Vztah mezi bezpečností, IT a vývojem se musí zlepšit

30. 9. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: VMware )
Firmy se stále více odlišují tempem inovací. K tomu je však zapotřebí, aby všechny technologické složky – bezpečnost, IT a vývoj – byly vzájemně sladěné. Bezpečnost je však stále vnímána jako překážka, 61 % IT týmů a 52 % vývojářů se domnívá, že bezpečnostní politika je brzdí v inovacích.

Studie s názvem „Sbližování vývoje a bezpečnosti“, kterou zpracovala společnost Forrester Consulting na základě průzkumu mezi 1 475 manažery IT a bezpečnosti, zjistila, že pouze pětina (22 %) vývojářů rozhodně souhlasí s tvrzením, že chápou, kterými bezpečnostními politikami se mají řídit. Znepokojující skutečností je, že více než čtvrtina (27 %) dotázaných se nijak neúčastní rozhodování o bezpečnostních politikách, ačkoli v mnoha ohledech významně ovlivňují jejich práci. V podnicích, kde mají bezpečnostní a vývojové týmy pozitivní vztahy, dokáží urychlit cyklus vývoje softwaru o pět pracovních dní oproti těm, kde takové vztahy nefungují. To ukazuje, že ve hře je skutečně rychlost uvádění novinek na trh a získávání konkurenčních výhod.

Podle zjištění nejsou vždy priority interních týmů sladěné s potřebami zákazníků. IT a bezpečnostní týmy označují za svoji nejvyšší prioritu provozní efektivitu (52 %), zatímco pro vývojáře je na prvním místě zlepšování uživatelské zkušenosti (50 %). Uživatelská zkušenost je však až na čtvrtém místě pro IT (43 %) a bezpečnostní týmy (40 %). Více než polovina (51 %) bezpečnostních týmů uvádí jako svoji druhou nejvyšší prioritu prevenci narušení zabezpečení. Týmy, které nemají sjednocené cíle, zaznamenávají růst vzájemných bariér a zhoršení spolupráce (60 %), zvýšení rizika narušení bezpečnosti (57 %) a pomalejší vydávání nových aplikací (40 %).

„Náš výzkum ukazuje, že bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit,“ uvedl Rick McElroy, hlavní kyberbezpečnostní stratég společnosti VMware. „Bezpečnostní tým by neměl být vnímán jako někdo, kdo se zjevuje, jenom když je potřeba zalátat díry a napravit škody po napadení, nebo někdo, kdo „překáží v cestě“ inovacím. Namísto toho by bezpečnost měla být nedílnou součástí procesů, technologií a práce uživatelů. Bezpečnost musí být týmová záležitost, která funguje společně s IT a vývojem a zajišťuje ochranu ve všech cloudech, všech aplikacích a veškeré digitální infrastruktuře. Musíme rozvíjet kulturu, kde mají všechny týmy společné zájmy a cíle nebo metriky a hovoří jedním jazykem. Pro podnik je nesmírně přínosné, podílí-li se IT, bezpečnost a vývoj na rozhodování, designu a nasazení.“

Důležité je, že existuje povědomí o tom, že společné priority a angažovanost týmů je cesta vpřed. Více než polovina (53 %) respondentů očekává, že do dvou nebo tří let dojde ke sloučení bezpečnostních a vývojových týmů. 42 % respondentů očekává, že se v horizontu dvou až tří let bezpečnost více začlení do procesu vývoje. Panuje i širší shoda na tom, že sladění týmů pomáhá v podniku odstraňovat bariéry mezi jednotlivými funkcemi (71 %) a tvořit bezpečnější aplikace (70 %) a usnadňuje zavádění nových postupů a technologií (66 %).

Studie v plném znění včetně doporučení, jak překlenout předěl mezi vývojovými a bezpečnostními týmy, je k dispozici ke stažení zde.

Podobné články

Svá data již muselo obnovovat přes 90 % českých organizací

26. 10. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Acronis)
Podle lokálního průzkumu společnosti Acronis provedeného mezi účastníky konference Acronis Cyber Protection Roadshow 2021 v Praze a Ostravě muselo 94 % respondentů již někdy obnovovat data ve své organizaci či u svých zákazníků. Většina těchto organizací musela data obnovit vícekrát či je obnovuje pravidelně, čtvrtině z nich proces obnovy trvá i více než 12 hodin. Čtěte více

Entec Solutions získal do distribuce bezpečnostních řešení Barracuda

26. 10. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Entec Solutions)
V současné době, kdy je kybernetická bezpečnost neustálou prioritou, se společnost Entec Solutions rozhodla rozšířit produktové portfolio o produkty společnosti Barracuda. Jde zejména o řešení pro zabezpečení sítí, e-mailové komunikace, cloudového prostředí i ochranu dat a jejich archivaci, zálohování a obnovu po havárii a mnohé další. Čtěte více

Tři hrozby na vzestupu

25. 10. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco systems)
Říjen je měsícem evropské kybernetické bezpečnosti. Při této příležitosti připomněla společnost Cisco Talos, jakým kybernetickým hrozbám jsme čelili v uplynulém roce a vybrala tři trendy, které se na ohrožení sítí nově podílejí. Jde o útoky na dodavatelské řetězce, cryptojacking a biometrickou autentizaci. Čtěte více

E-mailové archivy mohou posloužit i jako užitečný zdroj obnovy dat a posílení bezpečnosti

21. 10. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: GFI Software)
Společnost GFI Software uvedla, že archivy elektronické pošty stále častěji slouží jako důležitý prvek obnovy ztracených dat či jako užitečná zpětná vazba IT bezpečnosti. Zejména pro SMB firmy, které si nemohou dovolit nákladná komplexní řešení, je všestrannost řešení typu GFI Archiver vítaným posílením jejich kybernetické ochrany. Čtěte více