je vysoká konkurence, díky níž je ochrana dat pro koncové uživatele cenově dostupnější, a zároveň přidává další hodnotu a rozšiřuje pokrytí funkcí a chráněných platforem.“

Podobné články

Trendy v tiskárnách a multifunkcích v polovině roku 2020

29. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Tiskárny a multifunkce jsou nedílnou součástí drtivé většiny firem, úřadů i domácností. Spolu se spotřebním materiálem jsou navíc také velmi důležitým prodejním artiklem. Jak se trh vyvíjí a jaké trendy můžeme v době, kterou stále výrazně ovlivňuje současná koronavirová situace, sledovat nebo již brzy očekávat? Čtěte více

Trendy v segmentu ukládání a zálohování dat – co nás čeká a nemine?

1. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Práce s daty je široká oblast rozprostírající se napříč různými segmenty produktů a služeb. V případě hardwaru se kromě NAS serverů a specializovaných úložišť stále setkáváme také s páskovými řešeními, ale jednoznačným trendem je růst důležitosti cloudu, softwaru a služeb… Čtěte více

Internet věcí v roce 2020: Jaký je a kam se bude ubírat

12. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
IoT lze bez nadsázky označit za jednu z nejrychleji se rozšiřujících a rozvíjejících ICT technologií dneška. Celá oblast internetu věcí v sobě skrývá obrovský potenciál pro všechny zúčastněné, ať již hovoříme o výrobcích a dodavatelích, poskytovatelích služeb, partnerech či implementátorech nebo koncových zákaznících. Na současnost a budoucnost IoT jsme se ptali odborníků z různých oborů české IT scény. Čtěte více

Téma měsíce: Monitory 2020

10. 2. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Které trendy budou v nejbližších měsících v segmentu monitorů hlavním tahounem vývoje a pokroku? Po jakých parametrech a vlastnostech dnes zákazníci nejvíce volají a co je pro ně rozhodující při výběru? Na odpovědi od těch nejpovolanějších, tedy přímo od výrobců monitorů, se můžete těšit na následujících řádcích. Čtěte více