D-Link zavedl CAPTCHA

19. 5. 2009. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: )
Společnost D-Link přidala do svých domácích směrovačů test CAPTCHA, který zvyšuje úroveň zabezpečení uživatelů. Díky ochraně, kterou poskytuje tato grafická autentizační technologie, mohou majitelé směrovače využívat menším rizikem napadení.
D-Link DIR-685 s CAPTCHA

CAPTCHA (zkratka vzniklá z názvu „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart“ neboli „Plně automatický obecný Turingův test pro rozlišení počítačů a lidí“) je test, který vyžaduje od uživatele nějakou odezvu (například správné přepsání zdeformovaných znaků z obrázku), podle které se dá poznat, že tato odezva není generována počítačem, ale je zadána lidskou rukou. Funkce CAPTCHA je nyní k dispozici na bezdrátovém směrovači D-Link DIR-685. Brzy ji bude možné využívat také u modelů DIR-615, DIR-635, DIR-655, DIR-825 a DIR-855.