ČMA hovořila o financování zdravotnictví

28. 11. 2011. (redaktor: Richard Voigts, zdroj: ČMA a DCD Publishing)
Na manažerském klubu České manažerské asociace (ČMA) vystoupili Dana Jurásková, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Tomáš Zima, děkan První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a bývalý generální ředitel Siemens ČR a prezident ČMA, Pavel Kafka. Na pořadu dne bylo mj. financování zdravotnictví.
Zleva sedí: Ivo Gajdoš, Pavel Kafka, Tomáš Zima a Dana Jurásková

V prvním příspěvku vystoupila Dana Jurásková, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která byla založena před 220 lety Josefem II. Stručně popsala, jakými odbornostmi se VFN v Praze zabývá, tj. její odbornosti a profesionalitu, včetně nosných léčebných programů. Pak se věnovala ekonomické stránce věci a další možné budoucnosti VFN.

Cílovým stavem VFN v Praze by mělo být komplexní moderní zdravotnické, výukové a vědecké pracoviště ve spolupráci s 1. Lékařské fakulty UK a dalšími vysokými školami, úsporný a efektivní provoz VFN, redukce prostor a optimalizace kapacit. Za největší problémy označila financování zdravotnictví kvůli novým pravidlům, financování vědy a výzkumu a obecný konflikt Zákoníku práce s provozem VFN a 1. LF UK. Jde především o paušální platby, jednotnou sazbu DRG, absenci pravidel pro centra, požadavky zdravotního personálu, související se zvyšováním nákladů, plošné zvyšování mezd, absenci zdrojů na obnovu a rozvoj a doúčtování za 1,8 roku po uplynutí účetního období.

Ve druhém vystoupení představil její kolega Tomáš Zima, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy tento ústav jako špičkové centrum medicínského a biomedicínského výzkumu v České republice, které se řadí se mezi deset nejlepších a nejvýkonnějších vědeckých institucí v České republice, jde o mezinárodně uznávanou vědeckou instituci s rozsáhlou mezinárodní spoluprací v rámci EU i mimo ni, a kde je mimořádná a vzácná spolupráce teoretických a klinických pracovišť při řešení vědeckých problémů. Informoval i o investičních akcích do 1. FN UK, které dosáhly v letech 2003 až 2011 přes dvě miliardy korun.

Za současnost a vývoj označil Tomáš Zima jako klíčové činnosti: výuku, vědu, výzkum a vývoj. Zdůraznil, že 1. FN UK má největší počet studentů v magisterských programech ze všech lékařských fakult, zaujímá významné postavení ve výuce nelékařských magisterských a bakalářských programů, poskytuje postgraduální vzdělávání v doktorských studijních programech (Ph.D.) v biomedicíně, a že v biomedicínském výzkumu jde o nejvýkonnější lékařskou fakultu v České republice, která má navíc právo konat habilitační řízení ve 37 a jmenovací řízení ve 34 oborech.

Jako třetí vystoupil Pavel Kafka, bývalý generální ředitel Siemens ČR a prezident ČMA, který vyzdvihl české zdravotnictví ve srovnání se svými zkušenostmi z některých jiných zemí, například z Řecka a Japonska. Pohovořil rovněž o efektivitě investic do českého zdravotnictví. Siemens dodává do sektoru zdravotnictví výpočetní, ale především zdravotnickou elektroniku a techniku.

Na závěr se rozpoutala diskuze, která se dotkla i faktické nemožnosti nastavit kontinuitu řízení jednotlivých rezortů, včetně zdravotnictví, a to kvůli přebujelosti státního aparátu a až příliš častému střídání ministrů.

Večer moderoval Ivo Gajdoš, viceprezident ČMA.