Digitalizace a význam zabezpečení OT sítě

30. 8. 2022. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: Eaton)
Napříč průmyslem dochází k velkému posunu směrem k digitalizaci. Pravděpodobně jste už mnohokrát slyšeli o IoT, tedy internetu věcí. Dnes se ale můžete setkat i s tzv. IIoT neboli průmyslovým internetem věcí. Ten přináší digitální konektivitu do výrobních hal, komerčních budov a dokonce i do elektrické sítě. A tento trend má dopad nejen na informační technologie (IT), ale také na provozní technologie (OT).

Jak digitální transformace ovlivňuje kybernetickou bezpečnost?

Jak se technologie neustále vyvíjejí, organizace si osvojují stále lepší a efektivnější způsoby podnikání – jenže tato nová digitální transformace také přináší nové hrozby a zranitelnosti. Dny, kdy kritická infrastruktura spoléhala v otázce bezpečnosti pouze na offline režim, jsou pryč.

Dnes existuje více chytrých zařízení než kdy dříve, a když je potřeba v podniku připojit komponentu, která nebyla navržena pro bezpečné připojení k síti, otevírá se obrovský potenciál možného zneužití. Je také důležité vědět, že aktéři vnějších hrozeb se v průběhu let ve svých nekalých praktikách zlepšili a dnes již nasazují sofistikovanější metody a způsoby k provádění kybernetických útoků. V důsledku toho musí podniky aktivně jednat, aby chránily to, na čem jim záleží.

Co jsou to vlastně OT sítě?

Vedle běžných IT zařízení může OT síť zahrnovat systémy SCADA (dohledové řízení a sběr dat), systémy automatizace budov a DCS (distribuované řídicí systémy). Tyto systémy slouží k monitorování a ovládání motorů, senzorů nebo regulátorů a průběžně shromažďují a odesílají relevantní data do velínů a ERP systémů. Spoléhají na vysokorychlostní komunikaci přes protokoly typu fieldbus a standardní ICS (průmyslový řídicí systém), jako jsou například HART, PROFIBUS, Modbus TCP, BACnet atd.

Stejně jako v IT je spolehlivost systému nejvyšší prioritou také v OT. Chybné postupy v kybernetické bezpečnosti by mohly potenciálně poškodit kritické operace. Podniky musí být proaktivní, aby zlepšily své zásady kybernetické bezpečnosti, například tím, že se zaměří na některé základní principy, jako je správa aktiv či proškolení a informovanost zaměstnanců o bezpečném přístupu a konfiguraci.

Je nějaký rozdíl mezi zabezpečením IT a OT?

IT a OT mají při určování a vyvažování rizika zcela odlišné priority. IT používá model CIA, což znamená důvěrnost, integritu a dostupnost, aby určil, jak jsou data a systémy chráněny, zatímco při podobných rozhodnutích v OT jsou priority obrácené – dostupnost, integrita a důvěrnost. To znamená, že v případě IT sítě lze systém obvykle přepnout do režimu offline, aby bylo možné za běhu nainstalovat aktualizace a bezpečnostní záplaty. V síti OT je však k provedení jakýchkoli úprav k ochraně provozu zapotřebí vyšší úroveň procesů plánování a řízení změn.

Mezi IT a OT zabezpečením existuje několik rozdílů, počínaje rozpočty po rozdíly v doménových znalostech a prioritizaci cílů kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní týmy IT bývají proaktivní a mají k dispozici mnoho bezpečnostních nástrojů, které jim umožňují neustále nacházet a redukovat slabá místa. A přestože bezpečnostní týmy OT mohou přidělit kybernetické bezpečnosti podobnou prioritu, nemusí být  u sítě OT schopny takové nástroje instalovat, ani systémy okamžitě odpojit, aby mohly nainstalovat aktualizace a bezpečnostní záplaty.

V poslední době se prosadilo větší úsilí směrem ke sbližování IT a OT a je důležité v tomto dialogu pokračovat, aby odborníci z obou oblastí lépe porozuměli tomu, jak se mohou navzájem podporovat a sladit své cíle v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Typy úniků dat

Jedním z příkladů masivního úniku IT dat je nedávný incident se serverem Microsoft Exchange, který mohl postihnout více než 30 000 organizací v USA. Důležitý je hlavně tím, že ukazuje, jak by mohla být zranitelnost jednoho typu běžně dostupného softwaru zneužita ve více organizacích. 

Rovněž se objevily zprávy, že hackeři získali přístup do Oldsmar Water Treatment Facility prostřednictvím softwaru na pracovní stanici. Skrze něj se pokusili zvýšit hladiny hydroxidu sodného, chemické látky používané ke kontrole kyselosti vody, a to více než stonásobně. K tomu mohlo dojít mnoha různými způsoby, ale to podstatné je, že k podobným únikům dat a neoprávněným průnikům do systémů může dojít jak v IT, tak v OT sítích – otázkou tak není jestli, ale kdy k tomu dojde. Podobné incidenty jen zdůrazňují, jak důležité je převzít osobní odpovědnost za ochranu svého majetku a lidí.

