Tajemství IoT (nejen) ve výrobě se skrývá v infrastruktuře

29. 3. 2017. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Když v roce 1910 začala sériová výroba vozidel, nastala pro automobilový průmysl revoluční změna. Dnes, o více než 100 let později, jsou automatizované sériové linky samozřejmostí a technologie proměnily výrobu k nepoznání.

Závod AISIN Europe Manufacturing Czech v Písku patří mezi ty nejmodernější. Výroba v něm začala v roce 2003 a dnes je zde zaměstnáno zhruba 650 pracovníků. Ročně se tady vyrobí součástky za 2,1 miliardy korun pro společnosti Toyota, Renault, Volvo, Daimler, Nissan, Jtekt, TPCA, Dacia či Nolato. Mezi zákazníky společnosti AISIN tedy patří přední globální automobilky a na chyby zde není místo. Proto se společnost rozhodla pro řešení postavené na infrastruktuře Cisco.

Úkol zněl jasně: zrychlit a zvýšit spolehlivost

Dříve než závod prošel IT transformací, spoléhal se při sběru informací o výrobě na ruční práci tří asistentek. I sebelepší zaměstnanci ale nedokážou pracovat s daty jako kvalitní IT řešení. Data, která zaměstnankyně zpracovávaly, tak byla zpožděná a zároveň se mohlo stát, že nemusela být zcela přesná. Kromě toho samozřejmě závod potřeboval aktuální data i pro provoz dalších systémů. V neposlední řadě také měly sesbírané údaje sloužit k dlouhodobé analýze. Přitom z tlakových lisů na tekutý hliník sbírají pro každý cyklus zhruba 100 parametrů, jako jsou tlaky, zavírací síla, různé teploty či průtoky kapalin. V ostatních výrobních procesech společnosti, obrábění a montáži, dochází na posledním stroji každé linky ke kontrole kvality výrobků a data se zde opět průběžně sbírají. Celkem je na LAN a do systému připojeno 55 výrobních linek.

U každého z 13 tlakových lisů byl v provozu samostatný počítač, který byl v prašném prostředí náročném na údržbu, a data se uchovávala přímo v počítači. Data sesbíraná ze stroje pro kontrolu kvality se zaznamenávala do papírových formulářů, které se následně přepisovaly do excelových tabulek. Dnes už jsou všechna data závodu centralizovaná a umožňují průběžnou kontrolu parametrů výrobku. Zároveň poskytuje důležité informace pro mistry, supervizory, manažery i vedení společnosti. Operátoři také mohou přímo ze svého pracoviště přivolat své nadřízené. Celý proces výroby se zjednodušuje a zpřesňuje, čímž dochází ke snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti.

Co za zjednodušením stojí?

Během nasazení se vyskytlo několik  obtíží. Všechny lisy měly stejné síťové adresy a nebylo je tedy možné připojit do standardní LAN infrastruktury tak, aby od sebe byly odlišeny. Změna síťových adres v jednom stroji je přitom velmi nákladná. Proto AISIN zvolil síťové switche Cisco IE 2000, které jsou určeny speciálně pro průmyslová prostředí s vysokou prašností a vlhkostí a nabízejí možnost vícervrstvého směrování. Systém tak může jednotlivé stroje od sebe rozpoznat na druhé vrstvě a zajistit jejich bezproblémové propojení i přes shodné síťové adresy.

Výsledkem je infrastruktura postavená na síti LAN, která propojuje všechna zařízení závodu. V jedné síti jsou připojeny nejenom firemní počítače, smartphony, servery, VoIP telefony a firewally, ale také montážní, obráběcí a licí linky. IT oddělení tak může spravovat a udržovat uživatelská zařízení i linky z libovolného místa. Uživatelé se dostávají na data ve výrobním informačním systému, ale nemohou ovlivnit výrobní linky.

Nabídnout zákazníkům vše v jednom

Vlastní implementaci provedlo IT oddělení společnosti AISIN, nicméně to je v tomto ohledu spíše výjimkou. Základním požadavek u podobných nasazení bývá definován snahou o co nejmenší zásah do vnitřního zapojení linek, což je velmi nákladné a riskantní. Mezi další požadavky patří levné a rychlé připojování linek do sítě, přesun sběru dat mimo výrobní prostředí a snadné rozšíření LAN infrastruktury. Role resellera se odvíjí od jeho zkušeností. Musí totiž umět nastavit systém tak, aby probíhala bezproblémová analýza linek, vnitřního uspořádání a síťového provozu. Dále pak musí nastavit switche tak, aby propustily pouze chtěnou komunikaci, přičemž zkušenosti s těmito switchi zatím moc IT oddělení nemá a při chybě v konfiguraci celého systému hrozí rozpad vnitřní komunikace stroje.

Díky snadnému rozšíření se resellerovi otevírají i další obchodní možnosti v případě rozšiřování takového závodu. Jedna robustní infrastruktura ale není jen záležitostí výroby. Tento přístup se ukazuje jako nejvhodnější ve všech oblastech, kde se využívají technologie internetu věcí. Jako další příklad lze uvést chytrá města, kde jedna infrastruktura pokrývá vše – od chytrého parkování přes osvětlení až po zavlažování.

Autor: Pavel Křižanovský, technický ředitel společnosti Cisco ČR

Štítky: 

Podobné články

Internet věcí v roce 2020: Jaký je a kam se bude ubírat

12. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
IoT lze bez nadsázky označit za jednu z nejrychleji se rozšiřujících a rozvíjejících ICT technologií dneška. Celá oblast internetu věcí v sobě skrývá obrovský potenciál pro všechny zúčastněné, ať již hovoříme o výrobcích a dodavatelích, poskytovatelích služeb, partnerech či implementátorech nebo koncových zákaznících. Na současnost a budoucnost IoT jsme se ptali odborníků z různých oborů české IT scény. Čtěte více

Téma měsíce: Monitory 2020

10. 2. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Které trendy budou v nejbližších měsících v segmentu monitorů hlavním tahounem vývoje a pokroku? Po jakých parametrech a vlastnostech dnes zákazníci nejvíce volají a co je pro ně rozhodující při výběru? Na odpovědi od těch nejpovolanějších, tedy přímo od výrobců monitorů, se můžete těšit na následujících řádcích. Čtěte více

Ťažká úloha: Ušetriť terabajty zálohovaných dát a zároveň ochrániť pred ransomwarem

31. 5. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Synology)
Dá sa to vôbec? Dnes máte vo vašej firme (malej, strednej či veľkej) dáta určite aspoň na dvoch miestach – na počítačoch a v cloude, napr. G Suite či Office 365. Zálohujete? Super! A ako? Pravdepodobne máte hardvér a k tomu zálohovací softvér. A predpokladáme, že súbory na G Suite (vrátane kalendárov či e-mailov) alebo Office 365 nezálohujete vôbec, všakže? A čo v prípade, že sa objaví hrozba ransomware a niektorý z počítačov vašich kolegov zostane zašifrovaný? Čtěte více

Big SafeBox Data a QNAP nabízejí zálohovací řešení ve shodě s GDPR

22. 5. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a QNAP)
Společnost Big SafeBox Data zavedla ve Španělsku datové centrum QNAP NAS, aby mohla nabízet zálohovací řešení pro kanál QNAP ve shodě s nařízením GDPR. Čtěte více