Každá čtvrtá firma řeší při migraci do cloudu nečekané komplikace

11. 12. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Většina společností se stále snaží pochopit, jak plně zhodnotit své investice do cloudu, říká nový průzkum společnosti Accenture. Jen 37 % firem se domnívá, že plně dosáhli toho, co očekávali od investic do cloudových technologií. To je jen o dvě procenta více než v roce 2018, kdy byl průzkum proveden poprvé.

Pouze 45 % respondentů z řad vedoucích obchodu a IT uvedlo, že, že jsou velmi spokojeni s přínosy cloudu, což je jen 1% nárůst oproti roku 2018. O tom, že jejich migrace do cloudu přinese očekávanou hodnotu v předpokládaném čase, je přesvědčeno 29 % z odpovídajících. Zpráva Accenture zdůrazňuje, že firmy, které se v oblasti cloudu angažovaly více, mají výrazně lepší výsledky. Z vysoce angažovaných hlásí 46 % plné dosažení výhod, které jim cloud měl přinést, z méně angažovaných dosáhlo kýžených výsledků 36 % a u poslední nejméně zainteresované skupiny je to 28 %.

Firmy chápou, že s cloudovými technologiemi a službami získávají nejen rychlost a agilitu pro řešení svých byznysových výzev, ale že jim také pomáhají realizovat transformační změny přinášející nové příležitosti a hodnoty, uvedl Martin Trčka, senior manager z Accenture ČR. „Podle zprávy 80% výkonných manažerů nyní pohlíží na cloud jako na prostředek pro zmírnění nejistoty a snižování rizik. Navíc 87 % manažerů vnímá cloud jako důležitou součást jejich strategie k dosažení firemních cílů udržitelnosti.”

„Transformace založená na cloudu nabízí firmám ideální cestu k redefinici jejich podnikání, která uvolňuje kreativitu a odbornost zaměstnanců, podporuje úsilí o udržitelnost a vytváří nové příležitosti a hodnoty,“ řekl Karthik Narain, člen vedení Accenture Cloud First. „Ale ve skutečnosti nedokáže mnoho společností uvolnit plný potenciál cloudových technologií. Naše nejnovější zpráva poukazuje na překvapivě malý pokrok ve využití přínosů cloudových technologií v posledních dvou letech. Aby firmy v době covidu uspěly v konkurenci, měly by implementovat tzv. cloud-first strategii, ve které každý prvek jejich činnosti využije přednosti cloudu, a to neprodleně,“ dodal.

Průzkum se zaměřil také na to, co může firmy brzdit v řízení cloudové agendy a bránit jim dosažení cílů. Jako nejčastější překážku (v 54 %) uváděli CEO „nedostatek dovedností“. Z pohledu všech respondentů dominovala „bezpečnost a compliance rizika“ (46 %), následované problémy, „legacy infrastruktura a roztříštěnost aplikací“ a „nesoulad mezi IT a byznysem“ (oba 40 %). Tyto výsledky ukazují, že generální ředitelé mají výrazně odlišné dojmy z přínosů a nástrah cloudu než výkonní manažeři a další lidé s rozhodovací pravomocí. 54 % generálních ředitelů je naprosto přesvědčeno o schopnosti jejich organizací těžit z cloudových iniciativ očekávané hodnoty v očekávaném čase (oproti 34 % CIO a 28 % CFO).

„Z našeho průzkumu vyplývá, že úspěšně dotažené cloudové migrace, přinášející skutečné byznysové výhody, jsou velmi komplexními programy. Dobrou zprávou je, že pokud je tento program zaštítěn rigorózní, na výsledky orientovanou a na míru ušitou cloudovou strategií, podpořen partnerstvím s cloudovými experty a pokud dokáže adresovat i netechnologické výzvy adopce cloudových technologií (např. zvyšování kvalifikace vlastních zaměstnanců), pak organizace dosáhne požadovaných cílů a návratnosti investice samotné,“ poznamenal Martin Trčka.

Pro plné využití možností, jež cloudové technologie nabízí, Accenture doporučuje přijetí nových přístupů k práci, nových provozních modelů a rozvíjení nových rolí a dovedností. Podniky by se měly koncentrovat na tyto čtyři klíčové oblasti:

  1. Zaměření na obchodní hodnotu: optimální je rozvíjet cloud strategii založenou na komplexních ekonomických obchodních případech a na identifikaci možností růstu příjmů a efektivity nákladů. Nezbytné je sladění cílů a získání vedení firmy na svou stranu.
  2. Změna firemní kultury a vedení lidí: realizace nových programů pro zvyšování kvalifikace a rozvoj talentů, spolu s novými operačními modely, které pomohou změnit to, jak lidé pracují, s cílem lépe vyhovět měnícím se potřebám.
  3. Data a AI: otevření nových oborových a funkčně specifických na datech založených vhledů a uvolnění inteligence svázané staršími systémy pomocí cloudových datových modelů.
  4. Partnerství pro úspěch: využití dovednosti a zkušenosti strategických partnerů a jejich rozšíření mezi vlastní pracovníky. Cloudové služby jsou dobrou volbou pro firmy, které chtějí získat přístup k těm správným dovednostem, a zároveň udržet efektivitu nákladů.

K výše zmiňovaným závěrům došla nejnovější zpráva společnosti Accenture „Sky High Hopes: Navigating the Barriers to Maximizing Cloud Value“ (Navigace ke zdolávání bariér v maximalizaci přínosu cloudu). Ta shrnuje výsledky průzkumu, který provedla u 750 vedoucích obchodních a IT odborníků z velkých podniků v 11 průmyslových odvětvích a 17 zemích.

Podobné články

Sedm statečných roku 2021

18. 1. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Veeam Software)
V současnosti procházíme velkými technologicko-ekonomickými změnami. Technologické společnosti de facto přebírají celá odvětví, kde bez ohledu na oblast podnikání firmy přecházejí na strategie digitální transformace, aby byly schopné zvyšovat svoji provozní výkonnost, pružně reagovat na potřeby trhu a zároveň zajistit bezpečnost sobě i svým zákazníkům. Čtěte více

Pětice nejdůležitějších trendů ve videodohledu v roce 2021

7. 1. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hanwha Techwin)
Společnost Hanwha Techwin představila pět klíčových trendů, které podle jejího názoru budou vévodit odvětví videodohledu v průběhu roku 2021. Jmenovitě jde o řešení na bázi umělé inteligence v periferních částech sítě, otevřenou platformu, cloudová řešení, kybernetickou bezpečnost a problematiku ochrany dat a soukromí. Čtěte více

Co se stane technologickými klíči k budoucnosti?

6. 1. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Jak ukázala pandemie, je naprosto nezbytné, abychom byli připraveni na nečekané. Začít je třeba u vysoce odolné, globálně škálovatelné infrastruktury, která zajistí bezpečnost a flexibilitu, díky nimž podnik dokáže překonat případné překážky a využít nové příležitosti. Bezpočet technických iniciativ a inovací slibuje, že v novém roce přinesou velké změny. Čtěte více

Jan Joska (HPE): Chceme být pro partnery atraktivnější a flexibilnější

22. 12. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
S channel manažerem společnosti Hewlett Packard Enterprise Janem Joskou jsme hovořili o inovovaném partnerském programu, jehož primárním cílem je, „aby se partnerům s firmou spolupracovalo ještě lépe.“ Pokud se chcete blíže seznámit s novinkami a možnostmi, které vám z nich vyplývají, jste na nejlepším možném místě. Čtěte více