DNS a chytrá města pod kupolí planetária

9. 10. 2018. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing)
Společnost DNS, jeden z předních VAD na českém trhu, uspořádala podzimní akci IT Infrastructure & Security Conference. Cílem již 20. ročníku konference bylo představení různých konceptů a řešení chytrých měst od klíčových dodavatelů, přičemž jednotícím tématem, které protínalo všechny přednášky, byly bezpečnost a nové hrozby objevující se s rozvíjejícími se technologiemi.

Pro uspořádání akce DNS zvolila pražské planetárium v Královské oboře, které poskytlo ideální prostor pro konání jedné z největších podzimních konferencí týkající se bezpečnosti a konceptů smart cities. Role zasvěceného moderátora, který návštěvníky celým dnem provázel, se ujal Marek Šalanda.

Zářijovou konferenci pod kupolí Planetaria Praha zahájil Aleš Pernecký, business unit manager infrastructure, který v přednášce Smart City – pouze vize nebo již realita? představil, co je vlastně chytré město a jak by mělo fungovat. Chytré a udržitelné město popsal jako inovativní uspořádání, které těží z využívání informačních a komunikačních technologií pro zkvalitnění života, zefektivnění urbanizačních operací, služeb a konkurenceschopnosti. To vše by současně mělo probíhat v souladu s potřebami současných i budoucích generací a s ohledem na ekonomické, sociální a kulturní aspekty a životní prostředí. Aleš Pernecký se ve své přednášce dále věnoval hlavním funkcím chytrého města, jako je smart governance, chytrá doprava, smart utility, smart enviroment a bezpečnost. Ale chytrá města lze budovat jedině se zapojením chytré ICT infrastruktury a s její účinnou ochranou, což bylo hlavní myšlenkou celé přednášky. Na tuto část už Pernecký navázal stručnou rekapitulací, co může DNS při budování chytrého města nabídnout. 

Další přednáška patřila šesté generaci kybernetických hrozeb a bezpečnosti. O nových přicházejících nebezpečích, které s sebou dnešní technologie přinášejí, promluvil Miloslav Lujka, channel director v Check Pointu. Přítomným na několika příkladech ukázal stinnou stránku IoT a neustálé konektivity, kdy se může stát terčem útoku prakticky kdykoliv jakékoliv zařízení. 

Miroslav Kořen, country manager SUSE, se ve své prezentaci věnoval datovým centrům pro chytrá města. Po krátkém úvodu, ve kterém zmínil úspěchy SUSE v ČR, přešel k tématu open source softwaru s tím, že komerční produkty postavené na otevřeném zdrojovém kódu jsou už připraveny pro prostředí velkých firem. Následně představil softwarově definovanou infrastrukturu postavenou kompletně na open source projektech. Svou přednášku obohatil také o případovou studii o obměně hardwarové infrastruktury (z UNIX a Windows na SUSE Linux) v norském Bergenu.

Odpolední část zahájil Jan Václavík, system engineer z Fortinetu, který se zaměřil na stinné stránky narůstajícího množství smartthings. Snadné sdílení informací a všudypřítomná konektivita nám podle Václavíka život činí pohodlnějším, ale často jsou opomíjena významná bezpečnostní rizika, která tato zařízení bez řádného zabezpečení mohou přinášet. Jan Václavík nezůstal jen u teoretizování a svou přednášku doplnil živými ukázkami.

Jako další vystoupil pod kupolovitou střechou Rudolf Hruška, IT solution manager Huawei. Během své přednášky se věnoval tomu, jak Huawei podporuje rozvoj a budování chytrých měst prostřednictvím platformy otevřených řešení pro aplikace a zařízení. Tato platforma pak přínáší partnerům a poskytovatelům řešení rozsáhlý integrační ekosystém. Přednášející také podotkl, že Huawei je jedním z mála dodavatelů na trhu, který poskytuje komplexní sadu ICT řešení založených na synergii „cloud-pipe-device“.

Poslední přednášky odborné části se zhostil Eduard Homola, ISG sales engineer Dell EMC, který posluchačům přiblížil digitální města a komunity vznikající s Dell Technologies. Homola prezentoval zejména to, že Dell Technologies nabízí nejrozsáhlejší portfolio pro digitální transformaci, díky čemuž může nabídnout ucelené a komplexní řešení infrastruktury.

Po skončení přednášek byl vyhlášen vítěz soutěže a oficiální část konference byla ukončena. Návštěvníky poté čekal v příjemných kulisách planetária networking a nechyběl ani bohatý raut. Připravena byla také ochutnávka ginů, fotokoutek a nakonec skutečně dorazil i kouzelník.

Štítky: 
Setkání, Check Point, Dell EMC, DNS, Fortinet, Huawei
Fotogalerie: 

Podobné články

Společenský večer DNS 2020

13. 2. 2020. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing, DNS)
Slovanský dům se stal 23. ledna opět dějištěm honosného Společenského večera, který uspořádala pro své partnery společnost DNS jakožto poděkování za spolupráci v uplynulém roce. Čtěte více

Setkání SWS již podevětatřicáté v Čejkovicích

18. 10. 2019. (redaktor: Jan Hanáček, zdroj: DCD Publishing)
Malebné městečko a místní zámeček v jihomoravských Čejkovicích již podevětatřicáté hostily distributorské setkání společnosti SWS. Účastníky z celé ČR sice během dne zprvu svlažilo vskutku podzimní počasí, ale později se znovu zahřáli během ochutnávek regionálních vín a bohatého programu. Čtěte více

COMPOS Distribution: Serverová konference

16. 10. 2019. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing)
Společnost COMPOS Distribution uspořádala 9. října v prostorách vysočanského Clarion Congress Hotelu pátý ročník konference, jejímž hlavním tématem byly servery Supermicro. Své prezentace zde měli také zástupci společností Intel, Eset, Cisco a APC by Schneider Electric. Čtěte více

BlueStar a Innovative Solutions Show 2019

26. 3. 2019. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing)
V hotelu Holiday Inn na Vyšehradě se uskutečnilo 14. března první tuzemské setkání distributorské společnosti BlueStar určené českým a slovenským resellerům. Na akci se představili nejen zástupci společnosti BlueStar, ale prostor dostali také nejvýznamnější výrobci a současně partneři setkání, jako je Honeywell, Datalogic, ELO, Star a Zebra, jejichž produkty jsou součástí portfolia BlueStaru. Čtěte více