Trendy a předpoklady v moderním designu UPS

2. 8. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: Eaton)
Určení vhodného nepřerušitelného napájecího zdroje (Uninterruptible Power Supply, UPS) pro datové centrum nebo IT prostředí je komplexním úkolem, který zahrnuje rozhodnutí o efektivitě, integraci do stávajících prostředí, dostupnosti, flexibilitě, kybernetické bezpečnosti a dalších oblastech. Je to rozhodnutí, které musí být přijato na základě celkové strategie a modernizačních investic dané organizace.

Základní otázkou může být výběr vhodného typu UPS – jednofázového nebo třífázového – v závislosti na tom, zda je UPS určen pro počítačové místnosti, síťové skříně, malá nebo velká datová centra. Existují také úvahy týkající se dostupnosti, spolehlivosti, provedení, jednoduchosti integrace a environmentální stopy, ale to jsou jen ta minimální očekávání. UPS musí jít nad rámec těchto požadavků, aby poskytla inteligentnější správu napájení a obchodní hodnotu.

Požadavky na datová centra narůstají a ta tak musí odpovídat zvyšováním kapacity. Trendem není, aby organizace otevíraly více nových zařízení, ale aby reagovaly investicemi, které zajistí vyšší efektivitu stávající infrastruktury. Moderní infrastruktura je klíčem k provozování úspěšného, efektivního a nákladově efektivního zařízení a toho je do značné míry dosaženo posunem směrem k virtualizovaným a energeticky účinnějším systémům.

Modernizace nahrazením starších zařízení, renovací zařízení, virtualizačních prostředí a automatizace všude, kde je to možné, usnadňuje konsolidaci a snižování provozních nákladů v oblasti nemovitostí, energie a pracovní síly. Není to jen o základních IT systémech, investování do infrastruktury podpůrných zařízení v oblasti napájení, chlazení a racků je také důležité, a to jak z důvodu virtualizace, tak z důvodu změny hustoty zařízení, energetické náročnosti a vyšších požadavků na přizpůsobivost. Zastaralá technika a řízení infrastruktury datových center vedou nejen k nedostatečné energetické účinnosti nebo nedostatku výpočetní kapacity, vytvářejí také vyšší riziko selhání a výpadků související s elektrickou energií.

Virtualizace je životně důležitá

Moderní virtualizované IT systémy umožňují organizacím „zahustit“ výpočetní výkon, úložné kapacity a další výbavu do mnohem menšího prostoru, zatímco architektury založené na cloudových technologiích zvyšují využití zdrojů. Investice potřebné k modernizaci jsou zpravidla bohatě navráceny efektivností, spolehlivostí a provozem moderního systému ve srovnání s náklady a omezeními staršího prostředí.

Při uvažování o správě napájení ve virtualizovaných prostředích je nejdůležitějším aspektem schopnost UPS integrovat se s existujícími virtualizačními platformami. Pokud tomu tak není, pak je UPS jen hloupá krabice s bateriemi.

Ve virtuálních prostředích běží více služeb při menších nárocích na hardware, což umožňuje více se zaměřit na zajištění toho, aby hardware a služby, které jsou na něm provozovány, byly vždy k dispozici. VMware, Microsoft, Citrix a další dodavatelé virtualizačních serverů umožňují „živou migraci“ - tedy přenos virtuálních počítačů z jednoho hostitelského serveru na jiný pro účely vyvažování zátěže nebo v případě údržby nebo výpadků. Žádný z těchto systémů nicméně neobsahuje funkce pro reakci na výpadky napájení a navíc systémy ochrany napájení typicky používají vlastní samostatnou příkazovou konzoli a  tím IT manažerům a profesionálům v datových centrech umožňují používat jen jeden nástroj pro virtualizaci a samostatný nástroj pro správu napájení, což snižuje schopnost monitorovat infrastrukturu a může prodloužit dobu potřebnou k reakci na případné poruchy.

Moderní řešení spolupracují s hlavními virtualizačními platformami a umožňují IT manažerům a profesionálům v datových centrech zobrazit a spravovat celý svůj energetický systém z jejich stávajícího ovládacího panelu. Spouští také živou migraci a v případě prodlouženého výpadku napájení prakticky odstraní virtuální stroje a hostitele v klastru.

To je důležité, protože virtualizace serverů dělá ochranu dat během výpadků napájení výrazně složitější. Výzvou je, že když virtualizované datové centrum ztratí napájení, technici musí vypnout nejen jeho fyzické servery, ale i virtuální počítače běžící na těchto hostitelských serverech. Kromě toho musí v tomto procesu provádět řadu kroků v určitém pořadí, často tváří v tvář intenzivnímu časovému tlaku. Musí například vypnout virtuální počítače před fyzickými a jádrovými zařízeními - například řadiči domény a sdílenými úložišti - po serverech, které na nich závisí.

Efektivní konstrukce

Vedle rostoucích kapacitních potřeb jsou datová centra vedena také dvojím tlakem rostoucích nákladů na energii a zvyšováním povědomí o jejich dopadu na životní prostředí. Úlohou profesionálů v oblasti informačních technologií a datových center je snížit spotřebu energie bez ovlivnění spolehlivosti jejich serverů, zařízení pro ukládání dat nebo sítě.

