Sophos poodhalil trendy v kybernetické bezpečnosti pro rok 2020

24. 1. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Sophos)
Prostředí kybernetických hrozeb prošlo v roce 2019 několika velkými změnami. Pochopení těchto trendů je pro obránce důležité, aby mohli předvídat, co se bude dít a mohli se na to co nejlépe připravit. Sophos upozorňuje na některé hlavní změny v kybernetických hrozbách, které budou mít vliv na kybernetickou bezpečnost v roce 2020.

Podle Marka Lomana, ředitele inženýringu pro technologie nové generace ve společnosti Sophos,ransomwaroví útočníci přitvrdí. „Je mnohem jednodušší změnit podobu malwaru, než změnit jeho účel nebo chování, a proto moderní ransomware, když chce být úspěšný, spoléhá na obfuskaci. Nicméně, v roce 2020 ransomware přitvrdí, když změní nebo přidá zvláštní rysy, aby zmátl některé ochrany proti ransomwaru.

Od zneužití uživatelova účtu po obcházení kontrolních mechanismů a zvyšování oprávnění uživatelských účtů po prioritizaci velikostí dokumentů a disků, na které se zaměří nejdříve, vylepšují ransomwaroví útočníci své metody, aby pro sebe získali výhodu. Mezi nejdůležitější vylepšení patří nárůst množství ransomwarových útočníků, kteří zvyšují nebezpečnost automatizovanými, aktivními útoky, které kombinující lidskou vynalézavost s automatizovanými nástroji pro způsobení maximálního dopadu. A zašifrováním jen relativně malé části každého ze souborů nebo nabootováním operačního systému do diagnostického (nouzového) režimu, kde je ochrana proti ransomwaru často nedostupná, pokračují útočníci v obcházení většiny ochran. 

Ransomware bude i nadále hlavním hráčem v oblasti hrozeb, dokud budou jeho oběti snadno identifikovatelné. Snadná kořist v podobě exponovaných služeb, nezáplatovaných systémů a kompromitovaných přihlašovacích údajů přinese bohatou odměnu zkušeným i nekvalifikovaným útočníkům. Proto je životně důležité nasadit robustní bezpečnostní mechanismy, monitoring a nástroje na reakci, pokrývající všechny koncové body, sítě, a systémy, a instalovat softwarové aktualizace, jakmile budou uvolněny.“

Drobná chyba, velký problém

I malá nedopatření povedou k zásadním narušením bezpečnosti v cloudu, upozornil Andy Miller, generální ředitel divize Global Public Cloud ve společnosti Sophos. „Hlavním přínosem cloud computingu je flexibilita. S velmi malým úsilím je totiž možné aktivovat a vypínat zdroje dle potřeby. Díky tomu je pro firmy snadné škálovat výpočetní výkon, aby odpovídal potřebám jejich klientů nebo zákazníků. Když ale dojde na zabezpečení cloudu, může právě flexibilita a jednoduchost způsobit potíže.

V roce 2020 povedou malá nedopatření v cloudu k ohrožení velkých podniků. Největší zranitelností cloud computingu je jednoduše jeho nesprávná konfigurace. Společně s tím, jak se cloudové systémy stávají složitějšími a flexibilnějšími, dále roste i riziko chyb jejich provozovatelů. Spolu s obecnou nepřehledností to z prostředí cloud computingu dělá jasný cíl pro kybernetické útočníky.

Cloudové platformy jsou samy o sobě tak složité a změny v nich tak časté, že je často těžké pochopit důsledky nebo souvislosti nesprávné konfigurace určitého nastavení. Obrovsky problematická je navíc i nemožnost podrobně monitorovat, co přesně organizací využívané stroje vlastně dělají. Zločinci to vědí a přesně z těchto důvodů na platformy cloud computingu útočí.

Ochrana dat uložených v cloudu vyžaduje velmi odlišné nástroje, protože se i model hrozeb hodně liší od útoků na pracovní stanice nebo servery. Je kriticky důležité, aby organizace přehodnotily svoje strategie pro cloud a myslely přitom hlavně na zabezpečení.“

Pokusy o překonání strojového učení

Kyberzločinci se budou pokoušet narušit detekční modely využívající strojové učení, předpověděl Joe Levy, technický ředitel společnosti Sophos. „Strojové učení se stalo základní součástí většiny strategií kybernetické bezpečnosti moderních organizací a kyberzločinci si uvědomují, že jsou tyto nástroje používány pro odvrácení jejich útoků. V reakci na to se kyberzločinci zaměří na pokusy vyhnout se nebo oslabit bezpečnostní systémy, využívající strojové učení.

Jak tato hra na kočku a myš mezi útočníky a obránci pokračuje, můžeme očekávat rychlý rozvoj sofistikovanosti a efektivity jak ofenzivních, tak i defenzivních nástrojů strojového učení. Během následujícího roku očekáváme, že se budeme setkávat s více incidenty, kdy se budou kyberzločinci snažit oklamat detekci využívající strojové učení a klasifikační modely, a dokonce budou využívat strojové učení pro generování vysoce přesvědčivého falešného obsahu pro útoky postavené na sociálním inženýrství.

V následujících letech se bude zvyšovat míra, s jakou bude odvětví kybernetické bezpečnosti experimentovat a nasazovat nové techniky od vědecké komunity v oboru strojového učení. Systémům to umožní přijímat částečně, nebo plně autonomní rozhodnutí při obraně informačních systémů a jejich uživatelů. Objevují se první zajímavé příklady aplikace těchto nových technik, jako je zpětnovazební učení z problému. Tyto nové obranné techniky budou klíčové, protože kyberzločinci začnou pravděpodobně provádět „wetware“ útoky, kombinující automatizované generování obsahu a lidské úsilí k personalizaci útoků na cíle a obcházení současné generace obrany.

