RFID pro závody horských kol

29. 3. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost SportChallenge používá RFID systém společnosti Alien Technology pro jednoznačnou identifikaci a kontrolu účastníků závodů horských kol.

Společnost SportChallenge používá RFID systém společnosti Alien Technology pro jednoznačnou identifikaci a kontrolu účastníků závodů horských kol. Měření časů a zápis do databáze tak probíhá zcela automaticky dle kritérií a zadání pořadatele závodu bez nutnosti manuálního vkládání dat.
Výchozí situace zákazníka
Projekt SportChallenge vznikl za účelem zlepšení stávajícího stavu na poli elektronických bezkontaktních měřících systémů času v distančních sportech, převážně cyklistice. Zakladatelé jsou vrcholovými nebo aktivními sportovci. Z vlastních dlouhodobých zkušeností byli schopni analyzovat problémy stávajících měřících systémů, rozpoznat přednosti a zápory jednotlivých typů řešení a s důrazem na podstatné oblasti definovat místa potřebných zlepšení.
Důraz byl kladen zejména na maximalizaci pravděpodobnosti správného načtení informace o závodníkovi, zjednodušení přihlašování k závodům, zjednodušení práce pořadatele a ekonomickou efektivitu.
Pro své výkonové parametry, cenu a reference v oblasti sportovních událostí se jako vhodná jevila RFID UHF technologie od společnosti Alien Technology. UHF RFID technologie od Alienu je schopna načíst data z tagu až na vzdálenost 10 metrů a identifikace závodníka tak může proběhnout během několika sekund. Při vhodné konfiguraci zařízení lze zároveň dobře definovat místo načtení závodníka, které odpovídá umístění cílové čáry.
Sportovní akce se uskutečňují i za nepříznivého deštivého počasí. Proto před samotným nasazením bylo nutné otestovat možnosti čtení a zápisu RFID tagů ve vlhkém prostředí a schopnost RFID čtečky správně zaznamenat tagy znečištěné vrstvou bláta. Testy dopadly dobře a proto nic nebránilo ostrému nasazení.
Na trati, na startovní a cílové bráně jsou rozmístěny RFID čtečky ALR-8800 a antény. Pro snímání průjezdu závodníka cílovou branou či kontrolními body je používán jednorázový RFID (radio-frequency identification) UHF tag Alien ALN-9540® Squiggle, který je spolu se startovním číslem, jménem závodníka, národností závodníka, kategorií apod. nalepen na podkladové tabulce. Podle zvolené kvality podkladové tabulky pak lze startovní číslo použít buď pro jednorázovou akci nebo pro seriál závodů, případně etapový závod.
Ze všech kontrolních bodů rozmístěných na trati jsou data pomocí GSM modemů odesílána na server. Měření lze provádět také bez nutnosti přístupu k elektrické síti a to po dobu až 12 hodin. Na webových stránkách projektu jsou k dispozici aktuální informace o průběhu závodu.
Při průjezdu cílovou branou RFID čip jednoznačně identifikuje závodníka a informaci o času zaznamená do databáze. Výsledky jsou zpracovány softwarem vyvinutým speciálně pro potřeby projektu SportChallenge. Po průjezdu závodníka cílovou bránou se ihned objevují data závodníka včetně průjezdového času ve výsledkové listině.
Součástí systému je webová stránka www.sportchallenge.cz obsahující modul pro přihlášení k závodům, seznam registrovaných závodníků, aktuální informace o probíhajícím závodě, výsledky proběhlých závodů a další. Systém obsahuje také modul pro pořadatele, který slouží k zadávání došlých plateb od závodníků, k přihlašování závodníků na místě i ke změně údajů předem přihlášených.
Přínosem pro závodníky je jediné vyplnění registračního formuláře. Na jednotlivé závody, zajišťované systémem SportChallenge se uživatel přihlašuje pouze jejich volbou bez nutnosti dalšího vyplňování dlouhých formulářů.
Přínosy řešení / Výsledky projektu

  • automatická identifikace závodníků a měření časů
  • neoficiální výsledky k dispozici kdykoliv v průběhu závodu
  • spolehlivý a nenákladný systém měření
  • jediná registrace, pak už jen výběr jednotlivých závodů
  • zajištění startovních čísel pro MTB
  • tvorba startovních a výsledkových listin
  • zasílání sms s časem a pořadím
  • tag je kódován podle startovního čísla – nehrozí záměna