Služba XDR od Trend Micro chrání před hrozbami napříč různými IT prostředky

26. 8. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Trend Micro)
Společnost Trend Micro jako první nabízí možnosti pro odhalování a řešení hrozeb napříč různými prostředky IT, jako je e-mail, síťová infrastruktura, koncové body, tradiční servery i cloudy. Poskytuje podnikům širší přehled o možných rizicích a zároveň propojuje méně významné události z různých bezpečnostních řešení v jeden celek a tím detekuje komplexnější útoky, které by jinak zůstaly bez povšimnutí.

Výzkum ESG ukázal, že 55 % organizací využívá pro kybernetickou bezpečnost více než 25 rozdílných technologií. I přesto ale roste počet útoků i případů, kdy útok překoná stávající bezpečnostní mechanismy. Podle průzkumu SC Media z roku 2018 obdrží bezpečnostní týmy každý den více než 10 000 výstrah. Jde o problém, kvůli kterému je boj s kybernetickými hrozbami často velmi neefektivní. Výstižně to potvrzuje zpráva společnosti Verizon Data 2018 Breach Investigations Report, která uvádí, že průměrná doba identifikace bezpečnostního incidentu se zvýšila na 197 dní a vyřešení problému na 69 dní. Kybernetičtí zločinci se tak průměrně v podnikové informační architektuře ukrývají a páchají škody po dobu takřka devíti měsíců.

„Spektrum hrozeb je stále širší a jejich počet neklesá. Nedostatek potřebných znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti tak představuje takřka neřešitelný problém. Proto přicházíme s výraznou pomocí pro bezpečnostní týmy,“ řekl Steve Quane, výkonný viceprezident společnosti Trend Micro pro ochranu sítí a bezpečnost hybridních cloudů. „Firmy se nemohou při zajišťování bezpečnosti spoléhat pouze na ochranu koncových bodů. Starší systémy pro detekci a reakci na útoky na koncové body EDR ignorují určité klíčové vektory hrozeb, jako je například zneužití elektronické pošty. Proto nyní využíváme pro co nejúspěšnější a nejrychlejší odhalení incidentu mnohem více zdrojů.”

Spojení detekce, telemetrie, metadat o síťové komunikaci a informací o zpracování dat napříč síťovou infrastrukturou, e-mailovými prostředími, koncovými body, servery a cloudy minimalizuje nároky na manuální práci. Dále umožňuje propojovat události, které vzhledem k obrovskému množství výstrah od jednotlivých produktů není možné zpracovat „lidskou silou“. Globální přehled hrozeb analyzovaných společností Trend Micro dále rozšiřuje znalosti o jednotlivých incidentech. Specifická detekční pravidla vytvořená bezpečnostními experty zase zvyšují ochranu před těmi nejzávažnějšími hrozbami.

Písmeno X v názvu XDR odkazuje na nejrozsáhlejší soubor dat pocházejících z více zdrojů. Tyto informace jsou pro nalezení skrytých hrozeb zásadní. Detekce jsou přesnější a poskytují rychlejší a kvalitnější kontext týkající se bezpečnostních incidentů. Informace o narušení bezpečnosti spolu se standardizovaným schématem pro interpretaci hrozeb usnadňuje práci přetíženým bezpečnostním týmům.

Potvrzují to i slova analytické firmy Gartner, která ve své zprávě z roku 2018 uvedla, že hrozby jsou čím dál komplexnější, různorodější a pokud se zaměřujete jen na jeden směr odhalování incidentů, tak i snadno přehlédnutelné. K efektivnímu boji a skutečnému pochopení hrozeb včetně reálných dopadů na organizaci je nutná spolupráce různorodých technologií i využití velkého množství dat pocházejících z externích i interních zdrojů. A základem pro vyřešení moderních bezpečnostních problémů je právě spolupráce, správné zasazení do kontextu, pochopení systémů i vizualizace.“

Komplexní řešení XDR analyzuje pomocí vysoce efektivních metod data pocházející z bezpečnostních řešení značky Trend Micro napříč celou firmou. Může tak rychleji identifikovat incident a útok zastavit. V roce 2019 odhalila společnost Trend Micro vysoký počet útoků, které využívaly skryté pohyby po podnikové informační architektuře, přičemž většina z nich obcházela koncové body. To jen potvrzuje potřebu centralizované správy hrozeb ve firemním prostředí.

