Význam ochrany soukromí ve firmách roste, realita však poněkud pokulhává

17. 2. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Společnost Cisco zveřejnila již čtvrtou studii ze série Data Privacy Benchmark Study, ve které se každoročně zabývá stavem ochrany soukromí ve firmách z celého světa. Vyplývá z ní zvýšený význam ochrany soukromí během pandemie a výraznější přínosy pro firmy, které zavedou kvalitní opatření. Na požadavky na ochranu soukromí ale nebylo připraveno 60 % firem.

Studie na druhou stranu ukazuje, že většina lidí je ochotna sdílet informace o zdravotním stavu kvůli bezpečnosti na pracovišti a potlačování pandemie. Podle studie se také investice do ochrany vyplatí. Užitek totiž nejméně dvojnásobně převyšuje investice.

Nezávislý anonymizovaný výzkum analyzoval odpovědi 4 400 pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany údajů z 25 zemí a zkoumal názory na právní úpravu ochrany soukromí a na nastupující trend vykazovat ukazatele ochrany soukromí výkonnému vedení podniku.

V době narušení běžného života a nejistoty způsobené pandemií se náhle od lidí očekává – a někdy vyžaduje – aby sdíleli své osobní informace za účelem omezení šíření nemoci COVID19. Lidé zároveň přesouvají mnoho ze svých aktivit na internet. Urychluje se tak trend, který by za jiných okolností trval roky. Tyto rozsáhlé změny v mezilidských interakcích a ve využití techniky staví firmy před řadu problémů ohledně ochrany soukromí, chtějí-li dodržovat zákony, pomáhat zastavit šíření nákazy a zároveň respektovat práva jednotlivců. Spotřebitelé a veřejnost se obecně stále více zajímají o to, jak je nakládáno s jejich osobními údaji.

Otázka ochrany soukromí je podstatně rozsáhlejší než pouhé dodržení zákona. Firmy na ni dnes pohlíží jako na základní lidské právo a důležitou prioritu na úrovni nejvyššího vedení

  • 60 % oslovených firem nebylo připraveno na požadavky na ochranu soukromí a bezpečnost v souvislosti s přechodem na práci na dálku,
  • 93 % firem při řešení těchto otázek využilo své interní experty na ochranu soukromí,
  • 87 % spotřebitelů vyjádřilo obavy o zajištění ochrany soukromí u nástrojů, které potřebují k výkonu práce, komunikaci a vzdálenému připojení,
  • 90 % firem nyní měří ochranu soukromí a vykazuje údaje nejvyššímu vedení.

Na trhu dochází k jednoznačnému posunu ke vnímání ochrany soukromí jako standardního, nezpochybnitelného požadavku při digitalizaci a naplňování obchodních cílů

  • Více než 140 států přijalo zákony na všeobecnou ochranu soukromí a téměř 80 % respondentů shledává, že mají pozitivní dopad.

Většina lidí je ochotna sdílet informace o svém zdravotním stavu kvůli bezpečnosti na pracovišti a potlačování pandemie, ale vadí jim jiné účely, například výzkum

  • 57 % podporuje zaměstnavatele ve využití údajů k zajištění bezpečnosti na pracovišti, zatímco méně než polovina schvaluje sledování polohy a kontaktů, zveřejňování informací o nakažených osobách a využití osobních informací pro účely výzkumu.

Ochrana soukromí širšího kyberbezpečnostního ekosystému bude hrát klíčovou roli při obnově hospodářského růstu a zotavení z pandemie COVID-19

  • V souvislosti se zotavováním ekonomiky a společnosti vyplyne řada závažných otázek okolo sběru, ochrany a využití soukromých údajů ze strany státu, firem i jednotlivců a okolo rovnováhy mezi občanskými právy a veřejným zájmem.

Firmy nadále považují investice do ochrany soukromí za atraktivní

  • 75 % dotázaných v nich spatřuje významný ekonomický přínos z hlediska prevence ztrát z narušení bezpečnosti, zvýšení agility a schopnosti inovovat, zvýšení provozní efektivity a zlepšení loajality a důvěry zákazníků,
  • více než třetina získává užitek nejméně dvakrát převyšující investice.

„Ochrana soukromí dospěla – je považována za základní lidské právo a postupně se stává důležitou prioritou pro vedení firem,“ poznamenává viceprezident společnosti Cisco Harvey Jang, který je odpovědný za oblast ochrany soukromí. „V souvislosti s urychleným přechodem na práci odkudkoli nabývá ochrana soukromí na důležitosti z hlediska digitalizace, odolnosti podniku, agility a inovací“.

Štítky: 
Bezpečnost, Cisco systems

Podobné články

SMB společnosti ohrožují nové spamové a phishingové techniky

3. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: GFI Software)
Podle společnost GFI Software jsou malé a střední firmy (SMB) ohroženy stále sofistikovanějšími e-mailovými útoky, které využívají nových spamových a phishingových technik. Phishingové e-maily podle analýzy nedokáže rozpoznat 91 % běžných uživatelů. Čtěte více

Vývoj v oblasti kybernetických hrozeb: Nové postupy, jak vydírat napadané firmy

1. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Eset)
Bezpečnostní společnost ESET zveřejnila analýzu vývoje malwaru za poslední čtvrtletí roku 2020. Objevily se první spamy zneužívající vakcíny nebo nové postupy na vydírání infiltrovaných firem. U většiny typů malwaru je nicméně vidět klesající trend. Čtěte více

Veeam do svého zálohování přináší přes 200 vylepšení

1. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Veeam)
Řešení Veeam Backup & Replication ve verzi 11 přináší více než 200 nových funkcí a vlastností a nadále tak vylepšuje i ochranu před ransomwarem nebo ztrátou dat. Nástroj je vhodný pro cloudová, virtuální, fyzická i podniková prostředí a spolupracuje s různými platformami včetně AWS, Microsoft Azure a Google Cloud. Čtěte více
Petr Koudelka, Senior Sales Engineer v Zyxelu

Nový začátek s řadou USG FLEX u Zyxelu

26. 2. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Zyxel)
Značka Zyxel na jaře představí pro modely řady USG FLEX nový způsob správy přes cloud Nebula. Tento způsob správy zákazníkům poskytne ochranu a snadnou správu požadovanou od moderních bezpečnostních zařízení, a ruku v ruce s tím postupně bude ukončen prodej starších modelů řady USG. Podrobnosti o chystaných změnách přináší Petr Koudelka, Senior Sales Engineer v Zyxelu. Čtěte více