E-commerce a SMB jsou motorem hospodářského růstu v Česku

26. 3. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: PayPal)
Podle průzkumu společností PayPal a Deloitte je motorem ekonomického růstu a expanze místních firem přechod na digitální hospodářství a růst objemu elektronického obchodu (v regionu objem tržeb přes online obchod vzrostl od roku 2007 o 200 %). Ekonomiku přitom pohánějí kupředu zejména malé a středně velké firmy.

Firmy v České republice jsou součástí dynamického regionálního růstu: Export tzv. Nových evropských tygrů představuje 56 % HDP celého regionu, což je o 14 procentních bodů více ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Region také ukazuje významný růst produktivity, oproti roku 2007 o 9 %. To je téměř dvojnásobek růstu rozvinutějších evropských ekonomik. Každá čtvrtá malá a středně velká firma zaregistrovaná v Evropské unii (konkrétně jde o 5,2 milionu z celkových 22 milionů) se nachází v jedné ze zemí regionu Nových evropských tygrů.

Česká ekonomika patří k nejlepším v tomto regionu, co se týče hospodářského růstu. Česká republika má mezi těmito zeměmi třetí nejvyšší HDP a druhý nevyšší počet malých a středně velkých firem. Počet firem ve skupině SME (malé a středně velké firmy) byl těsně pod hranicí milionu v roce 2016, přitom 38 000 z nich uvádělo, že mají více než 10 zaměstnanců. České malé a středně velké firmy vytvářejí 67 % nových pracovních míst, což víceméně odpovídá 68 %, který v tomto směru vykazuje celý region Nových evropských tygrů.

„Ve společnosti PayPal jsme si vědomi významného růstu a rozvoje tohoto regionu. Již řadu let jsme svědky rychlého růstu místního sektoru malých a středních firem, rychlého osvojování nových technologií a rozvoje elektronického obchodování. To přispívá ke zmenšování hospodářských rozdílů mezi těmito zeměmi a rozvinutějšími evropskými ekonomikami. Rozhodli jsme se provést tento průzkum, abychom zjistili, zda nové technologie v oblastech obchodu a plateb, tedy v oblastech, které nás obzvláště zajímají, pomáhají posilovat rozvoj regionu. Skutečně nás potěšilo, když jsme odhalili, jak obrovskou roli hrají malé a střední firmy v podpoře hospodářského růstu regionu. Je povzbudivé zjistit, že důležitou součástí tohoto růstu je online export,“ vysvětlil Marcin Glogowski, generální ředitel společnosti PayPal pro střední a východní Evropu.

Investice, vzdělání a přechod na digitální hospodářství

V poslední dekádě česká ekonomika těžila z významných investic. To zahrnuje jak přímé zahraniční investice (FDI), tak podporu z kohezních a strukturálních fondů Evropské unie. Česká republika by měla získat na 24,2 miliard eur z rozpočtu Evropské unie jako součást současného rozpočtového rámce na období 2014-2020. 

Zpráva ukazuje, že české firmy jsou na špičce v řadě oblastí. Pokud se například podíváme na hodnocení vyspělosti trhu, zjistíme, že se české firmy umístily mezi nejlepšími v schopnostech udržet si talentované zaměstnance a přitáhnout zahraniční studenty. Česko vede také v oblasti infrastruktury, když získalo nejlepší hodnocení v regionu za logistickou infrastrukturu, pokrytí širokopásmovou sítí 4G a výstavbu dálnic.

České firmy rovněž rychle uchopily možnosti, které jim nabízí jednotný trh Evropské unie, stejně jako příležitosti obchodovat online v zahraničí. Napříč všemi zeměmi označovanými jako Noví evropští tygři platí, že jsou to malé a středně velké firmy, které tvoří skoro polovinu celkového vývozu. Generují na 49 % celkové hodnoty prodaného zboží a služeb (což je o čtyři procentní body více než vykazuje západní Evropa). Česká republika má přes 22 000 vývozců, 93 % tvoří právě malé a středně velké firmy.

„Vysoká míra exportu je důkazem hospodářského rozvoje a přirozenou cestou k růstu pro firmy v tomto regionu. Internet, jako pobídka k růstu, usnadňuje místním malým a středním firmám více než kdykoli dříve rozšíření podnikání přes hranice. V naší zprávě jsme se detailně věnovali řadě společností ze zemí střední a východní Evropy a všechny tyto společnosti sdílely globální vizi,“ uvedla Julia Patorska, vedoucí týmu hospodářských analýz ze společnosti Deloitte.

