Aktivity zaměřené na udržitelnost povede v O2 Marie Mališková

17. 3. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: O2)
Ekologické, společensky odpovědné, a především udržitelné podnikání jsou témata, které se na celém světě stále více diskutují. Posilování společenské odpovědnosti s důrazem na dlouhodobou udržitelnost neboli ESG strategii nově v O2 řídí Marie Mališková, která je pověřena zodpovědností za oblast udržitelného podnikání.

O2 Czech Republic se k těmto myšlenkám hlásí už řadu let, nově se mu chce ale věnovat systematicky a důsledně k tomu vztahovat maximum svých aktivit.

Spočítat svou uhlíkovou stopu, zaměřit se na monitoring a řízení emisí směrem k uhlíkové neutralitě, podporovat digitalizaci procesů, rozvíjet zaměstnance a talenty, vzdělávat veřejnost v oblastech digitální gramotnosti nebo podnikat s důrazem na etický business i cirkulární ekonomiku. To je jen malý výčet aktivit, kterým se ESG (z angl. zkratky Enviromental, Social, Governance) strategie O2 Czech Republic věnuje. „V O2 cítíme, že udržitelnost se stává velmi důležitým tématem jak ve vztahu k dodavatelům, tak i našim odběratelům a zákazníkům. Zároveň bedlivě sledujeme vývoj ve finančním sektoru a sílící požadavky na reportování. Snažíme se tímto krokem držet směr, kterým se firmy na celém světě postupně ubírají, a chceme ukázat, že právě takto vidíme budoucnost podnikání,“ uvedl generální ředitel společnosti O2 Jindřich Fremuth.

V O2 zároveň vzniká ESG komise, která zaručí udržitelnost napříč celou firmou. Lidé z klíčových oblastí se budou těmto otázkám systematicky věnovat. Budou sbírat podněty, možnosti zlepšení nebo připomínky od zaměstnanců k pracovišti a pravidelně je předkládat k projednání. Každý ze zaměstnanců se tak bude přímo podílet na rozvoji ESG strategie a celé společnosti.

Koordinovat a řídit všechny interní i externí aktivity společnosti, které povedou k udržitelnosti a zároveň vyhledávat nové, potenciální příležitosti, bude Marie Mališková, která v O2 působí již od roku 2016 na pozici manažerky CSR a sponzoringu.

„O2 bude pokračovat ve svém poslání přinášet technologie, které zlepšují lidem každodenní život, a v rozvoji svého podnikání udržitelným způsobem. Chceme se stát synonymem pro udržitelné podnikání a naším cílem je, aby nás tak vnímala veřejnost i naši zaměstnanci,“ vysvětlila manažerka Udržitelného podnikání a sponzoringu O2 Marie Mališková. „Doufáme, že můžeme i dalším společnostem sloužit jako příklad, že udržitelnost lze naplňovat a sledovat v jakémkoli oboru podnikání. Jako technologická firma k tomu máme velmi blízko. Právě technologie totiž pomáhají v řízení klimatu nebo například v boji s civilizačními riziky a jejich předcházení. Navíc, v budoucnu bude právě ESG a naplňování této strategie jedním z kritérií ve výběrových řízeních a důraz na něj budou klást i banky nebo obchodní partneři. Právě na to chceme být připraveni.“

Marie Mališková se celou svou profesní kariéru věnuje společenské odpovědnosti firem a rozvíjení tohoto konceptu. Vedla program CSR v české centrále Citibank v oddělení Public Affairs. Před tím působila v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters, později Kinstellar, kde nastavovala CSR strategii v personálním oddělení. Má zkušenosti také z neziskového sektoru a agenturního prostředí. Vystudovala katedru kulturologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

Štítky: 

Podobné články

REMA Systém vloni vysbíral přes 23 tisíc tun odpadního elektra

1. 8. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Rema systém)
Společnost REMA Systém si za loňský rok připsala nejen 4% meziroční nárůst v celkové hmotnosti vysbíraných vysloužilých elektrozařízení, ale i o bezmála dva procentní body vyšší dosaženou míru materiálového využití vysbíraného odpadního elektra. Čtěte více

HPE hodlá dosáhnout uhlíkové neutrality o 10 let dříve, než plánovalo

25. 7. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hewlett Packard Enterprise)
Výroční zpráva o udržitelném dopadu firmy Hewlett Packard Enterprise pojednává o vývoji technologických řešení, které přispívají k zodpovědnému chování firmy ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik (ESG), a to prostřednictvím investic do řízení pracovních sil, vylepšení udržitelnosti podnikání a dodržování nejvyšších etických standardů. Čtěte více

Schneider Electric poskytuje bezplatný návod, jak měřit míru udržitelnosti firem

21. 7. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Schneider Electric)
Společnost Schneider Electric zveřejnila nový komplexní protokol pro úsporná datová centra. Program si klade za cíl zmírnit dopad provozu datových center na životní prostředí. Na toto řešení od Schneider Electric spoléhá také jedno z nejmodernějších datacenter podporujících oblast vědy a výzkumu v České republice na půdě Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Čtěte více
Ladislav Orenić, head of channel led countries ve Fujitsu

Ladislav Orenić (Fujitsu): Partneři i zákazníci jsou pro nás na prvním místě

23. 6. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a Fujitsu)
Rozhovory s Ladislavem Orenićem, head of channel led countries ve Fujitsu, bývají pokaždé velmi inspirativní. Až na výjimky totiž nemluvíme o konkrétních produktech nebo službách, ale o trendech, které vévodí (nebo brzy budou vévodit) napříč IT. Pokud tedy chcete načerpat informace o tom, jak a kam se bude IT vyvíjet a na co byste se měli zaměřit, neváhejte se začíst do následujících řádků. Čtěte více