Partnerský program v IoT

23. 4. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: CRA)
Oblast IoT se u nás začala rozvíjet zhruba v letech 2014 – 2015. Jako první se začaly stavět sítě a infrastruktura, následoval vývoj hardwaru, vznikla řada firem, které se IoT zabývají. Zkušenosti však ukazují, že jednotlivé části celku nemohou fungovat odděleně, zákazník potřebuje komplexní řešení a je vyžadována konsolidace specializovaných firem – ideálně do partnerského programu tak, aby byly zákazníkům doručovány služby v maximální kvalitě.

Na mezinárodní úrovni vznikají aliance sdružující subjekty, které přinášejí své produkty a své díly stavebnice do IoT odvětví, například IoT World Alliance, AIOTI, případně aliance okolo konkrétní technologie – například LoRa Alliance.

Na základě dosavadních poznatků jsme i my v Českých Radiokomunikacích začali budovat ekosystém pro partnerskou spolupráci v IoT. Aktuálně spolupracujeme s více než 120 partnery. Vznikla on-line platforma IoT Port (Iotport.cz), která sdružuje projekty vzniklé na základě spolupráce CRA a partnerů. Partneři zde mohou prezentovat svůj profil i svá řešení. Cílem platformy je sdružit širokou škálu společností, které budou ve spolupráci s infrastrukturním dodavatelem sítě (CRA), schopny doručovat profesionální řešení, jež si trh žádá a bude žádat. A není to jen o doručení projektu zákazníkovi. Spoluprací vytváříme expertní komunitu, ve které vznikají i další nová řešení a nápady.

Prostřednictvím platformy IoT Port mohou spolupracovat firmy napříč IoT trhem – ať už jde o výrobce a vývojáře IoT zařízení, software „housy“ schopné programovat koncové aplikace, platformy zabývající se datovou analýzou, poskytovatele celých IoT řešení v určitých oblastech, ale i instalační firmy, dodavatele doplňkových komponent, integrátory v dané oblasti, laboratoře testující řešení či hardware apod. Expertíza našich partnerů a jejich důvěra v infrastrukturní služby CRA výrazně přispívá k růstu tržních příležitostí. Šíře záběru propojuje i celkovou tržní znalost a přináší tak významnou přidanou hodnotu. Partnerská základna je tedy od malých po velké, od designérů po dodavatele komplexních řešení, od firem působících ve smart city, přes průmysl až po sociální služby a vzdělávání.

Partnerská spolupráce navíc může dobře fungovat a funguje napříč různými IoT technologiemi (LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT atd.). Interoperabilita je velké a zásadní téma. Každá z technologií je vhodná pro určité způsoby nasazení. Někdy je možné použít kteroukoliv z nich. Existuje však řada případů, kdy je nejvýhodnější technologie zkombinovat. Vezměme si jako příklad ovládání veřejného osvětlení. Obvykle se bude využívat lokální autonomní regulace. Dokážete totiž velmi dobře synchronizovat skupiny zařízení apod. Chcete-li světla řídit vzdáleně, potřebujete tzv. „long range“ komunikaci. A když už jsme v IoT světě, dává smysl, aby byla „low power“, tedy nízkoenergetická. Propojení mesh a LPWAN pak s sebou nese další výhody. Můžete např. automaticky reagovat na impulsy ze vzdálenějších senzorů (nebudete rozsvěcovat až, když někdo přijde pod lampu). Jako příklad interoperability můžeme uvést nasazení funkcionality MQTT do našeho cloudu nebo spolupráce s IQRF Aliancí.

