Veeam plánuje další vylepšení své partnerské sítě v regionu EMEA

29. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Veeam)
Cílem investice ve výši několika milionů dolarů do partnerského programu ProPartner pro prodejce s přidanou hodnotou v regionu EMEA je další zvýšení podpory IT založeného na předplatném a zlepšení nabídky přidané hodnoty pro zákazníky.

Společnost Veeam vylepšuje svůj partnerský program ProPartner pro prodejce s přidanou hodnotou v regionu EMEA další investicí ve výši několika milionů dolarů. V souladu se strategií společnosti Veeam pro prodejní kanál na rok 2021 odměňuje toto vylepšení partnery, kteří prokáží klíčové kompetence, a současně dokládá, jak Veeam posiluje svou společnou síť VAR, poskytovatelů cloudu a služeb společnosti Veeam (Veeam Cloud & Service Providers, VCSP) a systémových integrátorů. Vylepšení umožní partnerům využít zájem trhu o licencování na základě předplatného a rozšíří nabídku o řešení s přidanou hodnotou partnerů pro zákazníky.

Prodej společnosti Veeam probíhá 100% prostřednictvím partnerů, kteří jsou zákazníkům k dispozici prostřednictvím sítě ProPartner. Veeam si uvědomuje, že přesun na cloudové architektury a přechod na agilní IT, založené na provozních nákladech a předplatném, přináší zásadní změny. Moderní podniky potřebují více než implementaci, vyžadují strategické poradenství, vyšší úroveň služeb a průběžné poradenství. Aby Veeam podpořil své partnery při plnění měnících se potřeb zákazníků, urychlil jejich podnikání a posílil jejich tržby, podporuje kompetence, jednoduchost a konzistenci, aby partneři mohli zajistit úspěch zákazníků a splnění jejich obchodních cílů. Od zavedení počátečních kompetencí ve 2. pololetí roku 2020, 43 % zapojených partnerů převedlo své získané body na motivační slevy, což zvyšuje jejich ziskovost.

„Prostřednictvím prodejního kanálu realizujeme 100 % našich prodejů a naši partneři jsou rozhodující pro zrychlení Fáze II. našeho plánu rozvoje v podobě evoluce do hybridního cloudu. Zavázali jsme se, že budeme neustále investovat do našich partnerů a pomáhat jim rozšiřovat jejich vlastní přidanou hodnotu pro zákazníky a zvyšovat ziskovost,“ řekl Daniel Fried, General Manager (GM) and Senior Vice President (SVP), EMEA and Worldwide Channels, společnosti Veeam. „Se zákazníky, kteří se zaměřují na maximalizaci návratnosti investic prostřednictvím digitální transformace a snižování rizika přidáním robustnějších opatření na ochranu dat a kybernetického zabezpečení, se IT založené na předplatném stane normou. Klíčovým prvkem bude vždy zákazník. Rozhodnutí a investice, které zákazníci provádějí, jsou nakonec založeny na radách a činnostech prostředníků mezi dodavateli a zákazníky. Veeam umožňuje partnerům nabízet vyšší úroveň služeb než jen implementaci a naplnit tyto zrychlující se potřeby zákazníků způsobem, který je komerčně životaschopný a pomáhá budovat pevnější a strategičtější vztahy.“

Hlavní vylepšení programu ProPartner společnosti Veeam pro prodejce s přidanou hodnotou zahrnují:

Posílení partnerské sítě

Pro dosažení strategického cíle posílení své sítě partnerů 1. úrovně rozšiřuje Veeam ve svých programech ProPartner rozsah výhod pro VAR, VCSP a systémové integrátory. Zahrnuta budou i další opatření, jejichž cílem je pomoci Gold a Platinum partnerům zvýšit ziskové marže při prodeji řešení Veeam, stejně jako silnější pobídky k registraci obchodů, pro odměnění výkonu a loajality partnera.

Optimalizace pro licencování na základě předplatného

Zákazníci se stále častěji snaží využívat služby IT prostřednictvím licenčních modelů založených na předplatném a cenových modelů na základě provozních nákladů (OPEX), přičemž platí za využité služby, místo aby nakupovali předem na bázi kapitálových investic. Veeam podporuje své partnery tím, že jim umožňuje generovat vyšší marže při prodeji služeb založených na předplatném.

