Petr Špiřík v PwC povede týmy zaměřené na kyberbezpečnost

2. 3. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: PwC )
Novým partnerem PwC Česká republika se od února 2023 stal Petr Špiřík. Odborník s téměř dvacetiletou praxí bude zodpovědný za týmy poskytující služby z oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat.

„Kybernetická bezpečnost a hrozby jako téma nabývají s pokrokem digitalizace celosvětové ekonomiky a společnosti na významu, což se mimo jiné projevuje každoročně i v naší CEO Survey. Útočníci se profesionalizují, adaptují a pokud chceme mít jako obránci šanci, je třeba přijmout stejný přístup. Nejde o statickou disciplínu a oblast, kde už vše bylo vynalezeno a vyřešeno, naopak, každý den pro mne, pro náš tým a pro naše klienty a partnery představuje něco nového a zajímavého k rozlousknutí,“ vysvětlil svou roli nový partner PwC Česká republika Petr Špiřík.

Konkrétně povede Petr Špiřík týmy, které se zabývají oblastmi Cyber Security Strategy, Threat Managementu, Information Security Managementu a Resilience. Mezi nejčastěji poskytované služby těchto týmů patří stavba a provoz bezpečnostních center, prevence a řešení incidentů nebo příprava klientů na certifikace dle ISO 27001, 27701 nebo regulatorní požadavky jako ZKB či aktuálně NIS2 a DORA. „Výrazným tématem je pro nás v současnosti pomoc klientům se zvyšováním jejich celkové odolnosti a resilience v klíčových oblastech bezpečnostní infrastruktury jako je cloud nebo hybridní prostředí, řízení identit a cesta k zero trust strategii,“ upřesnil Petr Špiřík. Kyberbezpečnostní služby spadají v PwC Česká republika do skupiny Broader Assurance Services, do které kromě nich patří například i Data Enablement či Internal Audit.   

Petr Špiřík vystudoval magisterský obor Computer security na University of Liverpool. Studium zakončil diplomovou prací na téma Application of Unmanned Aerial Vehicles in Cyber Operations a už v roce 2014 se zabýval propojením konceptu kybernetických útoků v kontextu dronů a bezpilotních letadel.

V oblasti kybernetické bezpečnosti se Petr pohybuje téměř dvě dekády, když působil ve společnostech jako IBM, Anect nebo Accenture. Do PwC poprvé nastoupil v roce 2015 a postupně zastával pozice Chief Information Security Officer (CISO) pro region střední a východní Evropy, ředitele Threat managementu pro region EMEA a ředitele týmu Cyber & Privacy v PwC Česká republika. Do PwC se nyní Petr vrací po dvou letech v rolích viceprezidenta pro informační bezpečnost a Chief Information Security Officer globální společnosti SUSE.

Postup na pozici partnera znamená v globální síti firem PwC přechod z role zaměstnance do úlohy spolumajitele firmy. Jsou to právě a pouze partneři, tedy aktivní členové vrcholného managementu, kteří dohromady s kolegy z dalších zemí střední a východní Evropy spoluvlastní regionální entitu a jejím prostřednictvím i jednotlivé firmy včetně české.

Štítky: 

Podobné články

AI pomůže do roku 2030 díky vyšší produktivitě zvýšit světové HDP o 14 %

28. 6. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: PwC )
Umělá inteligence stále více ovlivňuje světovou ekonomiku. Do roku 2030 mohou její ekonomické přínosy dosáhnout 15,7 bilionu dolarů (to je např. více, než spojená výkonnost čínské a indické ekonomiky). Hlavní benefity většího rozvoje umělé inteligence jsou ve zvýšení produktivity i vyšší spotřebě. Čtěte více

Ředitelé českých firem výrazně podceňují kybernetické hrozby

9. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: PwC)
Pouze 36 % českých generálních ředitelů uvedlo v PwC CEO Survey 2020, že kybernetickou bezpečnost vnímá jako aktuální podnikatelskou hrozbu. V globálním průzkumu přitom hackery a další kyberhrozby jako riziko hodnotilo 73 % ředitelů. Tedy dvakrát tolik. Za největší kybernetickou hrozbu ředitelé označili omezení přístupu k vlastním datům a technologiím nebo prozrazení citlivých informací. Čtěte více