VMware posílil bezpečnost aplikací běžících v prostředí vSphere

31. 8. 2017. (redaktor: František Doupal, zdroj: VMware)
Společnost VMware představila řešení pro zabezpečení aplikací běžících ve virtualizovaných a cloudových prostředích VMware AppDefense. Novinka využívá virtuální infrastrukturu ke sledování běžících aplikací a vyhodnocování aktuálního oproti žádoucímu stavu a dokáže detekovat útoky, které s takovými aplikacemi manipulují, a automatizovat reakci na ně.

Integrace s řešeními jiných dodavatelů navíc umožňuje partnerskému ekosystému využít přehled o aplikacích a možnost koordinace reakce na hrozby, které VMware AppDefense nabízí.

„Stoupající četnost a nákladnost řešení bezpečnostních incidentů ukazuje na zásadní nedostatek bezpečnostních modelů zaměřených výhradně na odhalování a neutralizaci hrozeb,“ uvedl Tom Corn, viceprezident společnosti VMware odpovědný za bezpečnostní produkty. „AppDefense nabízí bezpečnostní model založený na posuzování záměru, který vychází z toho, co by aplikace měly dělat – tedy známého žádoucího stavu – namísto toho, co dělají útočníci – tedy známého nežádoucího stavu. Věříme, že z hlediska výpočetních zdrojů umožní to, co VMware NSX a mikrosegmentace umožnily u sítí – prostředí s minimálními nutnými oprávněními pro kriticky důležité aplikace.“

Bezpečnostní model založený na vyhodnocování žádoucího stavu je možný díky:

  • vyšší míře automatizace při poskytování aplikací a infrastruktury;
  • využití aplikačních rámců, které poskytují podrobnější a autoritativnější pohled na žádoucí stav;
  • využití strojového učení, které umožňuje schopnost činit závěry o stavu a chování u rozsáhlých souborů;
  • vyšší míře využití virtualizace a cloudu, což poskytuje lepší údaje o kontextu aplikace a možnost jejího izolování.

Využití VMware vSphere poskytuje řešení AppDefense několik schopností. Za prvé, dokáže vidět aplikaci v širším kontextu, jak z hlediska běhu, tak z hlediska toho, co poskytuje. Za druhé, dokáže využít hypervizor k vytvoření chráněné zóny, odkud lze uložit žádoucí stav a sledovat chování za běhu. Za třetí, dokáže využít vSphere a NSX k automatizaci a koordinaci reakce na hrozby. Výsledkem je, že AppDefense dokáže podstatně omezit prostor pro útok, zefektivnit identifikaci hrozeb a reakci na ně a vytvořit agilnější model bezpečnosti, který lépe vyhovuje principům DevOps.

AppDefense umožňuje zákazníkům zvýšit účinnost stávajících bezpečnostních opatření. S AppDefense lze propojit zabezpečení koncových bodů, management bezpečnostních informací a událostí (SIEM) a analýzu v bezpečnostním řídicím centru a získat tak unikátní informace o kontextu aplikace, využít virtuální infrastrukturu k nápravě škod a chránit pozice na koncových bodech. Poskytovatelé řízených bezpečnostních služeb (MSSP) mohou s využitím AppDefense vytvářet nové nabídky zabezpečení datových center a cloudových prostředí.

Podobné články

Cloudy, sítě a datová centra v roce 2020

27. 1. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell Technologies)
Jádrem většiny inovací a pokroků současnosti jsou jednak nesmírně velké objemy dat a výpočetní výkony, jednak kapacita okraje sítě, cloudu a infrastruktury datových center ke zpracování a využití těchto dat. Čtěte více

Přichází další Wi-Fi. Využije 6GHz pásmo

27. 1. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Wi-Fi Alliance)
Ačkoli se svět ještě zcela nevyrovnat ani s nástupem Wi-Fi 6 (802.11ax), organizace Wi-Fi Alliance, která za rozvojem tohoto typu bezdrátových sítí stojí, přichází s další novinkou. Tzv. Wi-Fi 6E se postaví po bok stávajících řešení a využije 6GHz frekvenční pásmo. Čtěte více

Trendy i hrozby roku 2020: deepfake i sofistikovanější IT útoky

27. 1. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Canon)
Stoupající nebezpečí tzv. deepfake dezinformací na internetu a útoky na dodavatelské řetězce, ale i tlak na větší spolupráci a zodpovědnost jednotlivých oddělení uvnitř firem. To jsou některé z trendů a hrozeb, s nimiž se budou muset popasovat firmy v roce 2020. Čtěte více

Technologické trendy roku 2020 podle společnosti Cisco

22. 1. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Technologie mění svět a tato změna je rok od roku rychlejší. Jaké trendy vzniknou díky technologiím v roce 2020? Cisco vidí zejména pět oblastí, které doznají změny. Čtěte více