Češi jsou silní v e-commerce

Podle zprávy o Nových evropských tygrech má Česká republika třetí největší tržní hodnotu segmentu elektronického obchodování v regionu, když před ní je pouze Polsko a Finsko.  Zpráva rovněž ukazuje, že na českém trhu je téměř pět milionů pravidelných online nakupujících. To je srovnatelné číslo s Maďarskem a výrazně více než například vykazuje sousední Slovensko. Česká republika má také 56% úroveň penetrace elektronického obchodování, což je o 16 procentních bodů více, než je regionální průměr.

Česká republika vede v celém regionu v elektronickém obchodování zaměřeném na zahraniční trhy. Průzkum zjistil, že má více než 3 500 online vývozců, přitom nejsou do tohoto čísla ještě zahrnuty tzv. mikro firmy, tedy firmy s méně než deseti zaměstnanci. Jde o nejvyšší počet v porovnání s ostatními Novými evropskými tygry. Malé a středně velké firmy tvoří 94 % z nich (71 % zaměstnává 10 až 49 osob).

Podle průzkumu je 49 % malých a středně velkých firem obchodujících online vývozce, a téměř 38 % malých a středně velkých firem zaměřených na vývoz uvádí, že své produkty prodávají online v zahraničí. Tato hodnota je vyšší než průměr jak pro region Nových evropských tygrů, tak pro západní Evropu. Podle aktuálních dat společnosti PayPal čeští online vývozci, stejně jako firmy z ostatních zemí regionu, prodávají své zboží a služby nejčastěji zákazníkům ve Spojených státech amerických, v Německu a ve Velké Británii. Ke klíčovým produktovým segmentům patří software, móda, náhradní díly pro auta, kosmetika, elektronika a cestování.

„Přirozeným směrem dalšího vývoje regionálních ekonomik „nových evropských tygrů“ je zaměření na další investice do inovativních oborů, rozvoj sektoru elektronického obchodování a další rozšiřování působnosti na zahraničních trzích. K pokračujícímu hospodářskému růstu také přispěje další digitalizace místních firem, stejně jako rozvoj elektronického obchodování. Klíčovým motorem regionu jsou malé a střední firmy, které již tvoří jádro rozvoje regionu. Doufáme, že tyto firmy budou pokračovat v rozšiřování své působnosti na místních i globálních trzích,“ poznamenal Marcin Glogowski ze společnosti PayPal.

Podobné články

Důvěra v ekonomiku zůstává hluboko pod dlouhodobým průměrem

26. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Celková důvěra v ekonomiku se v květnu po historicky nejvyšším propadu v předešlém měsíci mírně zvýšila, přesto ale zůstává hluboko pod dlouhodobým průměrem. Souhrnný indikátor důvěry se meziměsíčně zvýšil o 0,3 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů klesl o 2,2 bodu, indikátor důvěry spotřebitelů naopak vzrostl o 11,8 bodu. Čtěte více

Koronavirus zasadil ekonomice tvrdou ránu

18. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Více než šestiletý růst české ekonomiky se v 1. čtvrtletí zastavil. Hrubý domácí produkt meziročně reálně klesl o 2,2 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím se propadl o 3,6 %. K propadu došlo v průmyslu i ve službách. Podle prvního odhadu byl pokles HDP způsoben značným zhoršením bilance zahraničního obchodu i poklesem investiční aktivity. Čtěte více

Pandemie otřásá důvěrou v ekonomiku

28. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry oproti březnu klesl o 19,6 bodu, nejvíce od počátků sledování. Důvěra rekordně poklesla mezi podnikateli i spotřebiteli. Čtěte více

Tahounem růstu byla loni domácí spotřeba

20. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Meziroční tempo hospodářského růstu v průběhu roku 2019 zpomalovalo. Celkově se hrubý domácí produkt loni zvýšil o 2,5 %. Domácí spotřeba přitom tvořila stabilní pilíř růstu. Pokračující navyšování mezd se ale promítalo do cenového vývoje, zejména u služeb. Čtěte více