Kromě využití prevence a ochrany k zastavení útoků, než k nim dojde, se podnikům doporučuje zaujmout vícevrstvý přístup k zabezpečení. Kombinací lidských lovců hrozeb s předními prověřenými průzkumy hrozeb a technologiemi jako je hloubkové učení, mohou organizace rychleji detekovat a potlačit i ty nejsofistikovanější hrozby, aby minimalizovaly jejich dopady a náklady.

Pozor na 5G

5G přinese zatím nevídaná bezpečnostní rizika, upozornil Dan Schiappa, hlavní produktový ředitel ve společnosti Sophos. „5G bude nejdůležitější převratná technologie, která ovlivní prostředí kybernetických hrozeb – možná nejvíce v historii. 5G slibuje propojení téměř všech aspektů života prostřednictvím sítě s dosud nejvyšší možnou rychlostí a nízkou latencí, ale současně přinese i zásadní bezpečnostní rizika s novými potenciálními vstupními body, které vystaví organizace novým typům útoků.

Zatímco 5G přichází s ohromnými přísliby, přepracování našich základních sítí otevře Pandořinu skříňku kvůli zavedení rádiových frekvencí, které dosud nebyly přístupné, a to ani nemluvíme o minimálním přehledu, který z nich vyplyne. Bude to vyžadovat, abychom kladli ještě větší důraz na zabezpečení našich spojení, zařízení a aplikací.

5G zařízení přinesou vestavěná rádia, která již nebudou vyžadovat komunikaci s korporátní sítí. Proto bude neuvěřitelně obtížné identifikovat hrozby a kompromitovaná zařízení.

Ještě nikdy nebylo pro produkty kybernetické bezpečnosti důležitější spolupracovat jako systém. Organizace budou potřebovat vícevrstvý přístup k zabezpečení, kdy se produkty propojí a budou sdílet použitelné informace. Synchronizovaný přístup k zabezpečení vytváří mosty umožňující produktům pracovat společně silněji, než by dokázaly samy o sobě.“

MSP bezpečnostními poradci

Poskytovatelé řízených služeb (MSP, manage services providers) se stanou bezpečnostními poradci, poznamenal Scott Barlow, viceprezident divize Global MSP ve společnosti Sophos. „Na dnešním přeplněném trhu je pro poskytovatele řízených služeb více než kdy dříve důležité, aby ještě více usilovali o to, stát se erudovanými bezpečnostními poradci. V následujícím roce se poskytovatelé řízených služeb musí ujistit, že udrží krok s rychle se vyvíjejícím prostředím hrozeb a dostupnými bezpečnostními řešeními nové generace, aby mohli své zákazníky vyzbrojit nejlepšími řešeními, které jim zajistí bezpečnost.

Prostředí kybernetických hrozeb se rychle mění a koncoví uživatelé potřebují pomoc a vedení, aby bylo zajištěno, že budou chráněni před dnešními sofistikovanými útoky. Je kriticky důležité, aby byli poskytovatelé řízených služeb vyškoleni pro poskytování správných zdrojů svým zákazníkům – což na druhou stranu podporuje prodej dalších a souvisejících produktů a služeb – aby mohli skutečně využít přínosy této příležitosti.

Poskytovatelé řízených služeb musí interně také provést kroky k zabezpečení jejich vlastního prostředí, protože se stávají lákavým cílem pro kyberzločince. My poskytovatelům řízených služeb doporučujeme využívat dvoufaktorové ověřování a aby se ujistili, že ochránili svoji síť vícevrstvým zabezpečením tak, aby sami sebe chránili před nechtěnými hrozbami.“

Štítky: 
Bezpečnost, Sophos

Podobné články

Jak funguje trh s nelegálními hostingovými službami

30. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Trend Micro)
Počítačoví zločinci podle zprávy společnosti Trend Micro kompromitují a následně zneužívají nebo si pronajímají jak tradiční on-premise prostředky podnikové informační architektury, tak i cloudové servery. To vše jako součást sofistikovaného životního cyklu monetizace napadených prvků. Čtěte více

Souvisí délka URL adresy s její bezpečností?

28. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Wandera)
Zářijový Security Cloud report vydaný společností Wandera se věnuje stále aktuálnímu tématu phishingu. Data z reportu ukazují na spojitost mezi délkou URL adres a jejich bezpečností. Čtěte více

TAKTIcká věž tentokrát roušková

25. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: TAKTIK)
Dne 17. září 2020 se v observatoriu Žižkovské věže konala prezentace partnerů společnosti TAKTIK a jejích dodavatelů unikátních řešení, která přinášejí zákazníkům maximální spolehlivost, bezpečnost, vysoký výkon a nemalé úspory nákladů. Vzhledem k současné situaci a obavám z pandemie Covid-19 byla nastavena zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření. Čtěte více

Buď Cyber Fit! přináší osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti

25. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Zebra systems)
Společnost Zebra systems, která v ČR a SR distribuuje řešení Acronis a další, spustila iniciativu Buď Cyber Fit! zaměřenou na zvýšení povědomí ohledně rizik v kybernetickém světě. Iniciativa je reakcí na situaci, kdy málokdo vědomě zanedbává péči o své zdraví ve skutečném světě, avšak podceňuje rizika ve světě digitálním. Čtěte více