Jednotnou datovou platformu chce mít do tří let 70 % velkých českých firem

13. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Adastra)
Nadpoloviční většina firem přiznává, že má spoustu dat, ale pro uživatele je obtížné je najít nebo jim důvěřovat. Téměř 40 % firem navíc uvádí, že jejich technologické prostředí už nedostačuje současným potřebám. Jak velké organizace pracují s daty?

Jak velké organizace pracují s daty zjišťovala česko-kanadská konzultační společnost Adastra v dubnu 2024 na svém svém workshopu na téma Datové platformy.

Mezi klíčová zjištění patří:

  • Přes 60 % velkých společností si samo autonomně vytváří IT strategii.
  • Pouhá pětina firem chce data sdílet a pracovat s nimi decentralizovaně. 
  • Nadpoloviční většina firem má spoustu dat, ale pro uživatele je obtížné je najít nebo jim důvěřovat.
  • Téměř 40 % firem uvádí, že jejich technologické prostředí už nedostačuje současným potřebám.


Ve kterém systému hledat důvěryhodná data

Nejčastěji velké firmy řeší problémy s tím, že mají spoustu dat, ale pro uživatele je obtížné je najít nebo datům důvěřovat. S tím se potýká nadpoloviční většina (57 %) firem.

Problém s rychlostí dodávek má 40 % společností a více než třetina firem (36 %) řeší konzistenci dat a reportů.

Řešení: Zavedení a nastavení data governance.

Jednotná datová platforma

Do tří let by proto 70 % velkých firem chtělo mít jednotnou datovou platformu pro všechna data z primárních systémů tak, aby je měla k dispozici většina byznysových uživatelů.

„Myslíme si, že v managementu celé řady firem ještě zcela nedošlo ke změně vnímání role datových řešení pro inovace a získání tržní výhody a že ještě nejsou naplno doceněny možnosti nejmodernějších IT technologií,“ uvedla Dagmar Bínová, big data & data science lead ve společnosti Adastra. „K tomuto závěru přispívá i naše další zjištění – téměř polovina firem uvádí že s daty z datových platforem pracuje pouze 10 % z celkového počtu zaměstnanců.“

Řešení: Budování moderních datových platforem typu lakehouse, ať už v on-premise prostředí nebo na cloudu.

Sdílet a decentralizovat?

Pouze 14 % společností plánuje pracovat s několika datovými řešení s ohledem na globalizaci jejich firmy. Ještě méně podniků procento – pouhých devět procent – chce budovat datová řešení dle potřeb jednotlivých firemních vertikál (marketing, výroba, logistika/distribuce, finance apod.)

Řešení: Řádně navržená datová strategie a design moderního datového řešení. Vše je potřeba řádně nastavit ještě před tím, než se zahájí samotné budování datové platformy.

Autonomie při tvorbě IT strategie

„Velmi pozitivně vnímáme fakt, že 62 % velkých společností si samo vytváří IT strategii,“ poznamenal David Kaláb, viceprezident pro oblast data managementu ve společnosti Adastra. Pouze deset procent oslovených společností žádnou IT strategii nemá nebo na ní právě pracuje. Zajímavý je i fakt, že centrála/mateřská společnost definuje IT strategii pouze u necelých 30 % firem.

Řešení: Zvážení budoucích potřeb, nároků, rozvoje. Sázka na flexibilitu a škálovatelnost. Vycházet by se mělo z byznys strategie firmy ve střednědobém horizontu, nikoli na aktuálních potřebách.

Zdroje jako limit – lidské, kapacitní, finanční, znalostní...

Za největší překážky v uskutečňování a naplňování vize práce s daty vidí společnosti v omezeních na straně zdrojů, konkrétně v kapacitách IT týmů, nedostatečných investicích, neznalosti nebo nejasnostech v byznys prioritách, uzavřenosti systémů a jejich izolovanosti. Zmiňují také velké množství datových zdrojů a jejich vlastníků a s tím související těžko udržitelná vysoká úroveň kvalit a čistoty dat.

Řešení: Spolupráce s externími experty a dodavateli. Vyvarování se dětským nemocím, kterými si již prošli jiní.

Čas na investice do IT

Téměř 40 % firem uvádí, že jejich technologické prostředí už nedostačuje současným potřebám a 20 % společností chybí dostatečná finanční podpora od managementu.

„Dnes více než kdy jindy musí jít IT naproti byznysu. Být napřed, být připraveno a na požadavky byznysu rychle reagovat,“ uvedl David Kaláb. „Investice do moderního IT nemusí být enormní, začněte s menšími, a tudíž ne tak finančně náročnými projekty a koncepty a naplno je implementujte až v okamžiku, kdy se osvědčí.“

Řešení: Přesvědčení stakeholderů, že bez inovací ztratí pozici na trhu. Inovace se bez investic neobejdou. Kdo neinovuje, prohrává.

Podobné články

Jakub Opálka (Salesforce): AI přináší do oblasti CRM systémů zásadní změny

11. 6. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Rozhovor s Jakubem Opálkou, territory managerem společnosti Salesforce, odhaluje vliv umělé inteligence (nejenom) na svět podnikových CRM systémů. Kromě dopadů a využití AI v oblasti CRM platforem jsme hovořili také o bezpečnosti dat, které AI svěřujeme, nebo o vnímání důvěry v digitální éře. Prostor dostalo i působení společnosti Salesforce na českém trhu. Čtěte více

České firmy na pražském Digital Transformation Summitu ukázaly cestu k digitální transformaci

11. 7. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Enehano Solutions)
Uchopení, možnosti a praktické využití umělé inteligence v každodenním fungování firem a organizací bylo stěžejní téma letošního pátého ročníku Digital Transformation Summitu, který pořádala v pražském O2 Universum společnost Enehano, partner a distributor řešení Salesforce v České republice. Čtěte více

Firemní komunikace na cloudu? Šest z deseti IT manažerů chce mít uložená data v ČR (nebo EU)

26. 6. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: IceWarp )
Kontrolu nad firemními daty, která ukládají do cloudu v preferované komunikační platformě, chce mít většina IT manažerů českých společností. Pro víc než pětinu z nich (21,3 %) je zcela zásadní, aby se tato data ukládala v datových centrech na území České republiky nebo alespoň v Evropské unii. Dalších 41 % takové řešení upřednostňuje. Čtěte více

SAP představuje AI novinky napříč svým portfoliem a přijal zásady UNESCO

11. 6. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: SAP ČR)
Softwarová společnost SAP představila řadu novinek s generativní umělou inteligencí napříč svým produktovým portfoliem. Na své výroční konferenci SAP Sapphire oznámila i rozšíření strategických partnerství, ke kterým patří propojení AI asistenta SAP Joule s Copilotem od Microsoftu nebo využití čipů Amazonu. Největší softwarová firma v Evropě také přijala zásady UNESCO k etickému využívání AI. Čtěte více