Firmy řeší kybernetickou bezpečnost navzdory nárůstu útoků až dodatečně

16. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: EY)
Navzdory nárůstu kyberútoků jen pětina představenstev společností věří, že implementovaná bezpečnostní opatření a metriky je dokáží ochránit před kybernetickými riziky. I přes rostoucí riziko útoku pouze třetina (36 %) podniků zapojuje do svých iniciativ bezpečnostní tým již v jejich plánovací fázi.

Průzkum ukázal, že se téměř 60 % organizací stalo v posledních 12 měsících terčem zvýšeného počtu útoků s negativním dopadem na jejich provoz. Za 21 % úspěšných kyberútoků provedených v loňském roce nesli odpovědnost aktivisté, kteří tak zaujali již druhé místo za organizovanými zločineckými skupinami (23 %) – v porovnání se studií provedenou v loňském roce, kdy aktivisty označilo za nejpravděpodobnější zdroj útoků jen 12 % respondentů.

Navzdory rostoucímu riziku jen 36 % nových podnikových iniciativ podporovaných technologiemi zapojuje do procesu již od začátku bezpečnostní tým. „Kybernetická bezpečnost bývá součástí oblasti compliance, přidruženou v průběhu odškrtávání příslušných kolonek či položek, místo aby byla nedílnou součástí každé jednotlivé technologické podnikové iniciativy od samého začátku. Tento model není udržitelný. Pokud chceme někdy doufat, že se nám podaří být o krok napřed před kybernetickými hrozbami, musíme se plánovitě zaměřit na vytvoření kultury bezpečnosti již od návrhu. Toho lze dosáhnout pouze úspěšným překlenutím propasti mezi funkcí kybernetické bezpečnosti a vrcholovým vedením a umožnit vedoucímu bezpečnostnímu pracovníkovi (CISO) působit jako konzultant a iniciátor namísto toho, aby byl stereotypně považován za překážku nebo komplikaci,” uvedl Petr Plecháček, Associate Partner, oddělení kybernetické bezpečnosti EY v České republice.

Průzkum ukázal, že týmy odpovědné za kybernetickou bezpečnost sice mají obvykle dobré vztahy s odděleními, jejichž činnosti jsou si blízké, jako je například IT, audit, řízení rizik a právní oddělení, ale jsou odříznuty od ostatních součástí podniku. Téměř tři čtvrtiny (74 %) respondentů uvádějí, že vztah mezi oddělením kybernetické bezpečnosti a marketingem je v nejlepším případě neutrální, pokud není nedůvěřivý nebo vůbec žádný, zatímco 64 % z nich tvrdí totéž o odděleních výzkumu a vývoje a 59 % o týmech, které se zabývají vlastní obchodní činností. Více než jedna polovina (57 %) z nich uvádí, že vztah jejich týmů s finančním oddělením, na kterém závisejí ve vztahu k rozpočtu a jeho schvalování, je rovněž obtížný nebo nucený.

Petr Plecháček dále doplnil: „Během transformace společností je zapotřebí budovat vztahy založené na důvěře napříč všemi složkami organizace počínaje nejvyšším vedením tak, aby kybernetická bezpečnost byla nedílnou součástí chodu podniku. Představenstvo, vrcholové vedení, CISO a vedoucí pracovníci v rámci celého podniku musí spolupracovat na utváření a zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti, tak aby podnikové transformace, digitalizace a inovace dosáhly svého plného potenciálu.“

Informace odhalil 22. globální průzkum EY o informační bezpečnosti (EY Global Information Security Survey (GISS)).

Štítky: 

Podobné články

Novicom novým řešením ELISA rozšiřuje svou vizi Aktivního SOC

3. 7. 2020. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: Novicom)
V úterý 16. června 2020 se uskutečnilo online ohlášení nového produktu české společnosti Novicom. Ke stávajícím klíčovým produktům Novicom ADDNET a Novicom BVS přibyl třetí produkt – ELISA Security Manager, nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí. Čtěte více

Zabezpečení Netgear Armor je nově součástí produktů s podporou Wi-Fi 6

9. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Netgear)
Společnost Netgear nově integrovala bezpečnostní službu Armor do svých síťových produktů s podporou Wi-Fi 6. Kybernetické zabezpečení aktivně chrání domácí síť i veškerá k ní připojená zařízení před online hrozbami, jako jsou typicky viry, spamy, malware, spyware, spyboty, ransomware, phishing či botnety. Čtěte více

Flowmon představil novou generaci řešení pro monitorování a diagnostiku sítí

8. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Flowmon Networks)
Flowmon 11 přichází s vylepšenou ergonomií, která zefektivňuje řešení síťových problémů. Změny v UX umožňují síťovým týmům držet krok s rostoucími nároky na výkon a spolehlivost v digitálních prostředích. Vylepšená viditelnost napříč prostředími, předdefinované dashboardy a intenzivní zaměření na uživatele pomáhají týmům NetOps sladit jejich cíle s neustále se měnícími podmínkami trhu. Čtěte více

Největší bezpečnostní slabinou home officu je práce ze soukromých zařízení

2. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: GFI Software)
Společnost GFI Software uvedla na základě dotazování mezi svými českými a slovenskými partnery, že největším rizikem práce z domu je pro firemní sítě využívání soukromých PC a dalších zařízení. Během koronavirové epidemie české a slovenské firmy nejčastěji poptávaly řešení VPN, autentizace, popř. firewallu, přičemž aktuálně je trápí zvýšené náklady na zabezpečení IT. Čtěte více