Cloudy, sítě a datová centra v roce 2020

27. 1. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell Technologies)
Jádrem většiny inovací a pokroků současnosti jsou jednak nesmírně velké objemy dat a výpočetní výkony, jednak kapacita okraje sítě, cloudu a infrastruktury datových center ke zpracování a využití těchto dat.

Rokem 2020 se začíná psát to, co Dell Technologies nazývá novým desetiletím dat a vstupujeme do něj s velkými očekáváními, co nového technika umožní a jak ovlivní naše životy, práci a zábavu. Jaké přelomové technologie a trendy tedy budou udávat tón vývoje v nadcházejících deseti letech?

Rok 2020 dokazuje, že je načase IT zjednodušovat

Máme v rukou spoustu dat: velká data, metadata, strukturovaná data, nestrukturovaná data – data v cloudech, v okrajových zařízeních, v ústředních datových centrech…, všude. Pro podniky je však těžké zajistit, aby se správná data dostala ve správnou dobu na správné místo. Chybí jim ucelený přehled – a s ním související schopnost IT týmů rychle přistupovat ke správným datům a analyzovat je – kvůli přílišnému množství systémů a služeb běžících na jejich infrastruktuře. Pro manažery IT se viditelnost dat v roce 2020 stane jednou z nejvyšších priorit, protože data jsou motorem inovací.

Podniky budou schopné urychlit digitální transformaci zjednodušením a automatizací IT infrastruktury a konsolidací systémů a služeb do komplexních řešení, která poskytnou větší míru kontroly a lepší přehled. Konzistentnost architektur, koordinace a garance úrovně služeb otevřou nový prostor pro správu dat, a to ve výsledku umožní využití těchto dat pro umělou inteligenci a strojové učení právě k automatizaci IT.

Koexistence různých cloudů se stane běžnou záležitostí

Myšlenka, že veřejné a privátní cloudy mohou a budou existovat vedle sebe, se v roce 2020 stane jednoznačnou realitou. Multicloudové IT strategie podporované hybridními cloudovými architekturami budou hrát klíčovou roli při zlepšování správy a viditelnosti dat a zároveň budou zajišťovat jejich dostupnost a bezpečnost. Výzkumná a poradenská společnost IDC předpověděla, že do roku 2021 bude celosvětově více než 90 % podniků k naplnění svých infrastrukturních potřeb využívat různé kombinace lokálních/dedikovaných privátních cloudů, veřejných cloudů a tradičních platforem.

Privátní cloudy však nebudou jednoduše běžet v ústředních firemních datových centrech. Rozvoj 5G sítí a okrajových prostředích povede k tomu, že privátní hybridní cloudy poběží právě tam a budou zajišťovat viditelnost a správu dat v reálném čase bez ohledu na to, kde se nachází. To znamená, že podniky budou od svých poskytovatelů cloudu a služeb očekávat podporu svých hybridních cloudů ve všech typech prostředí. Bezpečnost a ochrana dat bude do hloubky integrovaná do hybridních cloudových prostředí, zejména tam, kde budou při vývoji aplikací využívány kontejnery a Kubernetes. Bezpečnostní opatření jako nadstavba cloudové infrastruktury budou bezpředmětná – bezpečnost totiž musí být nedílnou součástí samotné podstaty strategie správy dat, od okraje sítě přes datové centrum po cloud.

Placení podle reálné (s)potřeby

Jednou z největších překážek manažerů IT, kteří řídí transformaci, jsou dostupné prostředky. Investiční a provozní náklady často bývají limitujícím faktorem při plánování a predikování budoucích potřeb výpočetních zdrojů, a to i na jeden rok dopředu, natož na období tří nebo pěti let. Na oblibě získávají SaaS a cloudové modely spotřeby, které podnikům dávají větší flexibilitu – platí průběžně pouze za to, co skutečně spotřebují.

V roce 2020 se výrazně rozšíří nabídka flexibilní spotřeby a modelů založených na službách (XaaS) v souvislosti s přechodem podniků na softwarově definované a cloudem podporované IT. Díky tomu si budou podniky moci zvolit pro sebe nejvýhodnější ekonomický model a využít ucelených IT řešení, která podporují mobilitu dat a zajišťují jejich viditelnost. To jim umožní podle potřeby provozovat i nejnáročnější pracovní zátěže umělé inteligence a strojovéhozučení.

Edge computing rychle proniká do podnikového prostředí

Tzv. okraj sítě se neustále vyvíjí a mnozí se jej marně snaží přesněji vymezit a definovat. Zatímco dříve se o něm hovořilo pouze v souvislosti s internetem věcí (IoT), dnes je těžké nalézt systémy, aplikace, služby, uživatele a lokality, které by nebyly připojené k síti. Okraj sítě se objevuje na mnoha místech a bude se rozrůstat spolu s podnikem a s tím, jak bude firemní IT poskytovat potřebnou infrastrukturu.

