Využití cloudových služeb ve veřejném sektoru v regionu EMEA

19. 9. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
Cloud computing způsobil v posledním desetiletí v oboru IT revoluci a umožnil podnikům outsourcovat mnoho funkcí IT na vzdálené servery, snížit provozní náklady a zvýšit efektivitu i flexibilitu. Zatímco soukromý sektor cloudová řešení nasazuje velmi rychle, veřejný sektor je v tomto ohledu pomalejší.

Tento trend se ale pomalu mění, protože stále více organizací státní správy a veřejných institucí v našem regionu (EMEA; Evropa, Blízký východ a Afrika) využívá cloudové služby k podpoře inovací, zefektivnění provozu a dosažení úspor nákladů.

Tradiční lokální IT systémy jsou nákladné na pořízení, instalaci i údržbu a jejich efektivní provoz vyžaduje značné personální zdroje v podobě odborníků na informační technologie. Naproti tomu řízené cloudové služby díky modelu platby dle využití snižují jak potřebu velkých kapitálových investic do infrastruktury IT, tak provozní náklady. V průzkumu, který v roce 2020 provedla Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), byla jako nejvýznamnější faktor pro zavádění cloudu mezi organizacemi veřejného sektoru v EU uvedena úspora nákladů.

V regionu EMEA se například ukazuje, že zákazníci z veřejného sektoru potřebují urychlit zavádění cloudu a rozlišují mezi veřejným a vyhrazeným cloudem v závislosti na citlivosti spravovaných informací a služeb.

Cloudové služby umožňují poskytování výpočetních zdrojů na vyžádání, včetně aplikací, úložišť a výpočetního výkonu, prostřednictvím internetu. Namísto vlastnictví a údržby fyzických serverů a další infrastruktury umožňují firmám i jednotlivcům využívat sdílený fond zdrojů, který spravuje a udržuje externí poskytovatel. Cloudové služby nabízejí řadu výhod, jako je škálovatelnost, flexibilita, nákladová efektivita a snadné použití, a jsou tak stále oblíbenější volbou pro firmy i jednotlivce, kteří chtějí využít technologie k dosažení svých cílů.

Zlepšení agility a rychlosti reakce

Řízené cloudové služby mohou institucím veřejného sektoru pomoci zlepšit jejich agilitu a schopnost reagovat na měnící se prostředí. Cloudová řešení nabízejí vyšší flexibilitu, škálovatelnost i dostupnost, což organizacím umožňuje rychle se přizpůsobovat měnícímu se podnikatelskému prostředí bez obav z omezení, která přináší tradiční infrastruktura IT. Například pandemie COVID-19 přiměla mnoho organizací z veřejného sektoru k rychlé adaptaci na prostředí pro práci na dálku, což by bez použití cloudových aplikací bylo téměř nemožné.

Další významnou výhodou zavedení cloudu, a to nejen pro instituce z veřejného sektoru, je lepší zabezpečení dat a zajištění dodržování předpisů. Poskytovatelé cloudových služeb investují velké prostředky do kybernetické bezpečnosti a ochrany dat a poskytují organizacím robustní bezpečnostní opatření i spolehlivá zálohovací řešení. Cloudové služby navíc mohou organizacím veřejného sektoru pomoci splnit různé požadavky na ochranu osobních údajů a regulační požadavky, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nařizuje přísná opatření na ochranu soukromí a dat občanů EU.

Cloudové výzvy, kterým veřejný sektor v EMEA čelí

Navzdory mnoha výhodám přechodu do cloudu čelí organizace veřejného sektoru v regionu EMEA specifickým výzvám. Jednou z největších překážek je složité regulační prostředí, které se navíc v různých regionech a zemích často liší. Mnoho organizací veřejného sektoru se navíc potýká s odporem pracovníků v oddělení IT, kteří váhají se zaváděním nových technologií a procesů. Tento problém lze ale překonat investicemi do školení a rozvojových programů pro zaměstnance.

Kromě toho roste problém digitální suverenity, protože společnosti i veřejná správa se při ukládání a zpracování svých dat stále více spoléhají na poskytovatele cloudových služeb. Problém vyplývá ze skutečnosti, že poskytovatelé cloudových služeb, kteří často sídlí v jiných zemích, mají přístup k citlivým údajům a mohou podléhat zákonům a předpisům svých vlastních jurisdikcí. Pro řešení tohoto problému je třeba zavést pravidla a předpisy, které podporují digitální suverenitu, jako jsou požadavky na lokalizaci dat a rozvoj lokálních cloudových služeb, a zároveň zajistit, aby mezinárodní datové toky nebyly nepřiměřeně omezovány.

Pružnější a nákladově efektivnější služby občanům

Závěrem lze říci, že zavádění cloudových služeb ve veřejném sektoru v regionu EMEA nabírá na obrátkách, a to díky úsporám nákladů, vyšší agilitě i výhodám v oblasti ochrany dat. Přestože některé problémy přetrvávají, instituce veřejného sektoru, které aktivně využívají cloudové technologie, mohou získat významné výhody v podobě provozní efektivity, úspory nákladů i vyšší bezpečnosti. Díky správným strategiím a investicím může veřejný sektor poskytovat občanům pružnější a nákladově efektivnější služby, které jim umožní prosperovat v rychle se měnícím světě.

 

Autor: Michele Cito, Director Partner Sales Regional, Red Hat

Štítky: 

Podobné články

Salesforce představil platformu Einstein 1

20. 9. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Salesforce)
Společnost Salesforce představila platformu Einstein 1, která představuje významný pokrok v oblasti Salesforce Data Cloud a Einstein AI. Řešení koncové zákazníky je pro důvěryhodnou platformou AI poskytující firmám možnost bezpečně propojit jakákoli data, vytvářet aplikace s AI pomocí low-code a poskytovat zcela nové zkušenosti s CRM. Čtěte více

Pure Storage a Microsoft hodlají urychlit zavádění cloudu v podnicích

11. 9. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Pure Storage)
Společnost Pure Storage oznámila rozšíření strategického partnerství s Microsoftem. Tato spolupráce umožňuje nativně začlenit technologie ukládání dat Pure Storage do služeb Microsoft Azure. Výsledkem je v mj. nová nabídka úložiště SSD v2 Azure, dostupná ve zkušební (preview) verzi služby Azure VMware Solution (AVS). Čtěte více

Výdaje na veřejné cloudové služby dosáhnou v roce 2027 až 1,35 bilionu USD

4. 9. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: IDC)
Celosvětové výdaje na veřejné cloudové služby dosáhnout v roce 2027 podle nejnovějších informací IDC výše 1,35 bilionu dolarů. Ačkoli se očekává, že roční růst výdajů se v průběhu let 2023 až 2027 mírně zpomalí, trh by měl dosáhnout pětileté složené roční míry růstu (CAGR) ve výši 19,9 %. Čtěte více
Thomas Kurian, CEO Googlu, a Jen-Hsun Huang, prezident Nvidie, během keynote

Google Cloud Next 2023: Novinky z oblasti AI, cloudu i bezpečnosti

4. 9. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Google, www.crn.com, www.indianexpress.com)
Letošní vývojářská konference společnosti Google, která proběhla (poprvé od roku 2019) naživo v sanfranciském Moscone Center, přinesla mnoho zajímavých novinek a trendů, s nimiž se budeme setkávat v blízké budoucnosti. Pojďme si proto vybrané inovace z oblastí, jako jsou generativní AI, cloudová infrastruktura, bezpečnost a mnohé další zrekapitulovat. Čtěte více