Mobilní telekomunikace se rychle posouvají k 5G a vyšší virtualizaci sítí

5. 6. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: A10 Networks)
Průzkum BPI Network ukazuje, že operátoři s ohledem na síťový provoz 5G, dramatický nárůst připojených zařízení a nové možnosti kritického využití přehodnocují zabezpečení.

Poskytovatelé mobilních služeb uvádějí, že značně pokročili směrem k zavádění nové generace 5G sítí, které umožní vysokorychlostní mobilní připojení a širokou škálu nových aplikací a případů využití inteligentní infrastruktury. Pokrok zahrnuje soustavnou práci na virtualizaci funkcí páteřní sítě a přehodnocení investic do zabezpečení, které budou potřebovat k ochraně svých sítí a zákazníků.

Neočekává se, že by COVID-19 významně zpozdil nasazování 5G, ukazuje nový report globální studie „Toward a More Secure 5G World“ (Směrem k bezpečnějšímu 5G světu), kterou uskutečnilo Business Performance Innovation (BPI) Network ve spolupráci s A10 Networks. Podíl poskytovatelů mobilních služeb, kteří tvrdí, že jejich společnosti „rychle postupují ke komerčnímu nasazení“, se v uplynulém roce výrazně zvýšil, a to z 26 % v průzkumu ze začátku roku 2019 na 45 % v aktuálním dotazování. Prakticky všichni respondenti tvrdí, že rozhodujícím požadavkem na síť a současně hlavní obavou je v době 5G lepší zabezpečení.

První 5G sítě jsou navrženy v souladu s již schváleným standardem non-standalone 5G. Přitom 30 % respondentů tvrdí, že již aktivně plánuje přidat standalone 5G, a dalších devět procent uvádí, že jejich společnosti budou přecházet přímo na standalone. Ten bude vyžadovat zcela novou páteřní síť využívající cloudovou, virtualizovanou architekturu založenou na službách. Mnoho respondentů uvádí, že v síťové virtualizaci již dosahují významného pokroku.

Naše nejnovější studie naznačuje, že po celém světě jsou hlavní mobilní operátoři se svými 5G plány na dobré cestě a další očekávají, že začnou budovat komerční sítě v příštích měsících,“ uvedl Dave Murray, director of thought leadership v BPI Network. „Zatímco COVID-19 může mít pro operátory za následek určitá krátkodobá zpoždění, pandemie nakonec prokazuje celosvětovou potřebu vysokorychlostních sítí 5G s vyšší kapacitou, aplikacemi a případy použití, které umožňují.

Výběr hlavních zjištění z průzkumu:

 • 81 % respondentů uvádí, že pokrok odvětví směrem k 5G postupuje rychle, většinou na hlavních trzích, nebo je alespoň v souladu s očekáváním.
 • 71 % dotázaných očekává zahájení výstavby 5G sítí do 18 měsíců, včetně jedné třetiny, která již začala nebo začne v roce 2020.
 • 95 % procent říká, že virtualizace síťových funkcí je pro jejich 5G plány důležitá, a tři čtvrtiny tvrdí, že jejich společnosti jsou buď na dobré cestě, nebo dělají slušný pokrok směrem k virtualizaci.
 • 99 % považuje nasazeních mobilních cloudů na okraji sítě (mobile edge clouds) za důležitý aspekt sítí 5G, přičemž 65 % uvedlo, že ve svých 5G sítích očekávají edge cloudy do 18 měsíců.

Mobilní operátoři po celém světě se musejí aktivně připravovat na požadavky nového virtualizovaného a zabezpečeného 5G světa,“ uvedl Gunter Reiss, globální viceprezident A10 Networks, poskytovatele zabezpečených aplikačních služeb pro mobilní operátory. „To znamená zvýšení bezpečnosti v klíčových bodech ochrany, jako je mobile edge, nasazení cloudové infrastruktury, konsolidace síťových funkcí, využití nových CI/CD integrací a automatizačních nástrojů DevOps a přechod k agilní a hyperškálovatelné architektuře založené na službách, jak jen to bude možné. Všechna tato vylepšení přinesou okamžité výhody v existujících sítích a posunou operátory blíže k jejich hlavním cílům širšího nasazení 5G a zavedení nových, inovativních ultra-spolehlivých a nízkolatenčních případů využití.

Výzvy – bezpečnostní mandát

Hlavní výzvy 5G v odvětví:

 • velké náklady na vybudování (59 %);
 • zabezpečení sítě (57 %);
 • potřeba nových technických dovedností (55 %);
 • nedostatek zařízení podporujících 5G (42 %)

Význam zabezpečení pro 5G:

 • 99 % respondentů hodnotí zabezpečení jako důležité pro jejich plánování 5G. Zabezpečení má vyšší prioritu než rovnoměrný dosah a pokrytí sítě nebo kapacita a propustnost sítě;
 • 97 % tvrdí, že zvýšený provoz, připojená zařízení a kritické případy použití významně zvyšují obavy o bezpečnost a spolehlivost 5G;
 • 93 % tvrdí, že jejich investice do zabezpečení jsou kvůli požadavkům na 5G již ovlivněny (52 %) nebo jsou předmětem přezkumu (41 %).

Hlavní případy využití, které mají podpořit rozšíření 5G

Další dva roky:

 • vysokorychlostní připojení (81 %);
 • průmyslová automatizace a inteligentní výroba (62 %);
 • chytrá města (54 %);
 • připojená vozidla.

Dalších 5 až 6 let:

 • chytrá města (62 %);
 • vysokorychlostní připojení (59 %);
 • připojená vozidla (57 %);
 • průmyslová automatizace a inteligentní výroba (42 %).

Report stáhnete z webu BPI.

Podobné články

T-Mobile na konci listopadu vypne 3G síť

20. 4. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: T-Mobile)
Společnost T-Mobile Czech Republic modernizuje svou mobilní síť a na konci listopadu letošního roku proto vypne síť 3G. Uvolnění frekvence 2 100 MHz využívané současnou 3G sítí umožní operátorovi posílit novější technologie LTE a 5G. Čtěte více

Produkty AVM se připravují na nástup mobilních sítí 5G

14. 1. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Gesto Communications)
V produktech AVM jsou postupně implementovány nejpokročilejší technologie, tak aby měli uživatelé k dispozici maximální výkon a funkční možnosti odpovídající nejnovějším standardům pro datovou a hlasovou komunikaci. Týká se to to rovněž nastupující generace mobilních sítí 5G, které budou operátoři postupně uvádět do provozu. Čtěte více

Štědrý den v síti O2: více spojených hovorů i přenesených dat

28. 12. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: O2)
Nouzový stav, karanténní opatření a Vánoce v užším kruhu rodinném. Tak vypadaly letošní svátky v Česku. Síť O2 letos na Štědrý den spojila rekordní počet hovorů a padl i vánoční rekord v objemu přenesených dat. Čtěte více

Slovak Telekom spustil komerční 5G síť

21. 12. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Ericsson )
Slovenský operátor Slovak Telekom si pro zavedení 5G RAN sítě vybral společnost Ericsson. Od 10. prosince pokrývá komerční 5G síť vybrané části Bratislavy. Čtěte více