Na „technologickou“ spolupráci navazuje rozvoj obchodních příležitostí. Koncové partnerské řešení mohou prodávat jednotliví partneři a používat CRA konektivitu a defacto tak prodávat služby CRA jako součást služeb vlastních. Jiní partneři mohou využívat obchodního potenciálu CRA pro přeprodej svých řešení resp. dodávat komponenty do koncového řešení pro zákazníka. Další mohou využívat potenciálu integrátorů či dalších partnerů v ekosystému. V IoT Portu je již nyní k dispozici řada reálných a „vyzkoušených“ řešení z různých oblastí - ať se bavíme o tradiční a velmi úspěšné oblasti utilit a energetiky, nebo o chytrých městech či životním prostředí. Pro zajímavost můžeme uvést partnera, který dokáže nabídnout své řešení jako end-to-end, ale vychází vstříc i integrátorům, kteří využívají řešení ve svých řídících platformách, po jednotlivých částech. Jde o inteligentní lokalizaci – která rovněž demonstruje spolupráci technologií. Jde o lokalizační úlohy pomocí trackerů partnera reBIT TECH. Tyto trackery v sobě mají zabudovaný nejen GPS modul, ale také Wi-Fi modul a lokalizaci na bázi technologie LoRaWAN. Pomocí předdefinovaných scénářů (které lze samozřejmě na žádost upravit dle potřeb koncového zákazníka či projektu) tak lze inteligentně řídit využití konkrétní technologie a tím energetickou náročnost. Trackery umí rozpoznat, kdy se zařízení pohybuje nebo stojí, kdy došlo k převrácení nákladu nebo se přes Bluetooth propojit s dalším objektem. Technologie tak skvěle slouží v logistice, při skladování zboží, ve výrobě, ale i v sociální péči, ve zdravotnictví nebo jako nástroj kontroly bezpečnosti práce.

Úspěšný rozvoj IoT projektů závisí ve velké míře právě na schopnosti spolupráce napříč trhem. Pokud někdo uvažuje o trhu IoT příliš subjektivně, hrozí efekt tunelového vidění a tím i omezené možnosti rozvoje řešení či produktu a zásahu cílových skupin. My rozhodně podporujeme rozvoj aliancí a partnerských platforem. Cílem je, aby se na jednom místě setkali experti pro dílčí části a vytvořili společně komplexní úspěšné a životaschopné řešení. A již se tak děje. Je to ostatně vidět na naší podpoře partnerského ekosystému.

Autor: Miloš Mastník, obchodní ředitel CRA

Video : 

Podobné články

Jak COVID-19 (podle výrobců) ovlivnil ukládání a zálohování dat

7. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Jak se události z posledních měsíců promítly do přístupu k ukládání a zálohování dat jsme zjišťovali přímo u poskytovatelů souvisejícího hardwaru, softwaru a služeb. Některé z nastíněných trendů pravděpodobně vytuší každý, řada z nich vás však možná překvapí. Čtěte více

Trendy v tiskárnách a multifunkcích v polovině roku 2020

29. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Tiskárny a multifunkce jsou nedílnou součástí drtivé většiny firem, úřadů i domácností. Spolu se spotřebním materiálem jsou navíc také velmi důležitým prodejním artiklem. Jak se trh vyvíjí a jaké trendy můžeme v době, kterou stále výrazně ovlivňuje současná koronavirová situace, sledovat nebo již brzy očekávat? Čtěte více

Trendy v segmentu ukládání a zálohování dat – co nás čeká a nemine?

1. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Práce s daty je široká oblast rozprostírající se napříč různými segmenty produktů a služeb. V případě hardwaru se kromě NAS serverů a specializovaných úložišť stále setkáváme také s páskovými řešeními, ale jednoznačným trendem je růst důležitosti cloudu, softwaru a služeb… Čtěte více

Internet věcí v roce 2020: Jaký je a kam se bude ubírat

12. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
IoT lze bez nadsázky označit za jednu z nejrychleji se rozšiřujících a rozvíjejících ICT technologií dneška. Celá oblast internetu věcí v sobě skrývá obrovský potenciál pro všechny zúčastněné, ať již hovoříme o výrobcích a dodavatelích, poskytovatelích služeb, partnerech či implementátorech nebo koncových zákaznících. Na současnost a budoucnost IoT jsme se ptali odborníků z různých oborů české IT scény. Čtěte více