Svou ochranu zlepšilo kvůli možnosti získat kybernetické pojištění 76 % firem

11. 7. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Sophos)
Podle studie společnosti Sophos 97 % organizací s kybernetickým pojištěním investovalo do zlepšení své ochrany s cílem pojištění získat, přičemž 76 % z nich to umožnilo se pro pojištění vůbec kvalifikovat, 67 % získat lepší cenu a 30 % zajistit lepší pojistné podmínky.

Průzkum také ukázal, že náklady na obnovu po kybernetických útocích převyšují pojistné krytí. Pouze jedno procento z těch, kteří uplatnili pojistnou událost, uvedlo, že jejich pojišťovna uhradila 100 % nákladů vzniklých při odstraňování následků incidentu. Nejčastějším důvodem, proč pojišťovna neproplatila náklady v plné výši, byl fakt, že celkový účet přesáhl pojistný limit. Podle Zprávy o stavu ransomwaru pro rok 2024 se náklady na obnovu po ransomwarových incidentech za poslední rok zvýšily o 50 % a dosáhly v průměru 2,73 milionu dolarů.

Studie o aktivních útočnících opakovaně ukázala, že mnoho kybernetických útoků, kterým společnosti čelí, se děje v důsledku nezavedení základních opatření kybernetické bezpečnosti, jako je například včasné záplatování. Podle naší nejnovější studie jsou hlavní příčinou útoků kompromitované přihlašovací údaje, přesto 43 % společností nemá aktivovanou vícefaktorovou autentizaci,“ řekl Chester Wisniewski, technologický ředitel společnosti Sophos.

„Skutečnost, že 76 % společností investovalo do kybernetické obrany, aby se kvalifikovaly pro kybernetické pojištění, ukazuje, že pojištění nutí organizace zavést některá z těchto základních bezpečnostních opatření. Má to význam a také širší, pozitivnější dopad na společnosti jako celek. Kybernetické pojištění je sice pro firmy výhodné, ale je jen jednou ze součástí účinné strategie snižování rizik. Společnosti přesto musí stále pracovat na posílení své obrany, protože kybernetický útok může mít pro společnost zásadní dopady jak z provozního hlediska, tak z hlediska ztráty dobré pověsti. Pojištění proti kybernetickým útokům na tom nic nemění,“ upozornil Wisniewski.

Plných 99 % společností, které zlepšily svou ochranu za účelem získání pojištění, uvedlo, že díky svým investicím získaly také širší bezpečnostní výhody nad rámec pojistného krytí, včetně lepší ochrany, uvolnění zdrojů IT a snížení počtu bezpečnostních upozornění.

„Zdá se, že investice do kybernetické obrany mají z hlediska přínosů vlnový efekt a přinášejí úspory na pojištění, které mohou organizace přesměrovat do jiných obranných opatření, aby obecně zlepšily svou bezpečnostní pozici. Doufejme, že s pokračujícím rozšiřováním kybernetického pojištění se bude i nadále zlepšovat bezpečnost společností. Kybernetické pojištění nezpůsobí, že ransomwarové útoky zmizí, ale dost dobře může být součástí řešení,“ řekl Wisniewski.

O průzkumu

Údaje ze studie „Kybernetické pojištění a kyberobrana v roce 2024: Zkušenosti manažerů IT a kybernetické bezpečnosti“ pocházejí z průzkumu mezi 5 000 manažery kybernetické bezpečnosti a IT, který byl proveden bez ohledu na dodavatele bezpečnostních řešení mezi lednem a březnem roku 2024. Respondenti pocházeli ze 14 zemí regionu EMEA, Asie, Severní a Jižní Ameriky, a Tichomoří. Dotazované organizace měly od 100 do 5 000 zaměstnanců a jejich tržby se pohybovaly od méně než 10 milionů dolarů do více než 5 miliard dolarů. Celá studie včetně globálních závěrů i dílčích údajů podle odvětví je k dispozici na webu Sophos.com.

Podobné články

Foto: Algotech

Tržby z prodeje bezpečnostních produktů vloni vzrostly o 15,6 %

8. 7. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: IDC)
Celosvětové tržby za bezpečnostní produkty dosáhly v roce 2023 celkem 106,8 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 15,6 % oproti roku 2022. Růst tržeb byl výrazný – podle IDC zaznamenalo dvouciferný meziroční nárůst všech šest sledovaných kategorií. Růst by měl navíc pokračovat přinejmenším do roku 2028. Čtěte více

Tipy pro kyberbezpečnost na cestách

15. 7. 2024. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: Fortinet)
S příchodem léta se mnozí netrpělivě chystají na své cesty do zahraničí. Cestování s sebou ale přináší také zvýšená kybernetická rizika. Ať už člověk míří na tropickou pláž nebo do rušného města, udržování takzvané kybernetické hygieny je klíčové pro zachování bezpečnosti v digitálním světě. Čtěte více

Útočníci zneužívají ke krádeži dat falešné AI aplikace

15. 7. 2024. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: ESET)
Ve sledovaném období od prosince 2023 do května 2024 byl dle dat společnosti ESET jednou z největších hrozeb malware, který krade data. Čtěte více

Přes 70 % společností se zatím nepřipravuje na nový zákon o kybernetické bezpečnosti

12. 7. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: KPMG, NIS2Ready)
Většina respondentů zatím není na přísnější požadavky kybernetické bezpečnosti připravena a s potřebnými kroky nezačala. Privátní sektor je na tom o něco lépe než veřejný. Čtěte více