Poplatky za neoprávněnou reklamaci si účtovat nemůžete

10. 11. 2014. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest)
Za neoprávněnou reklamaci se nejčastěji považují případy, kdy není prokázána oznámená vada nebo pokud jde o vadu, za kterou jako prodávající neodpovídáte. V těchto ani jiných případech však nelze za reklamaci po zákazníkovi vymáhat jakýkoli poplatek, protože byste se dopouštěli nezákonného jednání.
Foto: Freeimages.com

Za neoprávněnou reklamaci prodávající většinou označují případy, kdy nezjistí oznámenou vadu nebo pokud nejde o vadu, za kterou prodávající odpovídá. „Odůvodňují tak zákazníkům požadavek, aby uhradili náklady, které vznikly v souvislosti s vyřízením reklamace. Typicky to jsou náklady na přepravu či diagnostiku. Někteří prodávající požadují dokonce paušální manipulační poplatek, který má náklady krýt,“ popsal Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Zda za vadu odpovídá prodávající či ne, bývá často otázkou na odborníka, který může zhodnotit, jestli například nejde o důsledek opotřebení. Nutnost odborného posouzení vady a výši nákladů s tím spojených však může ovlivnit pouze prodávající, který má zároveň povinnost o své odpovědnosti rozhodnout. Zákon navíc přiznává spotřebiteli právo na náhradu nákladů, které by mu v souvislosti s reklamací vznikly. Proplacení nákladů proto nemůžete po spotřebiteli vyžadovat.

„Na takový požadavek se hledí, jako by jej prodávající nikdy nevznesl, nepřihlíží se k němu. Spotřebitel má právo na vrácení věci z reklamace, aniž by měl povinnost požadovaný poplatek uhradit. Jeho zaplacením nesmí prodávající podmiňovat vrácení zboží,“ řekl Lukáš Zelený.

Jako prodávající máte navíc povinnost zákazníka správně informovat o jeho právech z vadného plnění. Pokud zpoplatňujete zamítnutou reklamaci, může zákazník kontaktovat Českou obchodní inspekci, která je oprávněna uložit pokutu za porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Argument, že zákazníci zneužívají svá práva, reklamují bezvadné zboží a způsobují tak obchodníkům zbytečné náklady, neobstojí. „Je-li zjevné, že jde o šikanu ze strany zákazníka a věc nemá žádné vady nebo je způsobil sám zákazník, máte vždy možnost reklamaci zamítnout, aniž by vám vznikly nějaké náklady,“ uzavřel Lukáš Zelený.

Štítky: 

Podobné články

Jak budou vypadat reklamace po očekávané novelizaci občanského zákoníku?

31. 1. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest)
Zapracování dvou nových evropských směrnic z oblasti spotřebitelských smluv do českého práva, které právě probíhá, zruší v občanském zákoníku 24měsíční zákonnou záruku. Spotřebitelům však poskytne nová práva, a to nejpozději do dvou let. Čtěte více
Foto: Freeimages.com

dTest: Víte, na co mají právo spotřebitelé při reklamacích?

22. 10. 2014. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: dTest)
Mají spotřebitelé uplatnit reklamace u prodávajícího, nebo v servisu? Věčný boj. Nezřídka se změní provozovatel e-shopu, a současný i dřívější provozovatel si pak spotřebitele přehazují jako horký brambor. Kdo je tedy povinnen reklamaci přijmout a vyřídit? Čtěte více
Foto: Freeimages

Snadná reklamace služeb a zboží v cizině

11. 8. 2014. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: ČOI)
Na dovolené v zahraničí se často stává, že spotřebitel vyřizuje reklamaci služeb nebo zboží rukama nohama, protože místní jazyk neovládá. Rychlou pomoc pro tyto situace nabízí nová mobilní aplikace sítě Evropských spotřebitelských center „ECC-Net Travel“, která uživatele informuje o jeho právech. Čtěte více
Foto: Freeimages

dTest: Reklamace bez čekání

3. 6. 2014. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: dTest)
Blesková či okamžitá výměna, kterou dnes nabízí někteří prodejci jako placenou službu, je uložena zákonem. Prodejci si tak nechávají platit za plnění svých povinností, čímž se dostávají do rozporu se zákonem. Čtěte více