Deset kroků, jak úspěšně uskutečnit IoT projekt

16. 4. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a Cisco)
Internet věcí dnes zcela mění podobu všech odvětví, včetně těch tradičních. Málokterá továrna by mohla být konkurenceschopná, pokud by senzory nehlídaly výrobu, a města dokážou díky nim ušetřit značné peníze. Přesto stále mnoho podniků neví, jak s IoT projektem začít.

Firmy mívají odvážné nápady a ambice, ale často nedokážou své projekty převést do praxe. Podle průzkumu firmy Cisco asi 60 % projektů nepostoupí dále než do fáze ověření konceptu a pouhých 26 % dotázaných podniků považuje své IoT projekty za úspěšné.

Jak tedy správně postupovat při realizaci IoT projektu? Tuto otázku zodpověděl můj kolega a jeden z největších odborníků na tuto oblast, Maciej Kranz. Ten popsal deset nejdůležitějších kroků:

1) Formulujte vizi projektu: Začněte v malém rozsahu, ale nikdy nepouštějte ze zřetele své cíle. Internet věcí je technologický nástroj a projekt je prostředek k dosažení cíle. Proto je nutné nejprve jednoznačně z hlediska přínosu pro podnik definovat, proč jej chcete uskutečnit. Konzultujte projekt s ostatními odděleními v podniku. Pomůže vám to získat podporu u vedení.

2) Definujte účel: Jaký konkrétní problém podniku chcete řešit? Měli byste začít jednou ze čtyř „rychlých cest“ k návratnosti investic, které se zaměřují na zlepšování stávajících procesů, a tedy snižování nákladů: propojený provoz (např. připojení zařízení), provoz na dálku (monitoring, kontrola a správa zařízení), prediktivní analýza (průběžné zjišťování, kde a jak je potřeba zasáhnout) nebo preventivní údržba (omezení výpadků).

3) Definujte potřebné dovednosti: Úspěch zavádění IoT spočívá stejnou měrou na technologiích jako na lidském faktoru. Zhodnoťte připravenost svého týmu a jeho dovedností z hlediska uvažovaného projektu IoT.

4) Porovnejte svoji firmu s ostatními v oboru: Tento krok vám pomůže nastavit měřítka pro posouzení projektu a ověřovat pokrok při jeho zavádění. Maciej Kranz doporučuje porovnávat v těchto oblastech: Konvergence IT a provozních technologií (nejen na technické úrovni, ale také na úrovni organizační, architektonické a procesní), inovační prostředí (schopnosti a chuť vaší pracovní síly inovovat), partnerské ekosystémy, vztahy se zákazníky a úroveň zkušeností s IoT. Výsledky ukážou nedostatky, na které se musíte zaměřit před zahájením projektu.

5) Zhodnoťte svoji technickou připravenost: Zvažte, zda budete schopni propojit a zajistit přístup k datům a alespoň hlavním funkcím IT a OT prostřednictvím otevřených a interoperabilních technologií. Přitom nemusíte nutně od základů překopat původní systémy, můžete začít připojením stávajících systémů v podniku a postupně přidávat další prvky.

6) Zhodnoťte svoji firemní připravenost: Celý podnik – od nejvyššího vedení po řadové zaměstnance a partnery – musí být připravený a ochotný váš projekt podpořit. Z tohoto hlediska je důležité posoudit, do jaké míry jsou klíčové funkce ochotné spolupracovat, jak dobře komunikují vzájemně a s ostatními důležitými zainteresovanými stranami, včetně zákazníků.

7) Podívejte se na projekt ekonomicky: IT manažeři chtějí znát očekávanou návratnost (ROI) vašeho projektu. Zkuste předložit co nejkonkrétnější odhad se zohledněním přínosů v oblastech, kde IoT nabízí nejvyšší užitek (viz krok č. 4), ale také nákladů na nové technologie, lidské zdroje, konektivitu a kulturní změny.

