VMware posílil bezpečnost aplikací běžících v prostředí vSphere

31. 8. 2017. (redaktor: František Doupal, zdroj: VMware)
Společnost VMware představila řešení pro zabezpečení aplikací běžících ve virtualizovaných a cloudových prostředích VMware AppDefense. Novinka využívá virtuální infrastrukturu ke sledování běžících aplikací a vyhodnocování aktuálního oproti žádoucímu stavu a dokáže detekovat útoky, které s takovými aplikacemi manipulují, a automatizovat reakci na ně.

Integrace s řešeními jiných dodavatelů navíc umožňuje partnerskému ekosystému využít přehled o aplikacích a možnost koordinace reakce na hrozby, které VMware AppDefense nabízí.

„Stoupající četnost a nákladnost řešení bezpečnostních incidentů ukazuje na zásadní nedostatek bezpečnostních modelů zaměřených výhradně na odhalování a neutralizaci hrozeb,“ uvedl Tom Corn, viceprezident společnosti VMware odpovědný za bezpečnostní produkty. „AppDefense nabízí bezpečnostní model založený na posuzování záměru, který vychází z toho, co by aplikace měly dělat – tedy známého žádoucího stavu – namísto toho, co dělají útočníci – tedy známého nežádoucího stavu. Věříme, že z hlediska výpočetních zdrojů umožní to, co VMware NSX a mikrosegmentace umožnily u sítí – prostředí s minimálními nutnými oprávněními pro kriticky důležité aplikace.“

Bezpečnostní model založený na vyhodnocování žádoucího stavu je možný díky:

  • vyšší míře automatizace při poskytování aplikací a infrastruktury;
  • využití aplikačních rámců, které poskytují podrobnější a autoritativnější pohled na žádoucí stav;
  • využití strojového učení, které umožňuje schopnost činit závěry o stavu a chování u rozsáhlých souborů;
  • vyšší míře využití virtualizace a cloudu, což poskytuje lepší údaje o kontextu aplikace a možnost jejího izolování.

Využití VMware vSphere poskytuje řešení AppDefense několik schopností. Za prvé, dokáže vidět aplikaci v širším kontextu, jak z hlediska běhu, tak z hlediska toho, co poskytuje. Za druhé, dokáže využít hypervizor k vytvoření chráněné zóny, odkud lze uložit žádoucí stav a sledovat chování za běhu. Za třetí, dokáže využít vSphere a NSX k automatizaci a koordinaci reakce na hrozby. Výsledkem je, že AppDefense dokáže podstatně omezit prostor pro útok, zefektivnit identifikaci hrozeb a reakci na ně a vytvořit agilnější model bezpečnosti, který lépe vyhovuje principům DevOps.

AppDefense umožňuje zákazníkům zvýšit účinnost stávajících bezpečnostních opatření. S AppDefense lze propojit zabezpečení koncových bodů, management bezpečnostních informací a událostí (SIEM) a analýzu v bezpečnostním řídicím centru a získat tak unikátní informace o kontextu aplikace, využít virtuální infrastrukturu k nápravě škod a chránit pozice na koncových bodech. Poskytovatelé řízených bezpečnostních služeb (MSSP) mohou s využitím AppDefense vytvářet nové nabídky zabezpečení datových center a cloudových prostředí.

Podobné články

Dle ČSÚ v ČR inovuje méně než polovina podniků

7. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
V období 2016–2018 inovovalo v Česku své produkty nebo podnikové procesy 47 % podniků, ve skupině velkých podniků to bylo 74 %. Inovace firmy nejčastěji provádějí ve vlastní režii. Čtěte více

VMware představil rozšířené portfolio produktů a služeb

30. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: VMware)
Společnost VMware představila ucelené portfolio produktů a služeb, které zákazníkům pomohou modernizovat aplikace a infrastrukturu. Mezi novinky patří VMware Tanzu, portfolio řešení pro modernizaci aplikací, a VMware Cloud Foundation 4, hybridní cloudová infrastruktura pro moderní aplikace. Čtěte více

Technické trendy podle Canonu: automatizace, umělá inteligence a analytika

20. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Canon)
Můžeme jásat nad vzrušujícími objevy z kosmonautiky či kvantové fyziky, vývoj v těchto technologických oblastech má ale opravdu malý vliv na naši práci. Pokud vás zajímá, jak se může brzy proměnit váš každodenní život díky digitalizaci pracovního prostředí, vyplatí se podle Canonu sledovat především automatizaci, umělou inteligenci či analýzu dat podporovanou strojovým učením. Čtěte více

Nitrid gallitý jako materiál budoucnosti? Brzy nejen v nabíječkách

4. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Na veletrhu CESu 2020 na začátku letošního roku hned několik výrobců předvádělo tzv. GaN nabíječky. Některé z nich už je možné zakoupit. Co přinášejí a čím se liší od klasických běžně používaných modelů? A čím je specifický samotný nitrid gallitý? Čtěte více