Čím více dodavatelů zabezpečení máte, tím jste zranitelnější

25. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell Technologies)
Studie Dell Technologies Global Data Protection Index 2020 Snapshot ukazuje, že podniky a organizace spravují v průměru 13,53 PB dat. To je asi o 830 % víc než v roce 2016. Takto strmý nárůst množství dat s sebou přirozeně nese problémy – např. organizace, které užívají k ochraně dat řešení více než jednoho dodavatele, jsou přibližně dvakrát zranitelnější.

Naprostá většina respondentů (81 %) uvedla, že jejich stávající řešení na ochranu dat nebudou zcela pokrývat jejich budoucí požadavky. Ve studii, která navazuje na dvouletou analýzu Global Data Protection Index, bylo tisíc pracovníků IT s rozhodovací pravomocí v podnicích a organizacích z veřejného i soukromého sektoru s více než 250 zaměstnanci v 15 zemích tázáno na dopady těchto problémů a zavádění pokročilých technologií na stav ochrany dat. Výsledky průzkumu ale ukazují také pozitivní vývoj. Stoupající podíl subjektů – 80 % v roce 2019 oproti 74 % v roce 2018 – spatřuje ve svých datech hodnotu a v současné době ji z nich těží nebo plánuje těžit do budoucna.

Největší hrozbou pro rostoucí množství dat se zdá být stoupající množství událostí narušujících provoz – od kybernetických útoků přes ztrátu dat po výpadky systémů. Většina oslovených subjektů (82 % v roce 2019, 76 % v roce 2018) takovou událost v předchozích 12 měsících zaznamenala. A 68 % se obává, že k ní dojde v následujících 12 měsících.

Ještě více znepokojující je zjištění, že podniky a organizace, které užívají k ochraně dat řešení více než jednoho dodavatele, jsou přibližně dvakrát zranitelnější vůči bezpečnostním incidentům, které jim zabrání v přístupu k datům (39 % u těch, kteří užívají řešení od dvou nebo více dodavatelů, oproti 20 % u těch, kteří užívají řešení pouze jednoho dodavatele). Paradoxně však stoupá počet podniků a organizací, které užívají řešení od dvou nebo více dodavatelů – v současné době jich je 80 %, o 20 % bodů více než v roce 2016.

Ztráty způsobené narušením provozu rovněž stoupají alarmující rychlostí. Průměrné náklady způsobené výpadkem vzrostly meziročně o 54 % z odhadovaných 526 845 USD v roce 2018 na 810 018 USD v roce 2019. Odhadované náklady způsobené ztrátou dat rovněž vzrostly, a to z 995 613 USD v roce 2018 na 1 013 075 USD v roce 2019. Tyto náklady jsou výrazně vyšší u subjektů, které užívají řešení na ochranu dat od více než jednoho dodavatele – v průměru téměř dvojnásobné v případě přerušení provozu a téměř pětinásobné v případě ztráty dat.

Nastupující technologie kladou nové nároky na řešení na ochranu dat

Nově nastupující technologie se stále rozvíjí a ovlivňují podobu digitálního prostředí. Podniky a organizace se postupně učí s nimi zacházet a využívat je k dosahování lepších obchodních výsledků. Studie uvádí, že téměř všechny podniky a organizace do určité míry investují do novějších nebo nastupujících technologií. Mezi pět nejvýznamnějších patří: nativně cloudové aplikace (58 %), umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) (53 %), software ve formě služby (SaaS) (51 %), 5G a cloudová edge infrastruktura (49 %) a internet věcí / koncové body (36 %).

Téměř tři čtvrtiny (71 %) dotázaných se však domnívají, že tyto nastupující technologie komplikují ochranu dat, a 61 % tvrdí, že nastupující technologie z hlediska ochrany dat představují riziko. Více než polovina subjektů užívajících novější nebo nastupující technologie má potíže nalézt vhodná řešení na tyto různé ochrany dat:

  • 5G a cloudová edge infrastruktura (67 %)
  • Platformy umělé inteligence a strojového učení (64 %)
  • Nativně cloudové aplikace (60 %)
  • Internet věcí a koncové body (59 %)
  • Robotická automatizace procesů (56 %)

Jak studie dále odhalila, 81 % respondentů se domnívá, že jejich stávající řešení na ochranu dat nebudou zcela pokrývat jejich budoucí požadavky. Dotázaní si tím nejsou jisti v těchto oblastech:

