Firmy nedokáží využít svá data. Stojí je to miliardy dolarů

29. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Zpráva společností Accenture a Qlik s názvem „The Human Impact of Data Literacy provedená jako součást Projektu datové gramotnosti zjistila, že zatímco většina firem chápe velkou příležitost, kterou využití dat přináší, stále zde existuje propast mezi jejich snahami a reálnými výsledky.

Data jsou zlatým dolem a mohou být výrazným multiplikátorem inovací a růstu. Pokud ale zaměstnanci zápasí s jejich využitím, ovlivňuje to produktivitu i obchodní hodnotu. Průzkum společností Accenture a Qlik mezi 9 000 zaměstnanci po celém světě zjistil, že firmy každoročně ztratí v průměru u každého zaměstnance více než pět pracovních dnů (43 hodin). Tyto ztracené dny jdou na vrub stresu souvisejícímu s informacemi, daty a technologickými problémy. Znamenají propad v produktivitě vyčíslený na miliardy: 109,4 miliardy USD v USA; 15,2 miliardy USD v Japonsku; 13,2 miliardy USD ve Velké Británii; 10,9 miliardy USD ve Francii; 9,4 miliardy USD v Austrálii; 4,6 miliardy USD v Indii; 3,7 miliardy USD v Singapuru; 3,2 miliardy USD ve Švédsku; a 23,7 miliardy dolarů v Německu.

Výzkum identifikoval, jak propast v datové gramotnosti ovlivňuje schopnost firem prosperovat v ekonomice řízené daty. Navzdory tomu, že téměř všichni (87 %) uznávají data jako aktivum, jen málo respondentů je využívá v rozhodovacích procesech. Pouze 25 % dotázaných zaměstnanců si myslí, že jsou plně připraveni k efektivnímu využívání dat, a jen 21 % uvádí, že si jsou jistí svými schopnostmi v oblasti datové gramotnosti – tj. schopností číst data, rozumět jim a pracovat s nimi. Navíc pouze 37 % zaměstnanců důvěřuje svému rozhodnutí více, když je založeno na datech, a téměř polovina (48 %) se často při rozhodování rozhoduje spíše na základě „vnitřního pocitu“ než na poznatcích založených na datech.

Nedostatek datových dovedností snižuje produktivitu. Alarmující tři čtvrtiny (74 %) zaměstnanců uvádějí, že se cítí zahlceni daty nebo jsou při práci s daty znepokojení, což ovlivňuje jejich celkovou výkonnost. Někteří se proto využívání dat vyhýbají, přičemž 36 % dotazovaných uvedlo, že si najdou alternativní metodu k dokončení úkolu bez použití dat. Že zahlcení údaji přispělo ke stresu na pracovišti uvádí 6 z 10 respondentů (61 %). Vrcholem všeho je zjištění, že téměř jedna třetina (31 %) pracovníků celosvětově si kvůli stresu souvisejícímu s informacemi, daty a technickými problémy bere minimálně jeden sick day. 

„Nikdo hodnotu dat nezpochybňuje, ale většina firem musí přehodnotit svůj přístup ke správě dat, analýze a rozhodování. To znamená zajistit pro své zaměstnance nástroje a školení nezbytná k tomu, aby uměli využívat nové příležitosti, které data přinášejí,“ řekl Adam Leščišin, Danubia Region Technology Advisory Lead v Accenture. „Společnosti založené na datech, které se zaměřují na kontinuální učení, budou produktivnější a získají konkurenční výhodu.“

Posílení a motivace pracovní síly s cílem růstu v ekonomice založené na datech

Chcete-li uspět v datové revoluci, musí vedení firem pomáhat zaměstnancům, aby se jim při používání dat a následném rozhodování pracovalo lépe a byli si v něm jistější. Zaměstnanci, kteří se identifikují jako „datově gramotní“, budou s více než 50% pravděpodobností vyjadřovat jistotu v tom, že dělají lepší rozhodnutí a že jim v tomto ohledu firma důvěřuje. Více než třetina (37 %) zaměstnanců se navíc domnívá, že by jejich produktivitu zvýšilo školení v datové gramotnosti.

Přestože většina firem uznává význam dat pro úspěch svého podnikání, stále mají problémy s vybudováním týmů, které mohou tuto hodnotu skutečně reálně využívat. Zaměřují se spíše na to, aby zaměstnanci měli samoobslužný přístup k datům, než aby budovaly soběstačnost jednotlivců v práci s daty. Očekávat, že zaměstnanci budou pracovat s daty, aniž by dostali řádné školení či vhodné nástroje, je trochu jako vzít je na ryby bez prutů, návnad nebo sítí – možná jste je sice přivedli k vodě, ale nepomůžete jim chytit ryby,“ dodal Adam Leščišin.

Podobné články

Zleva Ota Novotný a David Slánský

Lidé jsou největší překážkou pro zavedení data driven kultury

16. 11. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: KMPG)
Zaručený návod, jak to stoprocentně pokazit? Data ve firmě neřiďte a nezpracovávejte je. Když už to náhodou děláte, rozhodně jim nevěřte a řiďte se jen intuicí. Předpokládejte, že to úplně stejně vidí i všichni kolegové z firmy. Pokud už data máte a cítíte, že se blíží průšvih, začněte je okázale ignorovat. Ideálně tehdy, pokud to celé vedete. Čtěte více

Datovou analytiku umí využívat více než polovina českých firem

14. 2. 2017. (redaktor: František Doupal, zdroj: KPMG Česká republika)
S analýzou firemních dat pracuje v Česku efektivně 57 % společností, mezi IT firmami je to dokonce devět z deseti. Nejčastěji se společnosti zaměřují na informace o svých zákaznících a klientech. Čtěte více

Procesory Intel Xeon E7 v4 urychlují zpracování velkých dat

7. 6. 2016. (redaktor: František Doupal, zdroj: Intel)
Nová rodina produktů Intel Xeon přináší výkon pro pokročilou analytiku v reálném čase a in-memory computing. Procesory dále zaujmou například kapacitou paměti na socket, zvýšenou spolehlivostí a hardwarovým zabezpečením. Čtěte více

Schopnost pracovat s daty má stále větší význam i pro malé a střední firmy

5. 4. 2016. (redaktor: František Doupal, zdroj: Microsoft)
Malé a střední podniky, které umí těžit ze svých “velkých” dat, očekávají během příštích dvanácti měsíců finanční růst - na rozdíl od těch, které data systematicky nepoužívají. Čtěte více