Pouze 25 % manažerů důvěřuje kyberbezpečnostním systémům svého podniku

23. 8. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: VMware )
Průzkum společnosti VMware ukazuje, že firmy v Evropě se nadále brání sofistikovaným bezpečnostním hrozbám digitálního věku pomocí starých nástrojů. Pouze čtvrtina (25 %) manažerů v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) má důvěru v bezpečnost IT.

Tři čtvrtiny (76 %) manažerů a pracovníků v bezpečnosti IT se domnívají, že bezpečnostní řešení v jejich podnicích jsou zastaralá, ačkoli 42 % dotázaných uvádí, že v loňském roce pořídili nové bezpečnostní nástroje jako opatření proti potenciálním bezpečnostním problémům. Více než polovina respondentů (54 %) plánuje navýšit investice do detekce a odhalování útoků a téměř třetina (29 %) udává, že jejich podnik má nainstalováno 26 nebo více bezpečnostních produktů.

Přestože podniky zvyšují výdaje na kybernetickou bezpečnost, téměř třetina (31 %) respondentů z řad pracovníků v této oblasti tvrdí, že řešení bezpečnostního problému trvá až týden. Takto pomalá reakce představuje závažný problém v době, kdy jsou data zpracovávána v reálném čase, denně přibývá více než milion nových uživatelů internetu[i] a prostřednictvím aplikací probíhá každou sekundu nespočetně obchodních transakcí.

Obzvlášť znepokojující je skutečnost, že podniky neustále investují do stejného způsobu řešení kyberbezpečnostní krize - 83 % oslovených podniků plánuje v příštích třech letech zvyšovat investice do nákupu a zavádění nových bezpečnostních produktů.

Výzkum, jehož se zúčastnili zástupci 650 podniků v regionu EMEA, odhalil znepokojivý trend pomalého a neefektivního boje s nejnovějšími kybernetickými hrozbami – ačkoli podle údajů EU vzrostly ekonomické dopady kyberzločinu od roku 2013 pětinásobně.

Výsledkem současného přístupu k bezpečnosti je ztráta důvěry v bezpečnostní opatření. Pouze čtvrtina (23 %) dotázaných vyjadřuje silnou důvěru v zabezpečení svých cloudových implementací a méně než pětina (18 %) je přesvědčená o připravenosti a schopnostech pracovníků řešit bezpečnostní problémy.

Ve vnímání pokroku a spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti panuje zásadní rozpor mezi podnikovými manažery a bezpečnostními specialisty. Pouhých 21 % IT týmů považuje své podnikové manažery (nejvyšší vedení) za velmi ochotné ke spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Sami manažeři v 27 % případů uvádějí, že významným způsobem spolupracují na řešení kyberbezpečnostních problémů, zatímco totéž tvrdí pouze 16 % pracovníků v IT bezpečnosti.

„Prvním a nejdůležitějším krokem ke změně je uvědomění si toho, že ne vše je v pořádku.  Z tohoto pohledu vidím výsledky průzkumu jako pozitivní,“ uvedl ke studii Pavel Struhár, šéf IT kunovického výrobce letadel Aircraft Industries. „Bohužel je ale stále pravdou, že mnoho zástupců vedení firem si neuvědomuje vážnost hrozeb v kybernetickém světě. Je třeba více investovat do ochrany a zabezpečení používaných počítačových systémů. Ani my v České republice se nemůžeme cítit v bezpečí a říkat si, kdo by na nás útočil nebo komu by se naše data mohla hodit. A když se pak něco stane, platí často rčení pozdě bycha honiti – ne vše se dá zachránit. Například jen ve Zlínském kraji, kde působí naše firma, se za posledních pět let objevilo více než 250 kybernetických útoků.  A to je určitě věc k zamyšlení. Investice do ochrany a zabezpečení IT systémů a také do schopných ,ajťáků‘  jsou zcela jistě dobrou investicí.“

Sylvain Cazard, viceprezident společnosti VMware pro oblast softwarově definovaných datových center v regionu EMEA, řekl: „Bláznovství podle Einsteinovy definice znamená opakovaně provádět tutéž činnost a očekávat odlišné výsledky. Přesně to se děje u IT bezpečnosti, kde investice do tradičních bezpečnostních řešení jsou nesrovnatelně nižší než ekonomické dopady případného narušení systémů. Dnes žijeme v komplikovanějším světě se složitějšími interakcemi, větším počtem připojených zařízení a senzorů, cloudu a práce na dálku. To vše otevírá podstatně větší prostor pro možné útoky. Tím se změnila celá situace. Moderní zabezpečení vyžaduje, aby se investice posunuly od snahy za každou cenu zabránit napadení směrem k integraci zabezpečení do všeho – aplikací, sítě a všech ostatních prvků, které jsou připojené a přenáší data. Narušení bezpečnosti jsou nevyhnutelná, ale záleží na tom, jak rychle a efektivně dokážeme hrozby neutralizovat,“ vysvětlil Cazard.

„Důležité však je také budování povědomí o bezpečnosti a kultury spolupráce mezi všemi odděleními a týmy. Obchodní složky podniku, provoz IT a bezpečnost musí hovořit stejným jazykem a chápat, co je v sázce. Jedině investicemi do správných lidí, kteří budou zajišťovat nejlepší kyberbezpečnostní praxi, dokáží podniky obstát ve světě sofistikovaného kyberzločinu.“

Zdroj: VMware

Štítky: 

Podobné články

Češi dávají přednost otisku prstu

21. 2. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Visa)
Čeští spotřebitelé vnímají biometrické ověřování plateb jako bezpečnější a pohodlnější oproti tradičním metodám. Např. 19 % procent zákazníků eshopů, kteří nedokončí svou objednávku, ji opustí kvůli zapomenutému heslu. Čtěte více

DNS distributorem řešení společnosti Novicom

19. 2. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DNS)
Společnost DNS (konkrétně její Business Unit Security) uzavřela distribuční smlouvu s českou společností Novicom. Záměrem je rozšířit existující nabídku bezpečnostních nástrojů i o řešení pro vrstvu 2, která v portfoliu DNS chyběla a kterou Novicom naopak pokrývá. Čtěte více

Počty DDoS útoků ve čtvrtém čtvrtletí 2019 výrazně rostly

18. 2. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Kaspersky)
Množství útoků zablokovaných produkty Kaspersky DDoS Protection v průběhu posledních tří měsíců minulého roku výrazně vzrostlo v porovnání se stejným obdobím v roce 2018 – tehdy bylo detekováno množství odpovídající 56 % útoků provedených ve čtvrtém kvartále 2019. Analýza aktivity botnetů ukázala, že k 28 % všech útoků došlo během víkendu. Čtěte více

Cisco představilo komplexní architekturu pro zabezpečení internetu věcí

18. 2. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Počítačové sítě se stávají páteří provozních technologií (OT), na nichž závisí kriticky důležitá infrastruktura včetně energetiky, dopravy nebo průmyslové výroby. Cisco proto připravilo komplexní řešení, které propojuje informační a provozní technologie s cílem zajistit pokročilou detekci anomálií. Čtěte více