Mladý a energický, nebo starý a zkušený manažer?

2. 11. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Stanton Chase)
V současné době dochází na trhu práce k pomyslnému střetu mezi generacemi. Průzkum společnosti Stanton Chase ukázal, že klíčovými vlastnostmi při výběru manažerů jsou na jedné straně flexibilita a přizpůsobivost, na straně druhé zkušenosti s řízením, přičemž všem těmto vlastnostem je přikládána stejná důležitost.
Foto: SXC.hu

To je důvod, proč některé firmy při obsazování manažerských pozic jednoznačně upřednostňují mladé, energické a flexibilní zaměstnance, jiné se zas primárně soustředí na profesní zkušenosti, kterými disponuje spíše starší generace. Kdo je tedy skutečně lepším manažerem?

V starší věkové kategorii se nachází nejvíce vrcholových manažerů a mnozí z nich své pozice zastávají již pěknou řádku let. „Hovoříme o generaci, která začala pracovat již za socialismu, velká část z nich prošla v devadesátých letech změnou oboru či doplněním vzdělání a jedná se o zaměstnance s bohatými profesními zkušenostmi a přirozenou autoritou. V  poslední době se bohužel setkáváme s trendem podceňování této generace. Mnozí zaměstnavatelé neberou v potaz jejich zkušenosti a považují je za méně výkonné a někdy i za „staré struktury“,“ řekl Jozef Papp, managing partner ze společnosti Stanton Chase.

Mladší generace je v porovnání s tou starší flexibilnější, energičtější a často má i lepší vzdělání. Na druhé straně jim však chybí praxe a na rozdíl od starších kolegů, kteří již mají ve firmách vybudovanou stabilní kariéru, těžko hledají uplatnění a bez vysokoškolského vzdělání a dobré znalosti světových jazyků jsou téměř bez šance. Mladí lidé, zejména pak ženy ve věku okolo 30 let, jsou pak často považovány za neperspektivní z toho důvodu, že se u nich předpokládá založení rodiny.

Odpověď na otázku, kdo je lepší manažer tedy není snadná. „Domnívám se, že pro firmu je nejvíce přínosné pohlížet na všechny věkové kategorie bez předsudků a vytvořit diverzitní prostředí, ve kterém budou zastoupeni jak mladí, tak starší zaměstnanci,“ tvrdí Jozef Papp. „Starší manažeři tak mohou mladším předat své zkušenosti a mladí lidé zase tým podpoří svojí výkonností a flexibilitou.“ S diverzitou v pracovním kolektivu je však třeba nakládat obezřetně a případně i využít služeb profesionálního poradenství. Nerovnoměrné rozdělení pravomocí a například pověření mladých zaměstnanců řízením staršího týmu, může způsobovat mezigenerační napětí.

Štítky: 

Podobné články

Jozef Papp, Managing Director personálistické společnosti Stanton Chase

Češi si kariéru neplánují

30. 8. 2012. (redaktor: Richard Voigts, zdroj: Stanton Chase)
Čeští absolventi neplánují kariéru, často mění obor a snižují tím své šance na trhu práce. Ani stát se nevěnuje dlouhodobému plánování jednotlivých studijních nebo učňovských oborů. Čtěte více
Foto: Sxc.hu

Polovina českých manažerů chce změnit zaměstnání

8. 8. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Stanton Chase)
Téměř polovina českých manažerů není spokojena ve stávajícím zaměstnání a navzdory nepříznivé ekonomické situaci zvažuje změnu zaměstnavatele. Pětina manažerů chce dokonce pracovat ve zcela jiném oboru. Vyplývá to z průzkumu společnosti Stanton Chase. Čtěte více