Budoucnost v propojeném světě internetu věcí

16. 11. 2015. (redaktor: František Doupal, zdroj: IDC)
Technologičtí odborníci a vizionáři z celé Evropy se sešli minulý týden v Praze na první české konferenci IDC IOT Forum 2015. Obklopeni internetem věcí delegáti diskutovali o současnosti a budoucnosti aktuálního fenoménu, a to jak celosvětově, tak v podmínkách České republiky.

Na konferenci se řešila témata, jako jsou inteligentní města, drony, internet věcí v průmyslu, bezpečnost a umělá inteligence.

V prezentacích, demonstracích a diskusi účastníci potvrdili, že internet věcí je skutečný současný fenomén. John Gole, ředitel IDC v oblasti výzkumu IoT, poznamenal: „Internet věcí není jen humbuk o budoucnosti. Víme, že do konce roku 2015 bude internet věcí operovat s 12,8 miliardami připojených zařízení po celém světě.“ Mezi tato zařízení patří takové věci, jako propojená auta (connected cars), inteligentních elektroměry, přívěsky hospodářských zvířat, inteligentní oblečení, průmyslové prostředky, a mnoho dalších.

Milan Kálal, IDC Program Manager pro IoT, potvrdil, že internet věcí vzniká v České republice a dodává, že český trh internetu věcí dosáhne hodnoty miliardy dolarů do roku 2018. Největší trhy jsou v monitorování nákladní dopravy, výroby a bezpečnosti. Avšak další oblasti, jako je inteligentní zařízení, propojená vozidla a inteligentní budovy, rostou velmi rychle.

Lepší služby zákazníkům, snížení nákladů a automatizace procesů

Účastníci akce se shodli, že internet věcí je důležitý. V neformálním hlasování v průběhu konference, se 70 % účastníků shodlo na tom, že internet věcí bude mít zásadní dopad na životy lidí již v nejbližších příštích pěti letech. Na základě výsledků průzkumu, který provedlo IDC před samotnou konferencí, 37 % respondentů již nyní považuje internet věcí za „velmi důležitý“ pro své podnikání, zatímco dalších osm procent považuje internet věcí za „extrémně důležitý.“ Lepší služby zákazníkům, snížení nákladů a automatizaci procesů patří mezi hlavní urychlovače pro uskutečnění internetu věcí.

Řečníci na konferenci diskutovali, jak se společnosti přizpůsobují internetu věcí. Z diskusí vyplývá, že společnosti začínají o internetu věcí přemýšlet více strategicky, jednotlivé projekty již zavádějí konkrétní systémy, které podporují právě aplikaci internetu věcí. Avšak zástupci dvou českých start-upových akcelerátorů - Startup Yard a JIC Starcube - konstatují, že internet věcí není jen pro velké podniky. Internet věcí vytváří skvělý základ pro vznik nových start-upových projektů.

Jedno z populárních témat na konferenci byla samozřejmě velká data. Diskutující se shodli, že šíření připojených zařízení a senzorů, generuje obrovské množství dat, které mohou být analyzována a na základně těchto analýz, dále generovány nové poznatky a příležitosti. V současné době již však existují nástroje, pomocí kterých se dají tyto obrovské objemy dat a především tedy analýza těchto velkých dat zvládnout.

Inteligentní města

Inteligentní města byla dalším námětem diskuse. Během panelové diskuse o inteligentních městech dospěli řečníci k názoru, že implementace chytrých měst v regionu jsou v rané fázi, ale aktivita společností působících v této oblasti stále narůstá. Rozprávějící poznamenali, že inteligentní města jsou dlouhodobé transformační procesy. Technologie je pouze jedním z nezbytných prvků. Je také nutné změnit myšlení lidí v tom směru, jak je možné dělat věci chytřejším a účinnějším způsobem. Účastníci konference ve svém hlasování označili koordinaci projektu a zajištění transparentnosti jako hlavní výzvy pro nasazení konceptu chytrých měst v České republice.

Průmysl a výroba

Průmyslová odvětví a výroba jsou klíčové oblasti, kde má již nyní internet věcí velký vliv. Monitoring a údržba zařízení patří mezi nejběžnější nasazení internetu věcí v průmyslovém světě. Účastníci diskuse poznamenali, že použití internetu věcí ke sledování strojů může vytvářet velké úspory na straně nákladů, a mimo jiné může internet věcí také zvýšit bezpečnost pracovníků na pracovišti.

Na druhou stranu diskutující poznamenali, že internet věcí není určen pouze pro vnitřní provoz a řízení společností. Velkou příležitost vytváří internet věcí také v případě nakládaní s produkty. Přidání konektivity k produktům, umožňuje společnostem zvýšit hodnotu a jejich funkce. Internet věcí se také stává důležitou konkurenční výhodou pro udržení kontinuálního vztahu se zákazníkem. Tento přístup také umožňuje přejít od „sell-and-forget“ obchodního modelu na jednu z forem prodeje „produktu-as-a-servis“.

