DNS a chytrá města pod kupolí planetária

9. 10. 2018. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing)
Společnost DNS, jeden z předních VAD na českém trhu, uspořádala podzimní akci IT Infrastructure & Security Conference. Cílem již 20. ročníku konference bylo představení různých konceptů a řešení chytrých měst od klíčových dodavatelů, přičemž jednotícím tématem, které protínalo všechny přednášky, byly bezpečnost a nové hrozby objevující se s rozvíjejícími se technologiemi.

Pro uspořádání akce DNS zvolila pražské planetárium v Královské oboře, které poskytlo ideální prostor pro konání jedné z největších podzimních konferencí týkající se bezpečnosti a konceptů smart cities. Role zasvěceného moderátora, který návštěvníky celým dnem provázel, se ujal Marek Šalanda.

Zářijovou konferenci pod kupolí Planetaria Praha zahájil Aleš Pernecký, business unit manager infrastructure, který v přednášce Smart City – pouze vize nebo již realita? představil, co je vlastně chytré město a jak by mělo fungovat. Chytré a udržitelné město popsal jako inovativní uspořádání, které těží z využívání informačních a komunikačních technologií pro zkvalitnění života, zefektivnění urbanizačních operací, služeb a konkurenceschopnosti. To vše by současně mělo probíhat v souladu s potřebami současných i budoucích generací a s ohledem na ekonomické, sociální a kulturní aspekty a životní prostředí. Aleš Pernecký se ve své přednášce dále věnoval hlavním funkcím chytrého města, jako je smart governance, chytrá doprava, smart utility, smart enviroment a bezpečnost. Ale chytrá města lze budovat jedině se zapojením chytré ICT infrastruktury a s její účinnou ochranou, což bylo hlavní myšlenkou celé přednášky. Na tuto část už Pernecký navázal stručnou rekapitulací, co může DNS při budování chytrého města nabídnout. 

Další přednáška patřila šesté generaci kybernetických hrozeb a bezpečnosti. O nových přicházejících nebezpečích, které s sebou dnešní technologie přinášejí, promluvil Miloslav Lujka, channel director v Check Pointu. Přítomným na několika příkladech ukázal stinnou stránku IoT a neustálé konektivity, kdy se může stát terčem útoku prakticky kdykoliv jakékoliv zařízení. 

Miroslav Kořen, country manager SUSE, se ve své prezentaci věnoval datovým centrům pro chytrá města. Po krátkém úvodu, ve kterém zmínil úspěchy SUSE v ČR, přešel k tématu open source softwaru s tím, že komerční produkty postavené na otevřeném zdrojovém kódu jsou už připraveny pro prostředí velkých firem. Následně představil softwarově definovanou infrastrukturu postavenou kompletně na open source projektech. Svou přednášku obohatil také o případovou studii o obměně hardwarové infrastruktury (z UNIX a Windows na SUSE Linux) v norském Bergenu.

Odpolední část zahájil Jan Václavík, system engineer z Fortinetu, který se zaměřil na stinné stránky narůstajícího množství smartthings. Snadné sdílení informací a všudypřítomná konektivita nám podle Václavíka život činí pohodlnějším, ale často jsou opomíjena významná bezpečnostní rizika, která tato zařízení bez řádného zabezpečení mohou přinášet. Jan Václavík nezůstal jen u teoretizování a svou přednášku doplnil živými ukázkami.

Jako další vystoupil pod kupolovitou střechou Rudolf Hruška, IT solution manager Huawei. Během své přednášky se věnoval tomu, jak Huawei podporuje rozvoj a budování chytrých měst prostřednictvím platformy otevřených řešení pro aplikace a zařízení. Tato platforma pak přínáší partnerům a poskytovatelům řešení rozsáhlý integrační ekosystém. Přednášející také podotkl, že Huawei je jedním z mála dodavatelů na trhu, který poskytuje komplexní sadu ICT řešení založených na synergii „cloud-pipe-device“.

Poslední přednášky odborné části se zhostil Eduard Homola, ISG sales engineer Dell EMC, který posluchačům přiblížil digitální města a komunity vznikající s Dell Technologies. Homola prezentoval zejména to, že Dell Technologies nabízí nejrozsáhlejší portfolio pro digitální transformaci, díky čemuž může nabídnout ucelené a komplexní řešení infrastruktury.

Po skončení přednášek byl vyhlášen vítěz soutěže a oficiální část konference byla ukončena. Návštěvníky poté čekal v příjemných kulisách planetária networking a nechyběl ani bohatý raut. Připravena byla také ochutnávka ginů, fotokoutek a nakonec skutečně dorazil i kouzelník.

Štítky: 
Setkání, Check Point, Dell EMC, DNS, Fortinet, Huawei
Fotogalerie: 

Podobné články

SWS a 37. Čejkovice ve znamení gamingu

23. 10. 2018. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing)
Podzimní distributorské setkání, které SWS pravidelně pořádá v Čejkovicích, se letos konalo 11. října. Až nezvykle slunečné počasí dotvářelo příjemnou atmosféru jedné z nejdůležitějších IT akcí podzimu. Kromě přednášek a workshopů na návštěvníky čekal také zajímavý doprovodný program. Čtěte více

Vítejte na Rio de Jezerka!

19. 10. 2018. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: AT Computers)
Letošní podzimní setkání AT Computers přivítalo na 856 unikátních resellerů, pro které byla přichystána velkolepá letní party! Čtěte více

Příležitosti „powered by AlgoCloud“

27. 6. 2018. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: Algotech)
Společnost Algotech uspořádala 17. května svůj tradiční Zákaznický den. Celodenní program byl rozdělen do několika odborných bloků zabývajících se aktuálními tématy, jako jsou cloud a GDPR, podnikové systémy či telekomunikace a call centra. Největší zájem mezi účastníky vzbudily novinky o AlgoCloudu. Čtěte více

Samsung uspořádal své první distribuční setkání

26. 6. 2018. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing)
Samsung uspořádal ve spolupráci s eD system své první distribuční setkání, které se odehrálo ve čtvrtek 21. června v prostorách Military & Adrenalin Parku v Milovicích. Součástí setkání bylo představení technologických novinek, obchodní networking, ale také zážitkový program ve stylu armádního dne „pro drsňáky“. Čtěte více