V chytrých zařízení do domácnosti vidí budoucnost až 43 % Čechů

20. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: IdeaSense)
Inovační společnost IdeaSense zjišťovala, jak se sílící trend chytrých technologií a internetu věcí v oblasti bydlení promítá do života Čechů a do jaké míry by jednotlivé nápady a vylepšení chtěli začlenit do svého života. Chytrá domácnost se zamlouvá 43 % z nich, ale jen 24 % by ji v současné době chtělo instalovat. Téměř třetina (33 %) zase považuje za přirozenou součást technologického vývoje hlasové ovládání a 47 % by rádo nechalo instalovat solární panely.

Myšlenka chytré domácnosti, tedy nastavení a ovládání vnitřního vybavení domu prostřednictvím informačních technologií, se zamlouvá téměř polovině Čechů. 43 % z nich uvedlo, že v nich koncept vyvolává pozitivní pocity a jeho uživatelům usnadňuje život. Názory se ale lehce liší dle pohlaví. Zatímco tento postoj sdílí 51 % mužů, o chytré domácnosti smýšlí optimisticky jen 34 % žen. 22 % Čechů je k celé ideji skeptická a pětina zmínila, že v nich vyvolává spíše obavy. Jen o něco menší procento lidí (15 %) nemá na koncept specifický názor.

Hlasové ovládání se v moderních technologiích hojně využívá, v běžném životě už tolik ne

S chytrou domácností se automaticky pojí hlasové ovládání. Pokročilá umělá inteligence umožňuje počítačům rozpoznávat náš hlas s větší přesností a implementace této funkce je v moderních technologiích běžná. Česká společnost je však s ohledem na tento trend poněkud rozdělená. Pouze šest provent respondentů potvrdilo, že hlasové ovládání aktivně používá, a 33 % uvedlo, že funkci pokládá za přirozenou součást technologického vývoje a s její realizací do budoucna počítá. Na druhou stranu, 39 % Čechů si momentálně nedokáže představit, že by se hlasové příkazy staly běžnou součástí jejich denních aktivit, a 22 % uvedlo, že tento typ technologie používat ani nechtějí.

Češi ve využití technologických inovací v oblasti stavebnictví rozcházejí

Názor na jednotlivé moderní přístupy ve stavebnictví u nás opravdu není ucelený. Jakmile jde o to, které z nich by Češi reálně chtěli využít, čísla se proměňují. Například 47 % z nich by rádo využilo instalace solárních panelů a 34 % lidí se zamlouvá možnost 3D simulace domu i interiéru. 29 % Čechů by dokonce využilo virtuální realitu pro vizualizaci modelu domu či vnitřního vybavení, ale pouze 24 % by v současné době nechalo instalovat chytrou domácnost. Co se týče využití výše zmíněných robotů pro samotnou výstavbu, alternativu by využilo pouze 13 % dotázaných.

„Využití umělé inteligence v běžném životě představuje vysoký potenciál, potvrdili jsme si ale, že řada inovačních konceptů je pro české spotřebitele v současné době stále neuchopitelná. Je zajímavé pozorovat, jaké inovace by rádi využili a co je pro ně naopak věcí budoucnosti. Pro nás jsou získaná data důležitým odrazovým můstkem a představují pro nás výzvu, jak jednotlivé technologie Čechům přiblížit,” uvedl chief commercial officer IdeaSense Lukáš Vynikal.

Podobné články

Jiří Devát, thought leader v IdeaSense:

IdeaSense: Jiří Devát

12. 1. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: IdeaSense)
Společnost IdeaSense, která pomáhá klientům inovovat produkty, služby a business modely prostřednictvím metody Inovačních farem, rozšířila své řady. Na pozici thought leadera nastoupil Jiří Devát. Čtěte více