Využití cloudových služeb ve veřejném sektoru v regionu EMEA

19. 9. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
Cloud computing způsobil v posledním desetiletí v oboru IT revoluci a umožnil podnikům outsourcovat mnoho funkcí IT na vzdálené servery, snížit provozní náklady a zvýšit efektivitu i flexibilitu. Zatímco soukromý sektor cloudová řešení nasazuje velmi rychle, veřejný sektor je v tomto ohledu pomalejší.

Tento trend se ale pomalu mění, protože stále více organizací státní správy a veřejných institucí v našem regionu (EMEA; Evropa, Blízký východ a Afrika) využívá cloudové služby k podpoře inovací, zefektivnění provozu a dosažení úspor nákladů.

Tradiční lokální IT systémy jsou nákladné na pořízení, instalaci i údržbu a jejich efektivní provoz vyžaduje značné personální zdroje v podobě odborníků na informační technologie. Naproti tomu řízené cloudové služby díky modelu platby dle využití snižují jak potřebu velkých kapitálových investic do infrastruktury IT, tak provozní náklady. V průzkumu, který v roce 2020 provedla Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), byla jako nejvýznamnější faktor pro zavádění cloudu mezi organizacemi veřejného sektoru v EU uvedena úspora nákladů.

V regionu EMEA se například ukazuje, že zákazníci z veřejného sektoru potřebují urychlit zavádění cloudu a rozlišují mezi veřejným a vyhrazeným cloudem v závislosti na citlivosti spravovaných informací a služeb.

Cloudové služby umožňují poskytování výpočetních zdrojů na vyžádání, včetně aplikací, úložišť a výpočetního výkonu, prostřednictvím internetu. Namísto vlastnictví a údržby fyzických serverů a další infrastruktury umožňují firmám i jednotlivcům využívat sdílený fond zdrojů, který spravuje a udržuje externí poskytovatel. Cloudové služby nabízejí řadu výhod, jako je škálovatelnost, flexibilita, nákladová efektivita a snadné použití, a jsou tak stále oblíbenější volbou pro firmy i jednotlivce, kteří chtějí využít technologie k dosažení svých cílů.

Zlepšení agility a rychlosti reakce

Řízené cloudové služby mohou institucím veřejného sektoru pomoci zlepšit jejich agilitu a schopnost reagovat na měnící se prostředí. Cloudová řešení nabízejí vyšší flexibilitu, škálovatelnost i dostupnost, což organizacím umožňuje rychle se přizpůsobovat měnícímu se podnikatelskému prostředí bez obav z omezení, která přináší tradiční infrastruktura IT. Například pandemie COVID-19 přiměla mnoho organizací z veřejného sektoru k rychlé adaptaci na prostředí pro práci na dálku, což by bez použití cloudových aplikací bylo téměř nemožné.

Další významnou výhodou zavedení cloudu, a to nejen pro instituce z veřejného sektoru, je lepší zabezpečení dat a zajištění dodržování předpisů. Poskytovatelé cloudových služeb investují velké prostředky do kybernetické bezpečnosti a ochrany dat a poskytují organizacím robustní bezpečnostní opatření i spolehlivá zálohovací řešení. Cloudové služby navíc mohou organizacím veřejného sektoru pomoci splnit různé požadavky na ochranu osobních údajů a regulační požadavky, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nařizuje přísná opatření na ochranu soukromí a dat občanů EU.

Cloudové výzvy, kterým veřejný sektor v EMEA čelí

Navzdory mnoha výhodám přechodu do cloudu čelí organizace veřejného sektoru v regionu EMEA specifickým výzvám. Jednou z největších překážek je složité regulační prostředí, které se navíc v různých regionech a zemích často liší. Mnoho organizací veřejného sektoru se navíc potýká s odporem pracovníků v oddělení IT, kteří váhají se zaváděním nových technologií a procesů. Tento problém lze ale překonat investicemi do školení a rozvojových programů pro zaměstnance.

Kromě toho roste problém digitální suverenity, protože společnosti i veřejná správa se při ukládání a zpracování svých dat stále více spoléhají na poskytovatele cloudových služeb. Problém vyplývá ze skutečnosti, že poskytovatelé cloudových služeb, kteří často sídlí v jiných zemích, mají přístup k citlivým údajům a mohou podléhat zákonům a předpisům svých vlastních jurisdikcí. Pro řešení tohoto problému je třeba zavést pravidla a předpisy, které podporují digitální suverenitu, jako jsou požadavky na lokalizaci dat a rozvoj lokálních cloudových služeb, a zároveň zajistit, aby mezinárodní datové toky nebyly nepřiměřeně omezovány.

Pružnější a nákladově efektivnější služby občanům

Závěrem lze říci, že zavádění cloudových služeb ve veřejném sektoru v regionu EMEA nabírá na obrátkách, a to díky úsporám nákladů, vyšší agilitě i výhodám v oblasti ochrany dat. Přestože některé problémy přetrvávají, instituce veřejného sektoru, které aktivně využívají cloudové technologie, mohou získat významné výhody v podobě provozní efektivity, úspory nákladů i vyšší bezpečnosti. Díky správným strategiím a investicím může veřejný sektor poskytovat občanům pružnější a nákladově efektivnější služby, které jim umožní prosperovat v rychle se měnícím světě.

 

Autor: Michele Cito, Director Partner Sales Regional, Red Hat

Štítky: 

Podobné články

Výhled IT prodejního kanálu na rok 2024 a dále

11. 4. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Eaton)
Navzdory přetrvávajícím problémům vykazuje světový trh s IT po třech letech nepříznivých okolností známky oživení. Předpokládá se, že v roce 2024 vzrostou celosvětové dodávky osobních počítačů o osm procent a o stejné procento se zvýší i výdaje na IT oproti předchozímu roku. Co tedy bude toto oživení trhu znamenat pro IT prodejní kanál v nadcházejících měsících? Čtěte více

CNAPP aneb řízení kybernetické bezpečnosti v době multicloudové

11. 4. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Anect)
Většina firem v Česku již alespoň část svých systémů či aplikací provozuje v cloudu. Ať už jde o kombinaci privátního a veřejného cloudu, nebo více komerčních dodavatelů. Tento trend bude nadále posilovat, vedle mnoha výhod ale zároveň zvyšuje i nároky na komplexní zabezpečení firemního provozu. Proto se v poslední době stále častěji skloňuje zkratka CNAPP. Čtěte více

Hewlett Packard Enterprise integruje GenAI do platformy Aruba Networking Central

4. 4. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hewlett Packard Enterprise)
Hostované řešení na cloudové platformě HPE GreenLake získává nové funkce využívající velké jazykové modely (LLM) přinášející optimalizaci a predikci síťového provozu, čímž posouvá správu sítí na novou úroveň. O službu HPE Aruba Networking Central již rozšířila svou nabídku např. společnost Verizon Business. Čtěte více

Deset kybernetických nebezpečí roku 2024: Hrozby, trendy a doporučení

25. 3. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Eviden)
S každým rokem roste počet a intenzita kybernetických útoků. Do roku 2025 by pak kyberzločinci měli celosvětově způsobit škody za 10,5 bilionu dolarů. Ruku v ruce s tím pak jde rostoucí zájem firem o služby prediktivní bezpečnosti. Vedle „tradičních aktivit“ poroste i závažnost útoků přes kvantové počítače, umělou inteligenci, 5G infrastrukturu nebo virtuální realitu. Čtěte více