„Rizika se neustále mění,“ upřesnil Edwin Martinez, ředitel pro oblast bezpečnosti a technologie CISCO ve společnosti ClubCorp USA. „Trend Micro XDR řeší mnoho našich starostí. Přenesení zodpovědnosti za zpracování tisíců každodenních výstrah můžeme ušetřené zdroje využít ve strategičtějších projektech. Můžeme se spolehnout na to, že řešení společnosti Trend Micro má dostatek expertních informací a správně posoudí, zda jde o událost vyžadující pozornost nebo dokonce o potenciální incident.“

Řešení XDR je k dispozici v podobě řízené služby, která ve své podstatě umožňuje rozšířit interní bezpečnostní tým organizace o experty společnosti Trend Micro. Díky XDR mají zákazníci k dispozici nepřetržitou kompletní analýzu hrozeb a odhalování útoků i neustále vylepšované reakční plány a doporučení k vyřešení incidentu.

„Jako poskytovatel v oblasti kybernetické bezpečnosti víme, že naši zákazníci bojují s propojováním dat do jednoho centralizovaného místa,“ dodala Cindy Kennedy, prezidentka společnosti ProGroup. „Pro mnohé podniky je ideální využívat služeb důvěryhodného poradce, který by jim s tímto problémem pomohl. Společnost Trend Micro je jedním z mála výrobců schopných řešit vše v plném rozsahu.“

Další informace o Trend Micro XDR jsou k zde.

Video : 
Štítky: 
Bezpečnost, Trend Micro

Podobné články

Do roku 2025 bude více než čtvrtina všech počítačových útoků proti podnikům založena na IoT

17. 9. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Gopas)
Jednou z oblastí, která v současné době nejvíce ohrožuje bezpečnost firem i jednotlivců, je internet věcí (IoT). Odborníci rizika vidí především v tom, že výrobci u těchto zařízení zanedbávají kvalitní zabezpečení, většinou kvůli úspoře nákladů. Uživatelé pak podceňují nebo vůbec neřeší aktualizace. Čtěte více

Pět klíčových faktorů, které musí podniky zvládnout, aby minimalizovaly následky kyberútoků

16. 9. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Kaspersky)
Kybernetické útoky jsou čím dál sofistikovanější a častější. I proto se velká část manažerů zodpovědných za bezpečnost firemních počítačových sítí shoduje, že dříve nebo později očekávají na svou firmu hackerský útok. Většina (76 %) jich je také přesvědčena, že rychlost a efektivita reakce na napadení je nejpodstatnější součástí jejich práce. Čtěte více

Šest největších e-mailových hrozeb pro firmy

16. 9. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: GFI)
Šest největších hrozeb pro podnikové e-maily aktuálně představují spamy, malware, phishingové útoky, zneužití podnikových e-mailů (BEC), sdílení firemní pošty a falešné domény (spoofing). Dnes prostřednictvím e-mailů proniká do firemních sítí 92 % veškerého malwaru, přičemž 90 % všech kybernetických útoků začíná phishingovými e-maily. Čtěte více

Počet bezsouborových útoků vzrostl o 265 %

13. 9. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Trend Micro)
Zpráva firmy Trend Micro zaměřená na prvních šest měsíců roku 2019 odhalila nárůst útoků, které díky bezsouborové (fileless) formě lépe maskují své škodlivé aktivity – ve srovnání s prvním pololetím 2018 vzrostl počet detekcí tohoto typu malwaru o 265 %. Čtěte více