8) Určete, která zařízení, technologie a systémy se mají propojit: Toto je důležitý krok, který zahrnuje sestavení technického plánu projektu. Popište nový technologický rámec, a jak jej bude potřeba propojit se stávajícími systémy a podnikovými procesy. Váš technologický rámec by neměl být omezený na jeden konkrétní projekt, ale měl by být škálovatelný a flexibilní tak, aby bylo možné jej postupně rozšiřovat do dalších částí podniku a do budoucna do něj přidávat nové technologie.

9) Vyřešte zabezpečení: Spolupracujte s manažerem informační bezpečnosti a vytvořte jednotnou bezpečnostní architekturu založenou na pravidlech, která bude prostupovat celým technologickým rámcem a všemi procesy. Sestavte plán reakce na bezpečnostní incidenty včetně postupů před útokem, při něm a po něm. Určete, jaká data budete zachytávat, a aplikujte příslušná obchodní pravidla nebo logiku pro jejich zpracování či analýzu, abyste získali smysluplné výsledky.

10)  Měřte úspěšnost: Jakmile začnete projekt realizovat, měřte průběžně jeho úspěchy (i neúspěchy). Používejte metriky stanovené ve třetím kroku, ověřujte, co fungovalo, a kde je nutné zlepšení. Jakmile dosáhnete výsledků – velkých i malých – hledejte možnosti, jak je replikovat a rozšiřovat do dalších částí podniku.

U mnoha projektů platí, že je „lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“. Pokud začnete v menším měřítku a dokážete rychle zúročit své investice, pak můžete mnohem efektivněji své IoT řešení škálovat. Ať už se chystáte na uskutečnění svého prvního IoT projektu, nebo patříte v této oblasti mezi ostřílené matadory, důkladné naplánování patří mezi klíčové pilíře úspěchu. Pokud se vám podaří naplnit výše zmíněných deset bodů, pak pro vás bude mnohem snazší dostat se mnohem dále než do počáteční „proof of concept“ fáze.

Autor: Pavel Křižanovský, technický ředitel společnosti Cisco

Štítky: 

Podobné články

SAP umožňuje zákazníkům Bumble Bee Foods sledovat čerstvé ryby z oceánu až na jejich stůl

26. 4. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a SAP)
Bumble Bee Foods, největší americký prodejce mořských ryb, využívá řešení SAP Cloud Platform Blockchain ke sledování cesty tuňáka žlutoploutvého z oceánu až na jídelní stůl spotřebitelů. Těm moderní technologie umožňují dozvědět se informace o velikosti ryby, z níž maso pochází, přesné místo, kde byla ryba ulovena, i potvrzení o zdravotní nezávadnosti potraviny či o udržitelném a férovém lovu ryb. Čtěte více

Klíčem k úspěchu pro poskytovatele IoT je porozumět potřebám každého zákazníka

25. 4. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a Neeco)
Michal Hekrle, product manager pro IoT společnosti Neeco Global ICT Services, vidí jako největší příležitost v oblasti vývoje, implementace a podpory takových řešení, která poskytnou zákazníkům informace o správě jejich aktiv a zároveň umožní prediktivní údržbu (predictive maintenance). Čtěte více

Partnerský program v IoT

23. 4. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: CRA)
Oblast IoT se u nás začala rozvíjet zhruba v letech 2014 – 2015. Jako první se začaly stavět sítě a infrastruktura, následoval vývoj hardwaru, vznikla řada firem, které se IoT zabývají. Zkušenosti však ukazují, že jednotlivé části celku nemohou fungovat odděleně, zákazník potřebuje komplexní řešení a je vyžadována konsolidace specializovaných firem – ideálně do partnerského programu tak, aby byly zákazníkům doručovány služby v maximální kvalitě. Čtěte více

Problémy s tiskem etiket v pivovaru Antoš vyřešila tiskárna Epson ColorWorks

25. 2. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a Epson)
Téma měsíce - Největší devízou pivovaru Antoš je široký záběr a variabilita nabídky. Jedním z problémů, se kterým se firma potýkala, bylo zajištění tisku etiket na jednotlivé produkty. Komplikaci vyřešila tiskárna Epson ColorWorks C7500, inkoustový přístroj s permanentní tiskovou hlavou určený pro profesionální produkci barevných etiket. Čtěte více