Budoucnost firemního zálohování: Virtuální páskové knihovny

18. 4. 2017. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: Fujitsu)
Virtuální páskové knihovny (Virtual Tape Library - VTL) představují moderní, bezpečnou a vysoce dostupnou platformu pro efektivní zálohování a archivaci velkých objemů dat. Řešení může být distribuováno do více lokalit, přičemž z pohledu zálohování se chová jako jeden transparentní celek.

V dnešní době by VTL měla splňovat náročné požadavky na:

  • zálohování potřebného objemu dat;
  • redundanci;
  • spolehlivou a efektivní obnovu;
  • integraci s nejrůznějšími zálohovacími softwary;
  • podporu výrobce a servis, ať už hardware nebo software.

Optimalizace zálohovacího řešení

Modelovým příkladem řešení zálohování a archivace s využitím VTL může být nasazení systému Fujitsu ETERNUS CS, zařízení typu D2D2T (Disk-to-Disk-to-Tape), který je předřazen fyzickým páskovým knihovnám. Takové řešení tvoří jeden logicky integrální a funkční celek s dislokací ve dvou lokalitách, který je přes vstupní porty systému VTL připojen k systému zálohování na bázi zálohovacího software. Tento funkční celek se na základě pravidel nastavených v systému VTL chová jako velká a inteligentní knihovna s vestavěnými funkcemi HSM a ILM, navíc jde o řešení s vysokou dostupností (24x7, plná redundance komponent a implementace HA) a kompletním zabezpečením pro případ Disaster Recovery (DR), dislokované ve dvou lokalitách.

Řešení navenek vystavuje virtuální páskové mechaniky směrem ke stávajícím zálohovacím serverům a backup klientům. Díky rychlému diskovému úložišti, které je součástí systému VTL v podobě interní diskové paměti, nabízí toto řešení výrazné zkrácení doby nutné pro provedení záloh, resp. obnovy dat. To ve svém důsledku vede k výraznému zkrácení zálohovacího okna, tj. požadovanému snížení doby trvání záloh např. velkých databází a rychlou obnovu dat, včetně nezbytné rezervy a možnosti budoucího vysoce efektivního rozšiřování. Pomocí funkce Dual Save (multi-target write) mohou být zálohovaná data zapisována simultánně do dvou lokalit a díky vysoké propustnosti systému VTL dojde nejen k minimalizaci času potřebného k zálohování, ale i času potřebného pro vytváření kopií dat (automatizovaně) napříč lokalitami.

Ochrana stávající investice

Virtuální páskové knihovny prezentují kontinuitu zálohovacích procesů a maximální ochranu stávajících investic. Řešení většinou nevyžaduje téměř žádné změny na straně zálohovacího softwaru, naopak napomáhá optimalizaci a zjednodušení mnohých zálohovacích procesů. Z hlediska licencí zálohovacího software nedochází k žádnému navýšení nebo změnám. Vzhledem k široké kompatibilitě zařízení v back-endové části řešení se jedná o zhodnocení původní investice.

VTL představuje komplementární doplnění a optimalizaci stávajícího zálohování při současném snížení nákladů a ochraně investic (pokračující používání zálohovacího software zákazníka, koexistence a využití stávajících fyzických páskových knihoven).

Autor: Pavel Čáslavský, produktový manažer ve Fujitsu

Štítky: 

Podobné články

Jak COVID-19 (podle výrobců) ovlivnil ukládání a zálohování dat

7. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Jak se události z posledních měsíců promítly do přístupu k ukládání a zálohování dat jsme zjišťovali přímo u poskytovatelů souvisejícího hardwaru, softwaru a služeb. Některé z nastíněných trendů pravděpodobně vytuší každý, řada z nich vás však možná překvapí. Čtěte více

Trendy v tiskárnách a multifunkcích v polovině roku 2020

29. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Tiskárny a multifunkce jsou nedílnou součástí drtivé většiny firem, úřadů i domácností. Spolu se spotřebním materiálem jsou navíc také velmi důležitým prodejním artiklem. Jak se trh vyvíjí a jaké trendy můžeme v době, kterou stále výrazně ovlivňuje současná koronavirová situace, sledovat nebo již brzy očekávat? Čtěte více

Trendy v segmentu ukládání a zálohování dat – co nás čeká a nemine?

1. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Práce s daty je široká oblast rozprostírající se napříč různými segmenty produktů a služeb. V případě hardwaru se kromě NAS serverů a specializovaných úložišť stále setkáváme také s páskovými řešeními, ale jednoznačným trendem je růst důležitosti cloudu, softwaru a služeb… Čtěte více

Internet věcí v roce 2020: Jaký je a kam se bude ubírat

12. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
IoT lze bez nadsázky označit za jednu z nejrychleji se rozšiřujících a rozvíjejících ICT technologií dneška. Celá oblast internetu věcí v sobě skrývá obrovský potenciál pro všechny zúčastněné, ať již hovoříme o výrobcích a dodavatelích, poskytovatelích služeb, partnerech či implementátorech nebo koncových zákaznících. Na současnost a budoucnost IoT jsme se ptali odborníků z různých oborů české IT scény. Čtěte více