Aktivity zaměřené na udržitelnost povede v O2 Marie Mališková

17. 3. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: O2)
Ekologické, společensky odpovědné, a především udržitelné podnikání jsou témata, které se na celém světě stále více diskutují. Posilování společenské odpovědnosti s důrazem na dlouhodobou udržitelnost neboli ESG strategii nově v O2 řídí Marie Mališková, která je pověřena zodpovědností za oblast udržitelného podnikání.

O2 Czech Republic se k těmto myšlenkám hlásí už řadu let, nově se mu chce ale věnovat systematicky a důsledně k tomu vztahovat maximum svých aktivit.

Spočítat svou uhlíkovou stopu, zaměřit se na monitoring a řízení emisí směrem k uhlíkové neutralitě, podporovat digitalizaci procesů, rozvíjet zaměstnance a talenty, vzdělávat veřejnost v oblastech digitální gramotnosti nebo podnikat s důrazem na etický business i cirkulární ekonomiku. To je jen malý výčet aktivit, kterým se ESG (z angl. zkratky Enviromental, Social, Governance) strategie O2 Czech Republic věnuje. „V O2 cítíme, že udržitelnost se stává velmi důležitým tématem jak ve vztahu k dodavatelům, tak i našim odběratelům a zákazníkům. Zároveň bedlivě sledujeme vývoj ve finančním sektoru a sílící požadavky na reportování. Snažíme se tímto krokem držet směr, kterým se firmy na celém světě postupně ubírají, a chceme ukázat, že právě takto vidíme budoucnost podnikání,“ uvedl generální ředitel společnosti O2 Jindřich Fremuth.

V O2 zároveň vzniká ESG komise, která zaručí udržitelnost napříč celou firmou. Lidé z klíčových oblastí se budou těmto otázkám systematicky věnovat. Budou sbírat podněty, možnosti zlepšení nebo připomínky od zaměstnanců k pracovišti a pravidelně je předkládat k projednání. Každý ze zaměstnanců se tak bude přímo podílet na rozvoji ESG strategie a celé společnosti.

Koordinovat a řídit všechny interní i externí aktivity společnosti, které povedou k udržitelnosti a zároveň vyhledávat nové, potenciální příležitosti, bude Marie Mališková, která v O2 působí již od roku 2016 na pozici manažerky CSR a sponzoringu.

„O2 bude pokračovat ve svém poslání přinášet technologie, které zlepšují lidem každodenní život, a v rozvoji svého podnikání udržitelným způsobem. Chceme se stát synonymem pro udržitelné podnikání a naším cílem je, aby nás tak vnímala veřejnost i naši zaměstnanci,“ vysvětlila manažerka Udržitelného podnikání a sponzoringu O2 Marie Mališková. „Doufáme, že můžeme i dalším společnostem sloužit jako příklad, že udržitelnost lze naplňovat a sledovat v jakémkoli oboru podnikání. Jako technologická firma k tomu máme velmi blízko. Právě technologie totiž pomáhají v řízení klimatu nebo například v boji s civilizačními riziky a jejich předcházení. Navíc, v budoucnu bude právě ESG a naplňování této strategie jedním z kritérií ve výběrových řízeních a důraz na něj budou klást i banky nebo obchodní partneři. Právě na to chceme být připraveni.“

Marie Mališková se celou svou profesní kariéru věnuje společenské odpovědnosti firem a rozvíjení tohoto konceptu. Vedla program CSR v české centrále Citibank v oddělení Public Affairs. Před tím působila v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters, později Kinstellar, kde nastavovala CSR strategii v personálním oddělení. Má zkušenosti také z neziskového sektoru a agenturního prostředí. Vystudovala katedru kulturologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

Štítky: 

Podobné články

Peter Halmo, generální ředitel společnosti Xerox pro ČR a SR

Respekt k životnímu prostředí je potřeba i v tisku

1. 2. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Xerox)
Udržitelnost není pro tiskový průmysl nic nového. Toto odvětví se často potýká s otázkami a problémy životního prostředí. Snížení dopadu na zdraví planety je proto hlavní výzvou spojenou se správou tiskové infrastruktury. Čtěte více

Epson oficiálně upouští od laserových tiskáren

31. 1. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Epson)
Společnost Epson skončí s prodejem laserových tiskáren kvůli omezené schopnosti této technologie dosáhnout pokroku v oblasti udržitelnosti. Namísto toho se vydává na cestu plně inkoustového tisku. Čtěte více

Trendy v logistice jsou formovány daty – díky chytrému plánování bude doručení rychlejší, přesnější a udržitelnější

12. 1. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: DODO)
Logistika je nedílnou součástí nákupního procesu a zákazníci začínají její význam čím dál jasněji pociťovat, protože na internetu dnes pořizují takřka vše. Nakupování online se postupně stalo mainstreamem a úroveň logistických služeb je proto stále více pod lupou. Kterých pět trendů bude v následujících letech formovat logistiku a skrze ni i e-commerce? Čtěte více
Marcel Divín, branch office manager společnosti Epson

Jak bude vypadat práce v roce 2030?

9. 1. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Epson)
Svět práce a průmyslu se v posledních letech podstatně změnil. Práce na dálku a automatizace se staly v mnoha odvětvích normou. Přesto trendy, které pandemie zdánlivě přinesla, existovaly již dříve. Co se stalo v roce 2020 pouze urychlilo vývoj, který přetvářel trh a prostředí byznysu již před koronavirovou epidemií. Čtěte více