Potřeba zaujmout holistický přístup k OT bezpečnosti

OT systémy jsou všeobecně křehké. Některé mohou být staré mnoho desetiletí a mít omezenou nebo dokonce vůbec žádnou schopnost přijímat bezpečnostní záplaty a aktualizace, a tím pádem se stávají každým dnem zranitelnější. Organizace potřebují komplexní strategii kybernetické bezpečnosti, aby mohly spravovat starší zařízení, aktualizovat konfigurace a pravidelně instalovat záplaty na zařízení, která podporují záplatování. Zároveň potřebují implementovat další vrstvu ochrany pro ochranu starších zařízení, která jsou kritická pro provoz, ale také musí zajistit bezpečnost nových změn prováděných ve své OT síti.

Existuje několik bezpečnostních řešení pro OT sítě – to, které je pro vaši firmu to pravé, skutečně závisí na tom, co hledáte. Pro hraniční ochranu existuje např. firewall Cisco ISA a také firewally značky Eaton, jako je MTL Tofino s hloubkovou kontrolou paketů pro OT protokoly. Tempered prodává zero-trust řešení se zabezpečeným vzdáleným přístupem, zatímco Tenable OT, Tripwire a Dragos nabízejí produkty pro monitoring. To jsou velcí hráči na dnešním trhu.

Tato řešení jsou si podobná, ale mají také různé požadavky. Odborníci na kybernetickou bezpečnost obvykle volí produkty, které se hladce integrují se stávajícím systémem. Zohledňují strukturu nasazení, způsob provozu a to, zda je řešení síťově aktivní či pasivní a také zváží úsilí s údržbou.

Co je třeba zvážit při výběru dodavatele služeb kybernetické bezpečnosti

Ujistěte se, že vaši dodavatelé mají odborníky na různé funkce, a to nejen na kybernetickou bezpečnost obecně, ale se specifickým zaměřením právě na systémy OT a ICS. Měli by rozumět kritičnosti a požadavkům na bezpečnost a dostupnost systémů v reálném čase a zároveň by měli být schopni efektivně aplikovat osvědčené postupy kybernetické bezpečnosti OT sítě v praxi.

Jak již bylo zmíněno dříve, kybernetická bezpečnost ICS a OT sítí není úplně totožná, protože mnoho IT postupů a nástrojů může v případě nesprávného použití poškodit zařízení, vypínat systémy nebo v horším případě způsobit fyzickou újmu. Aby bylo možné zvládnout digitální transformaci a zajistit kontinuitu podnikání, je nanejvýš důležité spíše kombinovat aspekty bezpečnosti IT a OT sítí než upřednostňovat jeden před druhým.

Více se můžete dozvědět např. v novém whitepaperu společnosti Eaton „Aspekty kybernetické bezpečnosti pro průmyslové řídicí systémy“.

Podobné články

EFEKTIVITA, RYCHLOST a INOVACE: Prozkoumejte nové horizonty s produkčními skenery RICOH

2. 2. 2024. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: Infomatic)
Jsme nadšeni, že vám můžeme představit nejnovější přírůstky do naší široké nabídky – revoluční skenery RICOH fi-8820, RICOH fi-8930 a RICOH fi-8950. Tyto modely jsou synonymem nejen pro výkon a spolehlivost, ale také pro novou dimenzi inovací ve zpracování dokumentů na produkční úrovni. Čtěte více

Firmy nezvládají digitální transformaci. Co jim činí největší problémy?

22. 1. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Enehano Solutions)
Využívání nových technologií pomáhá firmám zlepšit mnoho věcí od obchodních procesů přes vývoj nových produktů nebo služeb, péči o zákazníky až po řízení lidských zdrojů. Téměř v každé společnosti již digitální transformace probíhá, mnoho z nich však stále dělá chyby, kvůli kterým přichází jejich snaha o digitalizaci a efektivní fungování často vniveč. Čtěte více

Huawei Connect: Zelená budoucnost a rozvoj digitálního světa jdou ruku v ruce

29. 11. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Huawei)
Každoroční událost pořádaná technologickým gigantem Huawei v Paříži vyzvala minulý týden ke společnému urychlení ekologické a digitální transformace Evropské unie. Během dvoudenní konference Huawei Connect bylo pod hlavičkou tohoto tématu uspořádáno více než třicet různých přednášek a seminářů, které posluchačům nastínily současné největší výzvy na cestě k udržitelnosti i jak se k nim staví technologický sektor pomocí nejnovějších řešení. Čtěte více

Marcel Divín: Tiskárny Epson dělají to, co mají

7. 11. 2023. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing a Epson)
Jak se společnosti Epson daří držet krok v éře digitalizace? Čím výrobce pomáhá zákazníkům optimalizovat náklady na tisk a jak podporuje partnery? Které novinky v oblasti podnikového tisku by vám neměly uniknout? To nám řekl Marcel Divín, Branch Office Manager ve společnosti Epson Europe CZ&SK. Čtěte více