Konektivita 5G nabízí nové možnosti ve zdravotnictví, finančních službách, školství a průmyslové výrobě. SD-WAN a softwarově definovaná síťová řešení obecně se stávají jádrem komplexních infrastrukturních IT řešení zajišťujících rychlé a bezpečné přesuny datově náročných pracovních zátěží mezi okrajem sítě, datovými centry a cloudovými prostředími. Otevřená síťová řešení převáží nad proprietárními. Podniky si totiž uvědomí, že způsob, jak úspěšně spravovat a chránit data v dlouhodobém horizontu, vyžaduje flexibilitu a agilitu, jakou může nabídnout pouze síť založená na otevřeném softwaru.

Inteligentní zařízení mění způsob práce a spolupráce

Inovace v oblasti osobních počítačů každoročně posouvají hranice zážitků – monitory nabízí stále kvalitnější, věrnější a větší obraz, ale ostatní rozměry se postupně zmenšují. Skutečná revoluce se však odehrává spíše uvnitř. Softwarové aplikace využívající umělou inteligenci a strojové učení jsou součástí systémů, které vědí, kde a kdy optimalizovat spotřebu a výpočetní výkon podle obvyklých vzorců užívání. Biometrické technologie rozpoznají vaši tvář, jakmile se podíváte na obrazovku. Dnešní aplikace umělé inteligence a strojového učení jsou natolik chytré, že dokáží upravovat hlasitost zvuku a barvy na obrazovce podle obsahu, který sledujete, nebo hry, kterou právě hrajete.

Další pokroky v oblasti AI a strojového učení promění osobní počítače v ještě chytřejší zařízení usnadňující spolupráci. Budou schopné optimalizovat spotřebu a výdrž baterie tak, aby byl k dispozici dostatek energie pro nejproduktivnější části dne. Dokáží i samy odstraňovat některé problémy, případně požádat o opravu. Tím ušetří starosti uživateli a samozřejmě omezí počet hlášených potíží. To bude představovat výrazný nárůst spokojenosti a produktivity jak na straně koncových uživatelů, tak na straně IT oddělení, které jim poskytuje podporu.

Inovace – integrita a udržitelnost zdrojů                                             

Trvale udržitelné inovace budou nadále stát v centru pozornosti. Firmy jako Dell usilují o to, aby jejich činnost neměla negativní dopady na planetu. Investice do opětovného využití výrobků, recyklace a inovací v uzavřeném cyklu dále porostou. Hardware je menší a energeticky úspornější, vyrobený z recyklovaných materiálů, čímž se minimalizuje objem elektronického odpadu a maximalizuje využití druhotných surovin.

Podobné články

HPE představilo nová řešení pro ukládání dat s konceptem „jako služba“

7. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hewlett Packard Enterprise)
Společnost Hewlett Packard Enterprise představila inovace, které transformují úložiště HPE Storage v softwarově definovanou datovou službu. Nová platforma pro datové služby spravované i z cloudu řeší nárůst objemů dat vznikajících na okrajích sítí až po ty nacházející se v cloudu, a pomáhá tak urychlit digitální transformaci podniků. Čtěte více

Co přinese podle Dell Technologies druhá polovina roku 2021?

3. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell Technologies)
Předchozích 12 měsíců přineslo výraznější urychlení tempa digitální transformace, než si byl kdokoli schopen představit. Dá se tak předpokládat, že do roku 2025 dosáhneme úrovně digitalizace očekávané až v roce 2030. Čtěte více

Red Hat podporuje nástup nové vlnu edge computingu

30. 4. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
Firma Red Hat představila nové funkce a vylepšení své linuxové platformy Red Hat Enterprise Linux, která se prosadila jako základ pro otevřený hybridní cloud. Red Hat Enterprise Linux 8.4, který bude dostupný v nadcházejících týdnech, zdokonalí svoji roli systému pro nasazení na okrajích sítě a přidá nové možnosti přizpůsobené edge computingu. Čtěte více

Kompletní kybernetická ochrana Acronis s novým licenčním modelem

29. 4. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Acronis)
Acronis představil novou verzi řešení kybernetické ochrany pro poskytovatele služeb Acronis Cyber Protect Cloud, která díky novému licencování umožňuje vytvářet a nabízet ucelené služby s minimálními či žádnými počátečními náklady. Nová varianta řešení vznikla rozšířením aktuální nabídky Acronis Cyber Backup Cloud o nové prvky kybernetické ochrany. Čtěte více