  • Obnova dat po kybernetickém útoku (69 %)
  • Obnova dat po jejich ztrátě (64 %)
  • Zajištění souladu s platnými předpisy na ochranu údajů (62 %)
  • Dosažení požadované úrovně služeb u zálohování a obnovy (62 %)

Ochrana dat spojuje síly s cloudem

Podniky při zavádění nových obchodních aplikací a ochraně pracovních zátěží, jako jsou kontejnery nebo nativně cloudové a SaaS aplikace, využívají kombinaci různých přístupů založených na cloudu. Výsledky studie ukazují, že dotázané subjekty upřednostňují veřejný cloud/SaaS (43 %), hybridní cloud (42 %) a privátní cloud (39 %) jako prostředí pro takovéto novější aplikace. Mimoto 85 % oslovených subjektů uvedlo, že je zcela nezbytné nebo velmi důležité, aby dodavatelé řešení na ochranu dat pokrývali i nativně cloudové aplikace.

Vzhledem k rostoucím objemům dat tekoucích z okraje sítě, na okraj sítě nebo skrz okraj sítě mnoho respondentů upřednostňuje cloudové zálohování, přičemž 62 % uvádí privátní cloud a 49 % veřejný cloud jako svůj přístup ke správě a ochraně dat vznikajících na okraji sítě.

„Tato zjištění dokazují, že ochrana dat musí být nedílnou součástí podnikové strategie,“ řekl Beth Phalenová, prezidentka Dell Technologies pro řešení na ochranu dat. „Podniky a organizace disponují stále rozsáhlejší a složitější strukturou dat. Potřebují proto flexibilní a dlouhodobě udržitelné strategie ochrany dat, které obstojí v multiplatformním a multicloudovém světě.“

Štítky: 

Profilová karta firmy

Dell EMC

Dell EMC

Již více než 28 let poskytuje společnost Dell státům, komunitám, zákazníkům a uživatelům kdekoli na světě možnost využívat technologii, která splní jejich sny. Zákazníci věří, že jim zajistíme technologická řešení, s jejichž pomocí toho více udělají i zvládnou – přitom nezáleží na tom, zda u nich doma, v práci, ve škole nebo kdekoli jinde.

Zobrazit detail firmy

Podobné články

Novicom novým řešením ELISA rozšiřuje svou vizi Aktivního SOC

3. 7. 2020. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: Novicom)
V úterý 16. června 2020 se uskutečnilo online ohlášení nového produktu české společnosti Novicom. Ke stávajícím klíčovým produktům Novicom ADDNET a Novicom BVS přibyl třetí produkt – ELISA Security Manager, nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí. Čtěte více

Zabezpečení Netgear Armor je nově součástí produktů s podporou Wi-Fi 6

9. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Netgear)
Společnost Netgear nově integrovala bezpečnostní službu Armor do svých síťových produktů s podporou Wi-Fi 6. Kybernetické zabezpečení aktivně chrání domácí síť i veškerá k ní připojená zařízení před online hrozbami, jako jsou typicky viry, spamy, malware, spyware, spyboty, ransomware, phishing či botnety. Čtěte více

Flowmon představil novou generaci řešení pro monitorování a diagnostiku sítí

8. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Flowmon Networks)
Flowmon 11 přichází s vylepšenou ergonomií, která zefektivňuje řešení síťových problémů. Změny v UX umožňují síťovým týmům držet krok s rostoucími nároky na výkon a spolehlivost v digitálních prostředích. Vylepšená viditelnost napříč prostředími, předdefinované dashboardy a intenzivní zaměření na uživatele pomáhají týmům NetOps sladit jejich cíle s neustále se měnícími podmínkami trhu. Čtěte více

Největší bezpečnostní slabinou home officu je práce ze soukromých zařízení

2. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: GFI Software)
Společnost GFI Software uvedla na základě dotazování mezi svými českými a slovenskými partnery, že největším rizikem práce z domu je pro firemní sítě využívání soukromých PC a dalších zařízení. Během koronavirové epidemie české a slovenské firmy nejčastěji poptávaly řešení VPN, autentizace, popř. firewallu, přičemž aktuálně je trápí zvýšené náklady na zabezpečení IT. Čtěte více