Firmám, které se přizpůsobují technologickým inovacím, rostou výnosy dvakrát rychleji

6. 11. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Rozsáhlý průzkum Systémy budoucnosti (Future Systems), který provedla společnost Accenture, odhalil masivní dopad investic do technologií a jejich zavádění na výkon společností, a ukazuje, jak přemýšlí společnosti, které jsou lídry ve svých odvětvích.

Průzkum nazvaný „Full Value. Full Stop. How to scale innovation and achieve full value with Future Systems,” (Absolutní hodnota. Absolutní vrchol. Jak škálovat inovace a dosáhnout absolutní hodnoty se Systémy budoucnosti) navazuje na původní zprávu společnosti Accenture Systémy budoucnosti z minulého roku. Probíhal mezi více než 8 300 společnostmi z 20 odvětví ve 22 zemích. Je navržen tak, aby pomohl společnostem pochopit a překlenout mezeru v inovacích, která je definovaná jako rozdíl mezi potenciální a dosaženou hodnotou získanou díky investicím do technologií.

Jde o největší průzkum v oblasti podnikového IT, který společnost Accenture kdy provedla, a týká se jak rozvinutých, tak i rozvíjejících se technologií jako jsou umělá inteligence, blockchain, a rozšířená realita. Hodnotí společnosti ve třech důležitých oblastech: zavádění technologií, míra zavádění technologií, a organizační a kulturní připravenost. Přiřazením skóre každému z těchto klíčových faktorů studie ukazuje, které společnosti jsou „Lídry“ (horních 10 %) a které „Loudaly“ (dolních 25 %). Díky sledování indikátorů výkonu mezi lety 2015 a 2023 (předpokládané), studie odhaluje vztah mezi zaváděním technologií a dosaženou hodnotou. Ukazuje také, že Lídři zvyšují výnosy dvakrát rychleji než Loudalové. Navíc, jen v roce 2018 Loudalové přišli o 15 % v ušlých výnosech a hrozí, že jim unikne neuvěřitelných 46 % zisků do roku 2023, pokud nezmění svůj přístup k podnikovým technologiím.
 
„Dnešní vrcholový management investuje závratné finanční částky do nových technologií, ale ne každá společnost zúročí výhody inovací plynoucí z těchto investic,“ uvedl Bhaskar Ghosh, generální ředitel skupiny Technologických služeb společnosti Accenture. „Soutěžení v dnešní post-digitální ekonomice založené na datech znamená, že společnosti musí mít pečlivě nastavenou strategii v oblasti zavádění technologií a jasnou vizi, jak by jejich systémy budoucnosti měly vypadat. Náš nejnovější výzkum ukazuje, že nejlepší světové společnosti investují do systémů, které jsou bezbariérové, flexibilní a obsahují výrazný lidský faktor, aby maximalizovaly inovaci, obchodní výkon a hodnotu.“
 
Lídři jsou hluboce přesvědčeni, že lidé a stroje v sobě vzájemně mohou probudit to nejlepší, zatímco společnosti a jejich ekosystémy mohou vytvářet společné aliance. Je to jeden z důvodů, proč jsou motivováni k budování budoucích systémů, které jsou bariérové, přizpůsobivé a radikálně lidské, což studie definuje takto:

  • Bezbariérové systémy čerpají výhody z rozvolňování hranic – jak v oblasti IT, tak mezi společnostmi, a také mezi lidmi a stroji – a vytvářejí tak nový prostor, kde vzkvétají nové nápady a partnerství.
  • Flexibilní systémy se učí, zlepšují a adaptují samy, čímž eliminují tření, které brzdí obchodní růst. Umožňují tak lidem dělat lepší rozhodnutí výrazně rychleji.
  • Systémy s výrazným lidským faktorem mluví, poslouchají, vidí a rozumí stejně jako my, čímž do každé interakce mezi člověkem a strojem vnáší elegantní jednoduchost, a vytváří výhody do budoucna.

Průzkum Systémy budoucnosti ukázal, že Lídři mají jasný názor a přístup k celopodnikovému zavádění technologií a organizační transformaci – často silně kontrastující s přístupem Loudalů. Konkrétní kroky Lídrů jsou následující:

  • Zavádění rychlých a flexibilních technologií: Lídři zavádějí významné technologie, jako je AI, v 98 %, na rozdíl od 42 % u Loudalů. Lídři používají řešení, která podporují oddělování dat, infrastruktur a aplikací; také zavádějí technologie jako DevSecOps, mikroslužby a kontejnery v daleko větší míře než Loudalové, poměr je 97 % oproti 30 %.
  • Rozvíjení cloudových služeb: Lídři mají velký náskok v zavádění cloudu jako způsobu, jak efektivně využívat další technologie včetně AI a analýz. Celých 95 % Lídrů vidí cloud jako katalyzátor inovace, avšak stejný pohled sdílí pouze 30 % Loudalů.
  • Data jako korporátní aktivum: Plných 90 % Lídrů podniká kroky k zajištění kvality dat, místo aby se spoléhali na data, která mohou být neověřená nebo neobjektivní. To znamená, že 94 % Lídrů věří, že jejich data jsou dost spolehlivá na to, aby na jejich základě mohli provádět obchodní změny; tento názor má ale jen 64 % Loudalů.
  • Řízení technologických investic napříč společností: Lídři dosahují lepšího obchodního sladění prostřednictvím účinného bourání bariér mezi IT a ostatními odděleními.
  • Proškolování talentů: Lídři využívají experimentální učení téměř třikrát častěji (73 %) než Loudalové (24 %). AI a pokročilé analýzy v takových oblastech, jako je personalizované učení, předvídání nezbytných dovedností svých pracovníků a přizpůsobování školicích modulů požadavkům na dovednosti zaměstnanců využívá 82 % Lídrů, ale jen 35 % Loudalů.

Podobné články

Sítě řízené obchodními potřebami chtějí do dvou let nasadit 3/4 firem

13. 11. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Společnost Cisco se zeptala více než 2 000 IT lídrů a síťových stratégů na aktuální stav jejich sítí a na to, jak plánují jejich rozvoj. Ukázalo se, že jejich cílem je mít síť schopnou reagovat na požadavky byznysu. Do dvou let by toho chtělo dosáhnout 78 % účastníků průzkumu. Čtěte více

Xerox nabídl přes 33 miliard USD za HP Inc. To vyčkává

12. 11. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: TechCrunch, Bloomberg, WSJ)
Xerox učinil nabídku na odkup HP. Firma, známá hlavně svými tiskárnami a kopírkami, nabídla za odkup svého rivala 33 miliard USD (tedy asi 760 miliard Kč). Nyní běží čtyřtýdenní lhůta, kterou dostali akcionáři HP na rozmyšlenou. Čtěte více

Broadcom dokončil akvizici Symanteku

11. 11. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Broadcom)
Akvizice divize zabývající se bezpečností v enterprise segmentu společnosti Symantec firmou Broadcom byla dokončena. Divizi pojmenovanou Symantec Enterprise povede Art Gilliland, který i doposud stál v jejím čele. Za zmiňovanou část Symantecu Broadcom zaplatil téměř 11 miliard USD. Čtěte více

Oracle slaví a je na cestě k autonomnímu IT

11. 11. 2019. (redaktor: Jan Hanáček, zdroj: Oracle)
V září uplynulo 25 let od založení české pobočky společnosti Oracle. Za čtvrtstoletí firma prošla velmi dynamickým rozvojem a rozšiřuje svou nabídku o další služby. Čtěte více