Odvrácená tvář digitální transformace

19. 1. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Zpráva společnosti Accenture přináší varování, že digitální fragmentace a zavádění stále nových omezení a předpisů týkajících se toků dat, IT produktů či služeb nebo výchovy nových talentů může poškozovat prostředí, kde se byznys odehrává. Mohla by také ovlivnit firemní strategie zaměřené na růst a inovace. Jak se mohou firmy bránit?

Zpráva „Digitální fragmentace: přizpůsobte se, abyste ve fragmentovaném světe uspěli” uvádí, že předpisy a omezení, která mají digitální fragmentaci na svědomí, jsou často vytvářeny s dobrými úmysly. Pokoušejí se například zlepšit ochranu osobních dat nebo zvýšit IT bezpečnost. Podle zprávy by užší spolupráce vlád a firem mohla pomoci k dosažení těchto cílů, aniž by byly zpomaleny inovace nebo potlačeno použití nových technologií.

Ze čtyř stovek dotázaných ředitelů IT (CIO) a ředitelů pro technologie (CTO) zvažuje 74 %, že zanechá působení v cizí zemi, pozdrží aktuální plány na expanzi do nové země nebo po následující tři roky zanechá pokusů o vstup na trhy v cizích zemích – a to vše z důvodu zvětšení překážek, které globalizaci stojí v cestě. Zpráva vypočítává, že množství restriktivních opatření přijatých státy G20 se mezi lety 2010 a 2016 zčtyřnásobilo. V roce 2010 existovalo 324 restriktivních opatření a v roce 2016 jich bylo již 1 263. Počet zemí, kde existují zákony na ochranu osobních dat, se mezi lety 1995 a 2015 ztrojnásobil z 34 na více než 100.

Důsledkem je nahrazení trendu ‘digitální globalizace,’ který byl hnán vpřed volným tokem dat, trendem ‘digitální fragmentace’. Více než polovina dotázaných lídrů trhu věří, že rostoucí bariéry vůči globalizaci omezí jejich schopnosti v následujících oblastech: používat nebo poskytovat cloudové služby (54 % dotázaných souhlasí, 14 % dotázaných nesouhlasí); využívat a poskytovat analytické služby v různých zemích (54 % dotázaných souhlasí, 15 % dotázaných nesouhlasí) a efektivně fungovat napříč IT standardy v různých zemích (58 % dotázaných souhlasí, 18 % dotázaných nesouhlasí).

„Kroky nasměrované proti globalizaci nutí firmy, aby udělaly zásadní změny ve svých strategických a taktických plánech v celé globální IT architektuře, v hledání talentů, v rozhodnutích o umístění IT infrastruktury a v rozhodnutích týkajících se kyberbezpečnosti,” řekl Omar Abbosh, ředitel pro strategii v Accenture. „Regulace může pomoci utvořit vyšší úroveň bezpečnosti v digitální ekonomii. Měla by však být prováděna tak, aby stimulovala růst a inovace, a ne aby je zpomalovala. Je zapotřebí vést intenzivnější dialog mezi firmami a vládami.”

Zpráva uvádí, že více než polovina dotázaných lídrů firem věří, že rostoucí bariéry pro globalizaci donutí firmy přehodnotit globální IT architekturu (60 % dotázaných), fyzické umístění IT infrastruktury (52 %); strategii kyberbezpečnosti a její dosah (51 %); vztahy mezi globálními a lokálními dodavateli (50 %) a geografickou strategii pro získávání talentů v oblasti IT (50 %). Devadesát jedno procento dotázaných očekává, že rostoucí bariéry pro globalizaci zvýší v následujících třech letech náklady na IT. Nejvíce postiženy budou oblasti spojené se získáváním zdrojů, jako je: hledání nových talentů, potřeba rozšiřovat IT infrastrukturu (např. datová centra) a nutnost souladu s různými národními předpisy.

