Až 82 % českých e-shopů loni pochybilo

22. 2. 2013. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: ČOI)
V roce 2012 zkontrolovala Česká obchodní inspekce 1 206 internetových obchodů a porušení povinností zjistila v 82 % z nich. Uloženo bylo téměř 900 pokut v celkové výši přes 4,3 miliony korun.

Stále více spotřebitelů využívá internet k nákupům nejrůznějšího zboží i objednávce služeb a utrácí v internetových obchodech stále vyšší sumy. Obchodníci tento trend podchytili a kromě kamenných provozoven si zřizují také e-shopy a předhánějí se v lákavých nabídkách. Ne všichni však provozují svůj e-shop poctivě a v souladu se zákonem. Naopak využívají anonymity virtuálního prostředí, nabízejí zboží, které v době objednávky nemají, dodávají místo nových výrobky již použité nebo nekompletní, a co hůř, prodávají i zboží, které nikdy nechtějí spotřebitelům dodat – zato peníze za ně inkasují předem.

Kromě těchto poznatků zjišťují inspektoři při kontrolách často porušování informačních povinností o prodávajícím, o zboží nebo službách, o spotřebitelských právech a také nejrůznější projevy protiprávního jednání při odstoupení spotřebitelů od smlouvy nebo uplatnění reklamace.

Cílem této kontrolní akce bylo monitorování vývoje elektronického obchodování prostřednictvím internetu a případná eliminace nežádoucího jednání, které má negativní dopad na spotřebitele a jejich důvěru v tuto formu obchodování. Takové jednání bylo průběžně zjišťováno zejména u provozovatelů menších nebo nově zřízených e-shopů.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2012 zkontrolovali inspektoři celkem 1 206 internetových obchodů. Zaměřili se především na plnění povinností, vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších závazných právních předpisů v kontrolní pravomoci České obchodní inspekce. Porušení povinností byla zjištěna v 988 případech, což představuje 81,9 % provedených kontrol.

Přehled kontrol internetových obchodů

Inspektorátpočet kontrol cekemse zjištěnímzjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha24119882,2 %
Jihočeský a Vysočina1229981,2 %
Plzeňský a Karlovarský1128071,4 %
Ústecký a Liberecký1218973,6 %
Královéhradecký a Pardubický1138777,0 %
Jihomoravský a Zlínský21017683,8 %
Moravskoslezský a Olomoucký28725990,2 %
Celkem120698881,9 %

Vysoké procento zjištěných porušení však nelze považovat za zcela objektivní měřítko stavu elektronického obchodování v České republice. Je odrazem výsledků pravidelného monitorování nabídky zboží a služeb na síti internet pracovníky všech inspektorátů, stejně jako skutečnosti, že kontroly jsou cíleně orientovány na vytipované rizikové obchody, u nichž lze na základě podání spotřebitelů a dalších signálů předpokládat, že při své podnikatelské činnosti stanovené povinnosti nedodržují. Podání spotřebitelů, upozorňující na problémové e-shopy, mají v tomto případě na výsledcích kontrol České obchodní inspekce významný podíl. V loňském roce jich bylo přijato celkem 4 889. Velmi často se však jednalo o stížnosti na porušování spotřebitelských práv stanovených občanským zákoníkem. V těchto případech jsou oprávněné nároky spotřebitelů (nejčastěji se týkaly nevrácení peněz při odstoupení od smlouvy) vymahatelné pouze soudní cestou, nikoliv prostřednictvím orgánu dozoru.

Uložená opatření a sankce

Na základě zjištěných porušení bylo v roce 2012 provozovatelům internetových obchodů pravomocně uloženo celkem 881 pokut v hodnotě 4 360 500 Kč, další řízení nebyla dosud ukončena nebo rozhodnutí o pokutě nenabyla do konce roku právní moci.

Uložené pokuty v Kč

Inspektorátpokuta na místěpříkaz na místěpříkazsprávní řízenícelkem
početvýšepočetvýšepočet výšepočetvýšepočetvýše
Středočeský a Hl. m. Praha1646 0001201 786 00015212 0001512 044 000
Jihočeský a Vysočina11 00081115 00019156 00012 000102274 000
Plzeňský a Karlovarský21 0003243 00041162 000315 00078221 000
Ústecký a Liberecký4358 00026166 000882 00077306 000
Královéhradecký a Pardubický3765 50030126 000578 00072269 500
Jihomoravský a Zlínský3651 500104274 5001771 500157397 500
Moravskoslezský a Olomoucký100142 500142691 000215 000244848 500
Celkem32 000345521 5004823 361 50051475 5008814 360 500

Struktura porušení

Jak vyplývá z následujícího přehledu, nejčastěji bylo kontrolou zjišťováno porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, přičemž většina zjištěných nedostatků je charakteristická právě pro prodej prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Z výsledků kontrol vyplývá, že největším problémem internetového obchodování bylo v roce 2012 zakázané užívání nekalých obchodních, zejména klamavých praktik (795 zjištění, tj. 49,2 %). Ve většině těchto případů se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně byly spotřebitelům poskytnuty údaje neúplné či jinak zavádějící, a to jak o osobě prodávajícího, tak i o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících. Druhým nejvíce porušovaným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele bylo porušení povinnosti prodávajícího řádně informovat spotřebitele o podmínkách reklamací (tj. uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou) - 543 zjištění, tj. 33,6 %. Dále se inspektoři při kontrole setkávali s porušením povinností při přijímání a vyřizování reklamace, včetně nedodržování zákonem stanovené lhůty k jejímu vyřízení – 87 zjištění, tj. 5,4 %).

Štítky: 

Podobné články

Foto: Freeimages.com

ČOI může pomáhat při řešení sporů

8. 2. 2016. (redaktor: František Doupal, zdroj: dTest)
Od prvního února platí nová právní úprava pro řešení spotřebitelských sporů. Kromě České obchodní inspekce pomohou také Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad a Finanční arbitr. Čtěte více
Foto: Freeimages.com

ČOI: Internetoví prodejci spotřebitele stále klamou

5. 9. 2014. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: ČOI)
Kontroly České obchodní inspekce (ČOI) prokázaly, že kontrolované e-shopy nejčastěji neposkytly úplné, přesné nebo pravdivé informace o nabízených produktech, o obchodních podmínkách nebo zamlčely důležité informace, které mohly zásadním způsobem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele o uzavření smlouvy. Čtěte více
Foto: SXC.hu

ČOI za slevy udělila pokuty za 2,4 milionu korun

28. 11. 2013. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: ČOI)
Absence regulace výprodejních a slevových akcí umožňuje, aby v českých obchodech byly nabízeny nejrůznější akční slevy a „výhodné nákupy“ po celý rok. Proto je také tento obchodníky oblíbený marketingový trik celoročně Českou obchodní inspekcí monitorován. Čtěte více
Foto: SXC.hu

ČOI: Nové e-shopy porušují práva spotřebitelů

12. 11. 2013. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: ČOI)
Ve třetím čtvrtletí pokračovaly kontroly České obchodní inspekce (ČOI) u prodeje zboží a služeb sjednávaných prostřednictvím internetu. V tomto období bylo zkontrolováno 250 e-shopů a 188 z nich porušilo obecně závazné právní předpisy. Čtěte více