Velké obavy o bezpečnost

Zatímco závěry většiny diskusí zněly optimisticky, během dne jsme se často setkávali s otázkami týkajících se bezpečnosti a soukromí. V souladu s velkým množstvím „propojených věcí“, jako jsou automobily, zdravotnické produkty, dětské chůvičky a bezpečnostní kamery, je bezpečnost internetu věcí kritickou otázkou z pohledu vnímání. Na konferenci proběhla také živá ukázka napadení zařízení se systémy Android a iOS. Ukázkou se tvůrce snažil zdůraznit šíři bezpečnostních rizik, kterým dnes internet věcí čelí. Bezpečnostní experti v panelové diskusi zdůraznili, že bezpečnost musí být součástí raných fází vývoje produktu internetu věcí od jeho designu, a ne jako dodatečný aspekt - jak je tomu často dnes. Navzdory obavám publikum zůstalo optimisticky naladěno také z pohledu zabezpečení internetu věcí: 41 % účastníků, kteří odpověděli v průběhu konference, věří, že je možné zabezpečit internet věcí standardními postupy zabezpečení, zdůrazňují však nárůst pracnosti a potřebu nových technologií. Zbývajících 59 % účastníků tvrdilo, že i když nemůžeme zabezpečit veškerou infrastrukturu internetu věcí, riziko může být řízeno.

Internet věcí pro lepší život

Internet věcí ve zdravotnictví již není koncept vzdálené budoucnosti, stále častěji se objevuje jako nástroj řešení potřeby péče, která je přístupná, preventivní a pohodlná pro pacienty.

Zařízení založená na senzorech pro individuální použití, včetně osobních wellness zařízení, hrají stále důležitější roli v oblasti zdravotní péče, s ohledem na zásadní význam zdravého životního stylu při prevenci a zvládání chronických onemocnění. Technologie na bázi internetu věcí lze efektivně využít ke sledování chronických pacientů na dálku - doma nebo na cestách. Mohou být také použity k monitorování pacientů během rekonvalescence po propuštění z nemocnice, tedy přesunout monitoring pacienta z prostředí hospitalizace do prostředí ambulantního a tím zřejmé snížení nákladů na zdravotní péči.

Celkově lze říci, internet věcí má obrovský potenciál pro zdravotní péči. Avšak zároveň jde o velmi citlivé téma. Bavíme se totiž o zdravotnických záznamech uložených v prostředí cloudu.

Další vývoj internetu věcí

IDC IOT Forum 2015 byla první konference svého druhu v České republice, která svedla dohromady mezioborové publikum z celého ekosystému internetu věcí – hardwarové a softwarové hráče, poskytovatele připojení, end-to-end poskytovatele řešení, nezávislé odborníky a vizionáře, a firmy se zájmem o zavádění inovativních technologií.

Fotogalerie: 

Podobné články

Signify zvedá komfort v kancelářích díky nové nabídce IoT senzorů

27. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Signify)
Signify uvádí na trh novou nabídku IoT senzorů Philips, které shromažďují a dodávají data prostřednictvím systému propojeného osvětlení Interact Office a API pro monitorování prostředí. Nové senzory umožní podnikům sledovat prostředí v kanceláři a optimalizovat podmínky pro zdraví a pohodu zaměstnanců. Čtěte více

Za bezpečné považuje chytré technologie 7 z 10 Čechů

11. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Sigfox)
Bezpečnost a zajištění ochrany citlivých dat představují pro další rozvoj internetu věcí (IoT) tu nejzásadnější výzvu. Navzdory častým varováním expertů, většina (69 %) Čechů chytrým technologiím věří. Čtěte více

Cisco představilo komplexní architekturu pro zabezpečení internetu věcí

18. 2. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Počítačové sítě se stávají páteří provozních technologií (OT), na nichž závisí kriticky důležitá infrastruktura včetně energetiky, dopravy nebo průmyslové výroby. Cisco proto připravilo komplexní řešení, které propojuje informační a provozní technologie s cílem zajistit pokročilou detekci anomálií. Čtěte více

Víte, jak letos zabezpečit internet věcí?

11. 2. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Aneb šest kroků, které by měly podniknout bezpečnostní týmy, aby byly připravené na vyvíjející se bezpečnostní hrozby IoT v roce 2020. V prvních týdnech nového roku je nasnadě se zamyslet, zda se bezpečnostní výzvy, kterým budeme v tomto roce čelit, nějak liší od těch v předchozích letech. Čtěte více