Podle zprávy začíná mnoho společností hledat odpověď na zvyšující se fragmentaci. Čtyři z pěti dotazovaných společností (80 %) se již snaží zohlednit překážky pro globalizaci ve svých strategických plánech. Zhruba polovina (51 %) již mění svoji globální IT architekturu a organizaci IT. Dvě třetiny firem (67 %) investují do automatizace, aby se vyhnuly omezením na trhu práce.

Čtyři doporučení, která pomohou firmám přizpůsobit jejich digitální transformaci:

Podívejte se na strategický proces z jiné perspektivy. Využijte více zdrojů na hodnocení dopadů a chování trhu. Měla by firma přemístit investice a změnit globální fungování v závislosti na trzích a právním systému?

Zmapujte datové toky a eliminujte rizika. Chraňte ty informační toky, které jsou důležité pro manažerská rozhodnutí a chod firmy. Posuďte, jak regulace dat, například ve vztahu k omezení sdílení dat za hranice daného státu, ovlivňuje obchodní model firmy. Znovu posuďte, kde a jak je nejvhodnější skladovat jednotlivé typy dat – pravděpodobně budete hledat kompromis mezi dostupností a bezpečností.

Stavte na lokálních výhodách. Nalezení rovnováhy mezi centralizací a lokálními investicemi je klíčové. Organizace se musí stát součástí místní ekonomiky na klíčových lokálních trzích. Patří sem rozvoj domácích zaměstnanců, zlepšování vztahů s lokálními technologickými partnery a dobré kontakty s místními úřady. Zvážit je ale třeba i správnou míru centralizace IT strategií, procesů a infrastruktury napříč všemi trhy.

Technologie jako součást řešení. Technologie nabízí řešení. Například 3D tisk může pomoci pružněji řídit globální výrobu. Umělá inteligence může pomoci překonat překážky spojené s přesunem talentovaných lidí do jiných zemí. Technologie blockchain může poskytnout bezpečnější, decentralizované a distribuované systémy pro ochranu dat a kyberbezpečnost.

Podobné články

Krize změnila styl práce. Umíte propojit své lidi a zároveň chránit firemní data?

13. 5. 2020. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: Hitachi Vantara)
Současná krize donutila firmy fungovat z domácích kanceláří. Jejich propojení probíhalo v maximální rychlosti a obrovském stresu. A mnohdy se kvůli tomu zapomnělo na to nejdůležitější – bezpečnost firemních dat, která teď kolují po home officech a soukromých zařízeních bez toho, aby byla chráněná. Čtěte více

Chytré digitální pracoviště pomáhá firmám řídit produktivitu

12. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Pandemie covid-19 přinesla celé společnosti humanitární a sociální krizi, která zcela bezprecedentně zasáhla do osobních životů, stejně tak jako do zaměstnání a podnikání. Důsledky budou mít dlouhodobý dopad, kterému bude třeba se přizpůsobit. Pomoci může např. řešení Elastic Digital Workplace společnosti Accenture. Čtěte více
Jiří Hubený, generální ředitel Kyocera Document Solutions Czech

Kyocera: Tradiční značka s moderním pohledem na inteligentní kanceláře

1. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a Kyocera)
S Jiřím Hubeným, generálním ředitelem společnosti Kyocera Document Solutions Czech, jsme hovořili o firemním tisku a zpracování dokumentu v moderních firmách. Vedle aktuálních trendů na následujících řádcích dostaly prostor také produktové novinky, oblast partnerského prodeje nebo ohlédnutí za akvizicí společnosti Janus. Čtěte více

Znalost technologií usnadní rozpoznat hrozby spojené s ekonomickou kriminalitou

2. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ACCA)
Až 80 miliard korun dosahují celosvětové škody způsobené ekonomickou kriminalitou. I přes stále sofistikovanější a bezpečnější informační systémy nabývá ekonomická kriminalita obřích rozměrů a postihnout může jak obří korporace, tak i malé lokální firmy. Čtěte více