Partnerství VAR a VCSP

Veeam poskytuje další podporu pro VAR, kteří chtějí přijmout hybridní model prodeje prostřednictvím partnerství s VCSP – přidáním některých Veeam VCSP cloudových služeb do jejich portfolia, aby lépe vyhověli požadavkům svým zákazníků na cloudové služby a generovali další tok příjmů.

Odměna za věrnost a výkon

Veeam zavedl do svého programu ProPartner dvě nové kompetence pro VAR: odměňování partnerů využívajících nástroje poskytované prostřednictvím marketingového centra společnosti Veeam a těch, kteří podporují obchodování konkrétních produktů ze strategického portfolia společnosti Veeam.

Veeam investuje i do svých VAR a distributorů prostřednictvím řízení podle cílů (Management by Objectives, MBO), když odměňuje nejvýkonnější partnery na základě různých metrik souvisejících s výkonem. Veeam zavádí odstupňování podnikových partnerů, kteří budou mimo jiné odměněni za jejich příspěvek k získání nových obchodů prostřednictvím programu odměn za jejich vliv.

Vylepšený program je vytvořen s ohledem na potřeby koncových zákazníků a vybaví partnery tak, aby mohli reagovat na zrychlující se požadavky zákazníků v oblasti digitální transformace, ochrany dat a kybernetické bezpečnosti. Veeam poskytne partnerům i další výhody a ochranu a odmění své nejvýkonnější VAR a distributory.

„Zrychlení výdajů na digitální transformaci představuje příležitost pro partnery, ale vyžaduje od nich, aby podporovali širší škálu řešení a modelů spotřeby služeb než kdy předtím. Jak se vyvíjí role VAR, aby poskytovali více služeb a aby se v myslích svých zákazníků stali de facto partnery pro digitálním transformaci, musí dodavatelé znovu přehodnotit způsob, jakým partnery zapojují a odměňují. Veeam chápe kulturu partnerství a uznal tento posun při vývoji svého programu ProPartner pro VAR, který odměňuje loajalitu a vybavuje je nástroji a odbornými znalostmi pro vytváření strategičtějších vztahů se svými zákazníky,“ uvedl Chris Webber, Research Director, Strategic Alliances, IDC.

Podobné články

Přehled nejdůležitějších novinek z konference Microsoft Inspire 2021

23. 7. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Microsoft)
Virtuální partnerská konference společnosti Microsoft i letos umožnila přinesla řadu zajímavých novinek, které byly často výrazně poznamenány uplynulým rokem plným nebývalých změn, urychlených inovací a digitální transformace. Pojďme se proto společně za konferencí poohlédnout a připomenout si to nejzajímavější, co v jejím průběhu zaznělo. Čtěte více

Novinka od Oraclu umožňuje zákazníkům zrychlit migraci do cloudu a snížit náklady

9. 7. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Oracle)
Nový program Oracle Support Rewards má zákazníkům pomoci urychlit migraci do cloudu a zároveň jim snížit náklady na podporu softwarových licencí. Pokud se zákazníci nově rozhodnou k nákupu služeb Oracle Cloud Infrastructure (OCI), mohou nyní získat odměny, které sníží nebo dokonce zcela vykompenzují jejich platby za podporu u licencí softwaru Oracle v režimu on-premise (lokálně). Čtěte více

ATC oživilo nabídku motivačního programu Žiju si/Užívaj si

16. 6. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: AT Computers)
Společnost AT Computers podstatně oživila motivační program Žiju si/Užívaj si. Katalog dárků je doplněn o množství nových produktů, ze kterých si vybere opravdu každý. Čtěte více

HP rozšiřuje partnerský program HP Amplify na retail a etail prodejce

17. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Společnost HP Inc. oznámila rozšíření svého programu HP Amplify — na rozsáhlý ekosystém, tvořený více než 1 350 maloobchodními partnery, kteří se rekrutují z online byznysu a kamenných prodejen. Optimalizace programu má podněcovat dlouhodobý růst a digitální transformaci v souladu s měnícím se spotřebitelským prostředím. Čtěte více