Samozřejmě, UPS by měl být porovnáván touto hodnotou. To, co přináší do podnikání, je kontinuita provozu, odolnost a obnovení po havárii - hodnoty, které zajistí, že podnik bude moci i nadále fungovat i v případě prodloužených a neočekávaných výpadků. Přesto, když dostupnost, kterou UPS poskytuje, je daná - nebo přinejmenším by měla být - je často nízká efektivnost a schopnost snížit celkové náklady na vlastnictví tím, co umožní rozlišovat mezi různými UPS.

Moderní UPS je navržen s ohledem na nízké celkové náklady na vlastnictví a je vybaven technologiemi, které zvyšují účinnost a snižují náklady na údržbu a servis. Je to víc než jen snížení nákladů na energii, poskytuje IT profesionálům nástroje pro maximalizaci doby chodu sítě, pružnost a prodloužení životnosti.

Inherentní efektivity, které lze nalézt v moderním UPS, znamenají, že datová centra a infrastruktura se zlepšily, dosáhly úrovní efektivního využití výkonu (Power Usage Effectiveness - PUE), které se dají už jen těžko dále vylepšit. Ze stejných důvodů jsou UPS ekologické již na základě své konstrukce. Takže pozornost se nyní zaměřuje na to, jak lze efektivitu systému UPS změnit tak, aby se dosáhlo větší návratnosti investic a aby se ještě více snížily dopady datového centra na životní prostředí.

Obnovitelné zdroje energie mohou být nekonzistentní, ale moderní UPS může operátorům sítě pomoci překonat určitou volatilitu a zajistit, že datové centrum přispívá k využívání obnovitelné energie a je za to odměněno. Primárním příkladem je použití UPS jako rezervy pro udržení rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou sítě, kde datová centra okamžitě reagují na potřeby sítě pro udržení frekvence v povolených hranicích tak, aby pomohly provozovatelům sítí vyhnout se rozsáhlým výpadkům napájení. To znamená, že datová centra podporují síť ve využívání obnovitelných zdrojů energie a zároveň maximalizují své investice do UPS tak, že dostávají kompenzace buď za nečerpání energie, nebo za nabízení kapacity zpět do sítě.

Závěr

Udržování kritických pracovních zatížení je hlavní prioritou datového centra během výpadků napájení, ale očekává se, že moderní UPS přinese mnohem vyšší výkon a výbavu. Očekává se, že poskytne vysokou dostupnost, je na základě své konstrukce ekologický, snadno se integruje do všech fyzických prostředí, je odolný vůči změnám požadavků v budoucnosti a je optimalizovaný pro prodloužení životnosti. To je to, co dělá inteligentní systém správy napájení něčím jiným, než jen hloupou krabicí.

Ze všech trendů v napájení datových center jsou virtualizace a efektivita nejdůležitější z hlediska zvyšování doby provozu a snižování celkových nákladů na vlastnictví. Společnosti by měly vidět pokročilé systémy řízení spotřeby jako základní součást všech dobře navržených virtualizačních prostředí a zároveň hledat funkce, které sníží náklady na životnost a umožní UPS poskytnout podnikům větší hodnotu.

Štítky: 

Podobné články

Schneider Electric: UPS Galaxy VL

15. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Schneider Electric)
Společnost Schneider Electric zahájila prodej třífázových nepřerušitelných zdrojů napájení řady Galaxy VL 200-500 kW, které jsou nejnovějším přírůstkem do rodiny Galaxy. Kompaktní jednotky UPS nabízejí až 99% účinnost v režimu ECOnversion pro plnou návratnost investice do dvou let u středních a velkých datových center a komerčních a průmyslových aplikací. Čtěte více

Schneider Electric rozšiřuje třífázovou řadu záložních zdrojů Easy UPS 3L

12. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Schneider Electric)
Schneider Electric oznámil rozšíření řady Easy UPS 3L z 250 kVA na 600 kVA (400 V). Řada nově zahrnuje třífázové záložní zdroje o výkonu 250, 300 a 400 kVA pro externí baterie. Easy UPS 3L zjednodušuje a zefektivňuje konfiguraci a servis a poskytuje vysokou dostupnost a predikci pro střední a velké komerční budovy a lehký průmysl. Čtěte více

Eaton pro svá řešení získal UL a IEC certifikace

31. 1. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Eaton)
Společnost Eaton pokračuje v rozšiřování svého programu kybernetické bezpečnosti. Produkty Gigabit Network karta a Industrial Gateway karta získaly certifikaci Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Obě také splňují požadavky kybernetických bezpečnostních norem UL a poskytují pokročilou ochranu sítí pro zařízení UPS. Čtěte více

CyberPower: UPS zdroj OL6KERTHD

15. 12. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: CyberPower)
Nový model online zdroje nepřerušovaného napájení OL6KERTHD o výkonu 6 kVA/6 kW je určený především pro datová centra a kanceláře. Zdroj s dvojitou konverzí a online topologií poskytuje čistě sinusový výstup s účiníkem 1. Při výpadku síťového napájení udrží v provozu až sedm zařízení. Baterie jsou vyměnitelné za provozu a jejich kapacitu lze navýšit přídavnými bateriovými moduly. Čtěte více