Síťová vizibilita, degustace a grilovačka s Novicomem

14. 6. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Společnost Novicom, spolu se svým technologickým partnerem Flowmon Networks, uspořádala seminář věnovaný tematice síťové vizibility a integrované správy sítě.

Partneři a zákazníci se v pražském Konferenčním centru GreenPoint seznámili s vylepšenými produkty Novicomu, načerpali zde spoustu užitečných informací a na závěr si užili i pivní degustaci a občerstvení z grilu.

Jindřich Šavel, obchodní ředitel Novicomu, zahájil setkání krátkým představením společnosti (která mimochodem letos oslaví 25 let svého působení na IT trhu) a jejích vizí. Následně se dostal k otázce, kam kráčí kybernetická bezpečnost jako taková a k jejím největším soudobým problémům. Tím volně přešel k poli působnosti společnosti Novicom, kterým je snaha pomáhat firmám a institucím s řešením výzev, jakými jsou dnes např. rostoucí komplexnost IT bezpečnosti vystupňovaná nedostatkem kvalitně proškolených pracovníků. A co je řešením tohoto stavu? Podle Jindřicha Šavla automatizace (za pomoci umělé inteligence) a outsourcing (např. využití externího SOC), což jsou přesně ty oblasti, na které Novicom se svými produkty míří.

Novinky v produktech

Po krátkém úvodu Jindřich Šavel představil klíčové novinky v jednotlivých bezpečnostních řešeních napříč portfoliem Novicomu. Nástroj BVS například nově přináší přehled o aktuální míře zranitelností v kontextu dopadu na provoz klíčových služeb a možnost zjišťovat klíčové informace pro prioritizaci činností, řízení kontinuity a minimalizaci rizika negativních dopadů na organizaci. U nástroje AddNet se jeho tvůrci zaměřili zejména na pokročilé možnosti NAC.

Inovací (např. odolnějšího infrastrukturního a aplikačního monitoringu nebo nového uživatelského prostředí) se dočkal také nástroj MoNet pro rozsáhlé distribuované sítě, který bude pro partnerskou síť uvolněn v roce 2020.

Své vystoupení Jindřich Šavel uzavřel poděkováním a přípitkem vývojářům, aplikačním konzultantům, aktivním partnerům a zákazníkům za neocenitelný feedback.

Vizibilita zařízení a jejich komunikace v síti

Řešení BVS (Business Visibility Suite) v detailu představil František Sobotka z Novicomu. Posluchači se dozvěděli, co všechno toto řešení nabízí a pro koho je vhodné a užitečné. V závěru nechyběly ani názorné ukázky použití přímo z prostředí nástroje a případová studie z nasazení v datové síti veřejné instituce.

Prezentace Flowmon Networks

Miloslav Sedláček ze společnosti Flowmon Networks se ve své prezentaci zaměřil na pokročilý monitoring a ochranu sítě, a to zejména v kontextu IT prostředí a infrastruktury velkých organizací. Po stručném představení architektury řešení Flowmon (a základních nástrojů jako sondy, kolektory a moduly) se účastníci dozvěděli o dalších přínosech pro zákazníka. Mezi ty patří detailní přehled a kontrola nad děním v síťové infrastruktuře na bázi datových toků, okamžité odhalování a diagnostika provozních a konfiguračních problémů, snížení nákladů na správu sítě a usnadnění práce, řízení výkonnosti aplikací a zvyšování spokojenosti, detekce anomálií a analýza chování sítě pro ochranu před pokročilými hrozbami, DDoS útoky a dalšími riziky. Podrobněji byl představen i modul ADS v souvztažnosti s pokročilým malwarem. Výhodou Flowmon ADS je rovněž kompatibilita s různými SIEM systémy.

AddNet podrobně

Druhý přednáškový blok byl věnován výkladu zaměřenému na platformu AddNet, což je integrovaný DDI/NAC nástroj pro síťovou vizibilitu, pokročilou správu IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupů v síti. Řešení staví na původní technologii společnosti Novicom SGP a využívá (rovněž vlastní) komunikační protokol SDP. AddNet je dostupný virtualizovaně i jako hardwarová appliance, výrazně se orientuje na L2 monitoring a je založený na OS Linux. Pomáhá mimo jiné reagovat i na trend BYOD a stále rostoucí množství zařízení připojených do firemních sítí a spolupracuje i se zařízeními ostatních výrobců. Zákazníci mohou volit mezi standardní dodávkou, nebo AddNet využívat jako službu. Pro náročné odběratele jsou k dispozici také rozšířené služby Novicomu. Výklad doplnila živá ukázka a případová studie.

Závěrem

Setkání uzavřela degustace piv se specialistou na pivovarnictví Tomášem Maierem, občerstvení z grilu a možnost podiskutovat nejen o produktech Novicomu a Flowmonu. To vše i díky příjemnému počasí v poklidné přátelské atmosféře.

Obrazová galerie:
Štítky: 
Flowmon Networks, Novicom